Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Park ter Poele krijgt bijkomende assistentiewoningen en woonzorgcentrum

Sint-PietersGeplaatst door franky demon 23 mei, 2017 09:49:00

In de parkachtige groene omgeving van het vroegere kasteeldomein Ter Poele op Sint-Pieters zullen binnenkort een gebouw met 56 assistentiewoningen en een woonzorgcentrum van 32 kamers gebouwd worden.

Centraal in de parkzone is het Velotel (hotel), ingeplant met bijhorende bovengrondse parking, alsook 48 sociale appartementen en de kantoren van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting met half-ondergrondse parking. Er werd in 2015 al een eerste project voor 48 assistentiewoningen vergund, met name ‘Residentie Ventoux”, de bouw ervan is al ver gevorderd. Gelegen aan de Vaartstraat zorgt dit nieuw gebouw voor een mooie ‘ontvangst’ op de site.

Wonen in een eigen flat in alle rust en vrijheid in de groene omgeving van het vroegere kasteeldomein Ter Poele én aan de rand van de historische Brugse binnenstad is een meerwaarde voor de ouderenzorg in de omgeving van Sint-Pieters.

Het ruimer driehoekig terrein wordt begrensd aan de oostzijde door de Vaartstraat en de Lisseweegse Vaart, in het westen door de Sint-Pietersgroenestraat en in het noorden door enkele bedrijven die uitgeven op de Eriestraat.

Door de inplanting van deze gebouwen ontstaat tussen hotel Vélotel en het gebouw een plein, terwijl er tussen het nieuwe gebouw en de sociale woningen een soort mini-parkje ontstaat.

In het gebouw, dat de naam “Galibier” zal dragen zijn assistentiewoningen en een woonzorgcentrum ondergebracht. Het woonzorgcentrum bestaat uit 2 afdelingen van telkens 16 kamers op de eerste verdieping. Op het gelijkvloers worden algemene functies voorzien zoals onthaal, administratie, directie, een winkeltje, kine en kapper; alle ingeplant rond de centrale binnenstraat. Er wordt een cafetaria met terras voorzien die uitkijkt op het park.

In de kelderverdieping worden technische ruimtes, de keuken, opslagruimte en 21 parkeerplaatsen voorzien. Voor het overige deel bestaat het gebouw uit 56 assistentiewoningen.

De locatie én de combinatie van assistentiewoningen in Residentie Ventoux en Galibier aan een hotel is ronduit uniek. De bewoners hebben een rechtstreekse privétoegang tot het naastgelegen Velotel en kunnen genieten van de faciliteiten van dit hotel. Alles om met een gerust gemoed van een oude dag te genieten, ligt hier binnen handbereik.

De gebouwen worden alle bediend langs de Handboogstraat. De omgevingsaanleg voorziet hoogstammig groen, hagen en petanquebanen met enkele zitbanken.

De schapenweide, al decennialang onlosmakelijk verbonden met deze site, kan verder blijven bestaan.

Dit project past binnen de visie van het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan, en zal deze site meteen een nieuw gezicht geven. Door de bijkomende bouw van assistentiewoningen en nu ook nog een woonzorgcentrum te voorzien, kan er op die manier een perfecte wisselwerking tussen beide projecten ontstaan.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post456

Residentie ‘Rond den Heerd’ krijgt wijkgezondheidscentrum en dienstencentrum

Sint-PietersGeplaatst door franky demon 19 apr, 2017 09:23:26

Aan de Sint-Pietersnoordstraat 42 zal binnenkort een wijkgezondheidscentrum en een dienstencentrum beschikbaar zijn. Ik verleende hier de stedenbouwkundige vergunning voor aan de Brugse Maatschappij voor Huisvesting.

De bestaande kantoorruimte op het gelijkvloers van het appartementsgebouw zal worden heringericht in functie van een wijkgezondheidscentrum en dienstencentrum. Het betreft drie ingrepen aan het bestaande bouwvolume:
als eerste de herinrichting van het gelijkvloers van de noordelijke vleugel; invulling met een wijkgezondheidscentrum met 5 consultatieruimtes, secretariaat, wachtzone, vergaderruimte en personeelslokalen en nieuwe gevel.
Ten tweede de herinrichting van het gelijkvloers van de zuidelijke vleugel; invulling met een dienstencentrum met een onthaal, ontmoetingsruimte, vormingslokalen, bergingen, personeelsruimte en nieuwe gevel. En als laatste de renovatie van de voorgevel van de centrale trappenhal wordt over alle verdiepingen aangepakt waarbij een buitenpasserelle wordt gecreëerd. Het nieuwe schrijnwerk wordt een stuk verder achteruitgeplaatst waardoor een buitengaanderij ontstaat.

