Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

DONALDSON BRUGGE KAN UITBREIDEN

Sint-PietersGeplaatst door franky demon 01 jun, 2017 10:40:05

Het bestaande bedrijf Donaldson Europe, gelegen langs de Pathoekeweg op Sint-Pieters, wordt uitgebreid.

Donaldson is een Amerikaanse wereldleider in de markt van de filtratietechnieken. Ze heeft meer dan 140 strategische locaties voor productie, verkoop en distributie in meer dan 40 landen. Het European Distribution Center (EDC) in Brugge is het hoofddistributiecentrum van Donaldson Europe. Van hieruit beleveren ze de klanten over gans Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Men verscheept vanuit Brugge jaarlijks 14 miljoen filters naar 10000 klanten in 164 verschillende landen.

De uitbreiding voorziet in een bijkomende oppervlakte van 13.675 m², waardoor het reeds bestaande distributiecentrum verder kan uitgebreid worden. Men voorziet 15000 palletplaatsen in gemengde opslag, de integratie van een legbordenmagazijn over 2 verdiepingen met 3.5 km aan legborden, een vernieuwd shipping kantoor met ontvangstruimte voor chauffeurs en een parking op de eigen site voor 15 trucks.

Donaldson, opgericht in 1966 en met hoofdkwartier in Leuven, kocht in 1994 een terrein van 4ha aan de Pathoekeweg, en bouwde er een productiecentrum voor filtersystemen van 10.000m². In 2007 werd dit productiecentrum omgebouwd tot en uitgebreid tot een distributiecentrum voor Europa met een oppervlakte van 22.000m². Tegelijkertijd werd met de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) een overeenkomst afgesloten voor aankoop van het naastliggende terrein met als doel mogelijke uitbreiding veilig te stellen. Reeds bij de start in 1966 koos Donaldson voor een locatie in Brugge wegens de hoge concentratie aan geschoold personeel.

Men gaat ervan uit dat onze regio kan voorzien in een degelijke infrastructuur op gebied van logistiek en distributie, en in een constante aanvoer van correct opgeleide mensen. In 2015 reeds gaven we vanuit Stad Brugge ons principieel akkoord voor een mogelijke uitbreiding. Met het verlenen van de definitieve stedenbouwkundige vergunning kan dit principieel akkoord ook effectief in daden omgezet worden.

Het nieuw te bouwen volume sluit aan op het bestaande gebouw. Het bestaande en het nieuwe gebouw worden van eenzelfde bekleding voorzien in donkergrijs geprofileerde staalplaten met betonnen plint.

Deze uitbreiding kan op termijn zorgen voor 25 tot 35 nieuwe arbeidsplaatsen, gaande van magazijnmedewerkers tot teamleaders en supervisors op de werkvloer, wat een mooie meerwaarde betekent voor onze stad. Hiermee wil ik meteen aantonen dat we de nog beschikbare ruimte voor bedrijventerreinen optimaal willen benutten.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post458

Park ter Poele krijgt bijkomende assistentiewoningen en woonzorgcentrum

Sint-PietersGeplaatst door franky demon 23 mei, 2017 09:49:00

In de parkachtige groene omgeving van het vroegere kasteeldomein Ter Poele op Sint-Pieters zullen binnenkort een gebouw met 56 assistentiewoningen en een woonzorgcentrum van 32 kamers gebouwd worden.

Centraal in de parkzone is het Velotel (hotel), ingeplant met bijhorende bovengrondse parking, alsook 48 sociale appartementen en de kantoren van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting met half-ondergrondse parking. Er werd in 2015 al een eerste project voor 48 assistentiewoningen vergund, met name ‘Residentie Ventoux”, de bouw ervan is al ver gevorderd. Gelegen aan de Vaartstraat zorgt dit nieuw gebouw voor een mooie ‘ontvangst’ op de site.

Wonen in een eigen flat in alle rust en vrijheid in de groene omgeving van het vroegere kasteeldomein Ter Poele én aan de rand van de historische Brugse binnenstad is een meerwaarde voor de ouderenzorg in de omgeving van Sint-Pieters.

Het ruimer driehoekig terrein wordt begrensd aan de oostzijde door de Vaartstraat en de Lisseweegse Vaart, in het westen door de Sint-Pietersgroenestraat en in het noorden door enkele bedrijven die uitgeven op de Eriestraat.

Door de inplanting van deze gebouwen ontstaat tussen hotel Vélotel en het gebouw een plein, terwijl er tussen het nieuwe gebouw en de sociale woningen een soort mini-parkje ontstaat.

In het gebouw, dat de naam “Galibier” zal dragen zijn assistentiewoningen en een woonzorgcentrum ondergebracht. Het woonzorgcentrum bestaat uit 2 afdelingen van telkens 16 kamers op de eerste verdieping. Op het gelijkvloers worden algemene functies voorzien zoals onthaal, administratie, directie, een winkeltje, kine en kapper; alle ingeplant rond de centrale binnenstraat. Er wordt een cafetaria met terras voorzien die uitkijkt op het park.

In de kelderverdieping worden technische ruimtes, de keuken, opslagruimte en 21 parkeerplaatsen voorzien. Voor het overige deel bestaat het gebouw uit 56 assistentiewoningen.

