Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Bloed, zweet en tranen... en nu eindelijk goed nieuws!

AlgemeenGeplaatst door franky demon 15 sep, 2017 11:09:28

De definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge-herneming’ lag vandaag op de tafel van de Vlaamse Regering.

Ik ben, en waarschijnlijk met mij vele Bruggelingen, heel tevreden dat er een definitieve beslissing is gevallen.

Het heeft werkelijk bloed, zweet en tranen gekost om te geraken waar we nu zijn. Uren, dagen, weken, ja zelfs maanden van hard labeur heeft dit gekost, maar dit schept nu enorme groei- en toekomstmogelijkheden voor onze Brugse regio.

Het GRUP omvat is een gedeeltelijke herneming van het gewestelijk RUP dat d.d. 4 februari 2011 werd goedgekeurd maar deels vernietigd werd door de Raad van State. Het nieuwe ontwerp omvat 8 deelgebieden waarvan 6 op grondgebied Brugge: Klein Appelmoes, Chartreuse, de parkbegraafplaats en omgeving, het bedrijventerrein de Spie, de Blauwe Toren als bestaand bedrijventerrein, de Blankenbergse Steenweg als bedrijventerrein-locatie voetbalstadion Club Brugge en recreatiegebied.

In het GRUP komen o.a. volgende elementen aan bod:

In het deelgebied Klein Appelmoes wordt het woonuitbreidingsgebied dat in het door de raad van state vernietigde deelplan werd omgevormd naar woongebied, bestemd als natuurgebied. Op deze manier wordt een overgangszone gevormd tussen het bestaande woongebied en het meer noordelijk gelegen natuurgebied.

In deelgebied Chartreuse worden in het noordelijk deel (o.a. Ons Erf en Groot Magdalenagoed) de oorspronkelijke planopties, parkgebied en een herwaardering van waardevolle historische elementen, behouden. In het GRUP is omwille van de unieke ligging de zone bestemd als bedrijventerrein voor bedrijven met onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en kantoorachtigen.

In het deelgebied Sint-Pietersplas-de Spie is er een recreatieve zone voorzien met daarnaast een bedrijventerrein. Ten noorden daarvan is het gebied bestemd voor de inplanting van het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge. Er werd gekozen voor deze locatie langs de Blankenbergse Steenweg om de kans op hinder voor de nabijgelegen woningen maximaal te beperken.

Ook de parkbegraafplaats, het toekomstige bedrijventerrein de Spie en het bestaande bedrijventerrein Blauwe Toren kunnen zo hun definitieve bestemming krijgen.

Dit GRUP is essentieel voor de toekomst van het voetbal en biedt kansen voor bedrijven in Brugge en is tevens belangrijk voor het behoud van de groene long op Klein Appelmoes in Assebroek. Zo komen we eindelijk dichter bij de realisatie van enkele voor Brugge zeer belangrijke projecten. Ik hoop dat alles nu verder snel vooruit kan gaan en dat er geen procedures tegen het GRUP gestart worden.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post482

Veilig terug naar school

AlgemeenGeplaatst door franky demon 13 sep, 2017 08:41:35

Mijn nieuwsbrief zit in een nieuw jasje. Klik hier om de nieuwe versie "veilig terug naar school" te lezen.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post479

Classique c’est chique!

AlgemeenGeplaatst door franky demon 05 sep, 2017 17:35:35

Ook de jonge generatie Bruggelingen duikt tijdens het weekend van Open Monumentendag in het neoclassicisme, een stijl die van Brugge een witte stad maakte.

Naar aanleiding van 300 jaar Academie gaan ze op onderzoek naar de leefwereld en de architectuur van de 18de en 19de eeuw. De musea, Bruggeplus en de dienst Monumentenzorg slaan de handen in elkaar met de leerkrachten van de kunstacademie. Ze nemen de kinderen mee naar het Arentshuis waar momenteel de tentoonstelling Gruuthuse in galant gezelschap loopt. Na een kennismaking met het neoklassieke gebouw, nemen ze een kijkje tussen de porseleinen kopjes, zilveren koffiekannen, mooie waaiers en muziekinstrumenten uit de Gruuthusecollectie.