De renovatie van de beide vleugels kadert enerzijds in de noodzaak aan een wijkgezondheidscentrum en dienstencentrum. Anderzijds betekent deze ingreep, na de eerdere renovatie van de bovenliggende appartementen een opwaardering van het gebouw als geheel.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post445

Wonen langs het water op Sint-Pieters

Sint-PietersGeplaatst door franky demon 15 feb, 2017 08:46:05

Langsheen de Steenkaai in Sint-Pieters wordt binnenkort een nieuw woonproject gerealiseerd, bestaande uit 19 woongelegenheden. Dit woonproject is de eerste grootschalige ontwikkeling sinds het nieuw RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) Rustenburg van kracht is.

Het woonproject (dat ontwikkeld wordt door de vennootschap Lunaco Invest) voorziet in de sloop van de voormalige villa ‘Monballiu Pierre’ welke zich bevindt op de hoek van de Steenkaai en de Rustenburgstraat. De scheidingsmuur die zich langs de Rustenburgstraat bevindt én die de koer ommuurde van de vroegere aannemingsfirma waterbouw-bruggenbouw gaat tegen de vlakte. In het noorden van de site bevindt zich een loods. Deze wordt voorlopig behouden tot er meer duidelijkheid is over de verdere ontwikkeling van het bouwblok. Ten oosten bevindt zich namelijk enerzijds een leegstaande vestiging van de Lidl met grote verharde parkeervlakte en anderzijds een groenzone ‘zgn. schapenweide’ centraal in het bouwblok.

De ontwikkelingsmogelijkheden voor het bouwblok werden vastgelegd in het RUP Rustenburg. Door middel van een inrichtingsstudie zal dit verder uitgewerkt moeten worden.

Dit modern en tijdloos gebouw omvat 19 appartementen met elk 2 slaapkamers, een inpandig terras, een open leefruimte en een garage met bijhorende berging.

Ten oosten van het gebouw, langs de perceelsgrens tussen Steenkaai nr. 3 en nr. 5, wordt ook een strook voorzien in functie van de aanleg van een fiets- en voetgangerspad. Deze strook wordt kostenloos aan de stad afgestaan op het moment dat deze effectief wordt gerealiseerd. Door middel van een overeenkomst met de bouwheer is de garantie gegeven dat bij verdere realisatie van het bouwblok de trage verbindingen (voor fietsers en voetgangers) die in het RUP Rustenburg voorzien zijn, effectief gerealiseerd zullen worden. In afwachting van deze grondafstand zal deze strook grond met gras worden aangelegd.

Dit project kadert in de ontwikkeling van een waterfront zone langs de Steenkaai. Wonen langs het water zorgt voor een hoge belevingswaarde en comfort.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post426

Torentje Kasteel ten Poele gerestaureerd

Sint-PietersGeplaatst door franky demon 22 nov, 2016 09:05:01

De restauratie van het Belvedèretorentje bij Kasteel Ten Poele, aan de Vaartstraat/ Sint-Pietersgroenestraat is zo goed als afgerond.

Het Belvedèretorentje werd op 16 april 2004 beschermd als monument. De geschiedenis van de site van Kasteel Ten Poele zelf gaat zeker terug tot de 14de eeuw. Ze bestaat op vandaag uit een kasteel en portierswoning binnen een vierkante omwalling gelegen in een park. Buiten de omwalling in het publieke park staat een belvédère of gloriette.

Deze toren werd vermoedelijk gebouwd kort voor de Eerste Wereldoorlog naar aanleiding van de aanleg van de spoorweg. Dit zou gebeurd zin om de eigenaars toe te laten hun domein, gesitueerd over de spoorlijn, te kunnen overschouwen.

De toren was lange tijd in verval, maar eind november 2014 keurde de Vlaamse Overheid het restauratiedossier goed voor een bedrag van 125.797,22 waarvan Stad Brugge 20.756,54 euro voor haar rekening neemt. In april 2016 werden de werken dan aangevat en sinds oktober 2016 is de 'gloriette' terug in haar oorspronkelijke glorie te bewonderen in het Park ten Poele. Het enige wat momenteel nog ontbreekt, zijn de ramen. Die zullen in een latere fase worden geplaatst.

Ik heb er steeds op aangedrongen dat het torentje terug in zijn oorspronkelijke glorie kon hersteld worden. Door de eerdere aanleg van de spoorwegbedding als speelberm en het herinrichten van het speelplein aan Park ten Poele werd deze site sterk opgewaardeerd. Door de groeiende bewoning aan de andere kant van het park wordt er hier meer en meer gewandeld en gespeeld.

Het torentje verdiende dan ook om mooi gerestaureerd te worden, met ondersteuning van de stad, en op die manier te verwijzen naar de geschiedenis van deze site.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post410
« VorigeVolgende »