De locatie én de combinatie van assistentiewoningen in Residentie Ventoux en Galibier aan een hotel is ronduit uniek. De bewoners hebben een rechtstreekse privétoegang tot het naastgelegen Velotel en kunnen genieten van de faciliteiten van dit hotel. Alles om met een gerust gemoed van een oude dag te genieten, ligt hier binnen handbereik.

De gebouwen worden alle bediend langs de Handboogstraat. De omgevingsaanleg voorziet hoogstammig groen, hagen en petanquebanen met enkele zitbanken.

De schapenweide, al decennialang onlosmakelijk verbonden met deze site, kan verder blijven bestaan.

Dit project past binnen de visie van het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan, en zal deze site meteen een nieuw gezicht geven. Door de bijkomende bouw van assistentiewoningen en nu ook nog een woonzorgcentrum te voorzien, kan er op die manier een perfecte wisselwerking tussen beide projecten ontstaan.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post456

Residentie ‘Rond den Heerd’ krijgt wijkgezondheidscentrum en dienstencentrum

Sint-PietersGeplaatst door franky demon 19 apr, 2017 09:23:26

Aan de Sint-Pietersnoordstraat 42 zal binnenkort een wijkgezondheidscentrum en een dienstencentrum beschikbaar zijn. Ik verleende hier de stedenbouwkundige vergunning voor aan de Brugse Maatschappij voor Huisvesting.

De bestaande kantoorruimte op het gelijkvloers van het appartementsgebouw zal worden heringericht in functie van een wijkgezondheidscentrum en dienstencentrum. Het betreft drie ingrepen aan het bestaande bouwvolume:
als eerste de herinrichting van het gelijkvloers van de noordelijke vleugel; invulling met een wijkgezondheidscentrum met 5 consultatieruimtes, secretariaat, wachtzone, vergaderruimte en personeelslokalen en nieuwe gevel.
Ten tweede de herinrichting van het gelijkvloers van de zuidelijke vleugel; invulling met een dienstencentrum met een onthaal, ontmoetingsruimte, vormingslokalen, bergingen, personeelsruimte en nieuwe gevel. En als laatste de renovatie van de voorgevel van de centrale trappenhal wordt over alle verdiepingen aangepakt waarbij een buitenpasserelle wordt gecreëerd. Het nieuwe schrijnwerk wordt een stuk verder achteruitgeplaatst waardoor een buitengaanderij ontstaat.

De renovatie van de beide vleugels kadert enerzijds in de noodzaak aan een wijkgezondheidscentrum en dienstencentrum. Anderzijds betekent deze ingreep, na de eerdere renovatie van de bovenliggende appartementen een opwaardering van het gebouw als geheel.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post445

Wonen langs het water op Sint-Pieters

Sint-PietersGeplaatst door franky demon 15 feb, 2017 08:46:05

Langsheen de Steenkaai in Sint-Pieters wordt binnenkort een nieuw woonproject gerealiseerd, bestaande uit 19 woongelegenheden. Dit woonproject is de eerste grootschalige ontwikkeling sinds het nieuw RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) Rustenburg van kracht is.

Het woonproject (dat ontwikkeld wordt door de vennootschap Lunaco Invest) voorziet in de sloop van de voormalige villa ‘Monballiu Pierre’ welke zich bevindt op de hoek van de Steenkaai en de Rustenburgstraat. De scheidingsmuur die zich langs de Rustenburgstraat bevindt én die de koer ommuurde van de vroegere aannemingsfirma waterbouw-bruggenbouw gaat tegen de vlakte. In het noorden van de site bevindt zich een loods. Deze wordt voorlopig behouden tot er meer duidelijkheid is over de verdere ontwikkeling van het bouwblok. Ten oosten bevindt zich namelijk enerzijds een leegstaande vestiging van de Lidl met grote verharde parkeervlakte en anderzijds een groenzone ‘zgn. schapenweide’ centraal in het bouwblok.

De ontwikkelingsmogelijkheden voor het bouwblok werden vastgelegd in het RUP Rustenburg. Door middel van een inrichtingsstudie zal dit verder uitgewerkt moeten worden.

Dit modern en tijdloos gebouw omvat 19 appartementen met elk 2 slaapkamers, een inpandig terras, een open leefruimte en een garage met bijhorende berging.

Ten oosten van het gebouw, langs de perceelsgrens tussen Steenkaai nr. 3 en nr. 5, wordt ook een strook voorzien in functie van de aanleg van een fiets- en voetgangerspad. Deze strook wordt kostenloos aan de stad afgestaan op het moment dat deze effectief wordt gerealiseerd. Door middel van een overeenkomst met de bouwheer is de garantie gegeven dat bij verdere realisatie van het bouwblok de trage verbindingen (voor fietsers en voetgangers) die in het RUP Rustenburg voorzien zijn, effectief gerealiseerd zullen worden. In afwachting van deze grondafstand zal deze strook grond met gras worden aangelegd.

Dit project kadert in de ontwikkeling van een waterfront zone langs de Steenkaai. Wonen langs het water zorgt voor een hoge belevingswaarde en comfort.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post426
« VorigeVolgende »