Daarna trekken ze naar de Academie. Daar gaan ze met allerlei technieken aan de slag om op grote foto’s de markt van vandaag terug een neoklassiek tintje te geven. De leerkrachten van de Academie laten hen kennismaken met allerlei technieken. Zo staan de kinderen en hun ouders op het eind van de workshop tussen de gevels van toen. Al geven we ze een hedendaagse twist natuurlijk!

Inschrijven kan via:www.bruggeomd.be  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post474

Open Monumentendag 2017

AlgemeenGeplaatst door franky demon 05 sep, 2017 17:24:31

Op zaterdag 9 en zondag 10 september 2017 gaat voor de 29ste keer Open Monumentendag door.

Centrale thema van de Brugse Open Monumentendagen, zaterdagnamiddag én zondag (!), wordt de Brugse Academie, die dit jaar haar 300ste verjaardag viert. We staan voornamelijk stil bij de invloed van het academieonderwijs op de architectuur en het stadsbeeld van Brugge in de tweede helft van de 18de eeuw tot circa 1870.

Met de oprichting van de Academie werd immers de Franse wooncultuur en de vreemde classicistische bouwstijl, ontleend aan de Klassieke Oudheid, Brugge binnengebracht. In de volgende eeuw werd Brugge via individuele verbouwingen en groots opgezette stedenbouwkundige projecten verbouwd naar Franse leest. De stad kreeg met andere woorden meer en meer een Frans uitzicht, een zogenaamde ‘witte stad’, bestaande uit uniform, witgeschilderde, bepleisterde lijstgevels. De Riddersstraat en de Sint-Jansstraat zijn daar bijvoorbeeld nog sprekende voorbeelden van.

De focus op de eerste 100 jaar van de Academie is van belang om het huidige stadsbeeld van Brugge beter te begrijpen. Eind 19de eeuw kwam er immers een tegenreactie. Men ontdekte opnieuw de eigen baksteengotiek en leerde die lokale bouwkunst waarderen. De bepleisterde gevels vielen in ongenade en men streefde voor het herstel naar het nu gekende, ‘middeleeuwse’ karakter van de mooiste stad van Vlaanderen.

Heel het programma van Open Monumentendag staat in het teken van die ‘Gouden Eeuw’ van de Academie met 5 themawandelingen, een lezing en tentoonstellingen en uiteraard een 20-tal opgestelde historische gebouwen zoals dit herenhuis d’Hanins de Moerkerke, het Bisschoppelijk Paleis, het 18de-eeuwse Havenhuis, hôtel Van Hamme (basisschool Hemelsdale), het Grootseminarie en velen meer.

Ook twee kastelen stellen uitzonderlijk hun deuren open. In Sint-Michiels wordt kasteel Leyselebeke op reservatie opengesteld. Kasteel Forreist staat eenmalig open voor een select publiek. Via een wedstrijd worden 25 koppels uitgeloot om het kasteel op zaterdag 9 september gratis te bezoeken.

Daarnaast worden nog een 3-tal unieke restauratiewerven aan de bezoeker getoond: het 13de-eeuwse huis ‘De Cluuse’, Kraanplein 4 en twee gerestaureerde huizen op de Spinolarei.

Zoals steeds zijn de meeste gebouwen onder begeleiding toegankelijk. Enkelen zijn enkel na reservatie te bezoeken.

Het volledige programma en alle info vind je op www.bruggeomd.be

Tot slot willen we erop wijzen dat de rijk geïllustreerde Open Monumentendag-gids wederom voor een zeer democratische prijs (2,5 euro) verkrijgbaar is op de geijkte plaatsen (openbare bibliotheken, Tolhuis, Stadsarchief, huis van de Bruggeling, In&Uit, Cultuurcentrum, …).  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post473
« VorigeVolgende »