Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Open brief aan minister Ben Weyts en De Lijn

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 18 apr, 2018 14:15:28

Geachte minister Ben Weyts,

Geachte directeur-generaal van De Lijn

Het moet mij van het hart, en stoot mij oprecht tegen de borst, hoe ik hier in Brugge moet vaststellen dat u jammer genoeg niet, zoals het eigenlijk wel hoort, omgaat als een goede huisvader met uw (leegstaand) patrimonium.

Misschien is hun verhaal u niet bekend (al vermoed en hoop ik toch van wel), maar de organisatoren van Garrincha in Brugge zijn de schrijvers van een waar succesverhaal. In uw voormalige stelplaats, aan het Gaston Roelandtsplein te Assebroek, werd in het najaar van 2015 een tijdelijk indoor-voetbalcentrum gehuisvest. De Lijn had op deze site immers haar activiteiten stopgezet sinds de herlokalisatie van de stelplaats naar de Brugse stationsomgeving. Twee jonge ondernemers die zich verenigden in “Garrincha” en de in Engeland zeer populaire voetbalvariant “5-a-side’ voetbal in Vlaanderen wilden lanceren, zagen in deze locatie een unieke kans voor de tijdelijke oprichting van een voetbalcentrum voor 5-a-side voetbal. Door deze tijdelijke recreatieve invulling kon de site van leegstandsproblemen gevrijwaard blijven, in afwachting van een verdere ontwikkeling op de site. Ik herhaal, een waar succesverhaal, want vele Brugse sporters, jong en minder jong, uit scholen, jeugdverenigingen, vriendengroepen vonden de weg naar Garrincha om er zich sportief uit te leven.

Recent besloot u echter om dit mooie succesverhaal een bittere halt toe te roepen. Garrincha moet op zoek naar een andere plek. Er was weliswaar indertijd een akkoord gesloten voor een tijdelijke overeenkomst in afwachting van een andere ontwikkeling van de site, maar plannen voor een verdere ontwikkeling zijn er nog steeds niet. Begrijpe wie begrijpen kan, ik begrijp het alvast niet…. Laat u dan liever deze gebouwen leegstaan en verkommeren, misschien zelfs een tot een toevluchtsoord voor ongewenste indringers en ongedierte verworden? Wilt u werkelijk op deze manier het sportief plezier van vele Brugse jongeren ontnemen? Ik zou het appreciëren mocht u, tot er definitieve herbestemmingsplannen zijn, Garrincha de mogelijkheid bieden om de leegstaande gebouwen te gebruiken.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post538

Nieuw cohousingproject Eikenberg op Sint-Kruis

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 20 mrt, 2018 17:45:07

In de stadsrand van Brugge, meer specifiek op Sint-Kruis, zal een nieuw cohousingproject gebouwd worden, ter hoogte van Eikenberg 27. Hiermee zet Cohousing Eikenberg, een groep van bouwheren en -vrouwen die wil samenhuizen, een belangrijke stap naar hun woondroom en de woongemeenschap die ze willen vormen.

Het project omvat een terrein van 4100m² waarop men 18 wooneenheden wil realiseren voor een mix van jong en oud, gezinnen, alleenstaanden en mensen met een zorgvraag. De woningen worden gebouwd in een gemeenschappelijke en gedeelde tuin. Deze omvat een meer ingesloten deel waarrond de woningen liggen en een bebost stuk van 1200 m² aan de westkant. Naast de tuin zullen de bewoners ook aan de straatkant een gemeenschappelijk paviljoen delen met multifunctionele zaaltjes, keuken, logeerkamers, een wasplaats, atelier en fietsenberging.

De wooneenheden zijn verdeeld over 4 woonblokken. De blokken zijn genoemd naar de windrichtingen. Een eerste blok (NOORD) bestaat uit de bestaande woning aan de straat, die geïsoleerd wordt aan de buitenzijde en afgewerkt wordt met een nieuwe gevelsteen. Het dak wordt vervangen door een nieuw hellend dak dat als groendak afgewerkt wordt. Tegen deze woning wordt aan de achterzijde een nieuw gebouw opgetrokken als gemeenschappelijk paviljoen (gemeenschappelijke keuken en leefruimte, logeerkamers …). Een tweede blok (WEST), is het grootste van de 4 blokken en omvat 8 wooneenheden (2 grondgebonden woningen en 6 appartementen). Een derde blok (ZUID) omvat 3 wooneenheden (1 grondgebonden wooneenheid en 2 appartementen). Een vierde blok (OOST) omvat 5 wooneenheden (2 grondgebonden wooneenheden en 3 appartementen).

De omgeving rond de gebouwen wordt aangelegd als gemeenschappelijke tuin/buitenruimte. De gebouwen oost, zuid en west zijn gegroepeerd rond een centraal plein, het gebouw noord bevindt zich aan de straat. Tussen noord en west wordt een zwemvijver aangelegd. Verspreid over deze buitenruimte worden in totaal 19 parkeerplaatsen aangelegd. De twee bestaande garages worden vervangen door open parkeerplaatsen. De bestaande oprit langsheen de oostelijke perceelsgrens wordt als hoofdtoegang aangelegd. Er komen 7 gegroepeerde parkeerplaatsen langs deze oprit ter hoogte van de ingang. De resterende 10 parkeerplaatsen worden ten noorden en ten oosten van blok oost ingericht. Het gaat om 3 dubbele garages en 4 parkeerplaatsen in open lucht. Er worden 5 overdekte fietsenstallingen voor in totaal 51 fietsen gekoppeld aan de gebouwen.

Het project wil ecologisch zijn in de manier waarop er zal samen gehuisd worden en zuiniger wordt omgegaan met ruimte door bepaalde voorzieningen te delen, maar maakt ook doorgedreven keuzes naar energieverbruik, materiaalkeuze, groendaken, gevelbegroeiing, …

Cohousing is een relatief recent fenomeen. Door apart ‘samen’ te huizen met gebruik van een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, kan men compacter bouwen en zuiniger omgaan met de beschikbare ruimte. Dit principe is een belangrijk aspect van een duurzame ruimtelijke ordening.Foto's: Stefaan Reuse

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post530

Wonen in het oud administratief centrum in Assebroek

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 19 jan, 2018 10:54:33

Het voormalig administratief centrum langs de Generaal Lemanlaan te Assebroek wordt binnenkort verbouwd en krijgt een woonfunctie. Het gebouw wordt verbouwd tot een nieuwe meergezinswoning met 7 wooneenheden. Daarbij worden er nog 4 nieuwbouw eengezinswoningen gebouwd, dit in gesloten bebouwing en na afbraak van de aangebouwde conciërgewoning langs de kant van de Kruisboogstraat.

Aan de Generaal Lemanlaan nummer 123 stond vroeger (van einde 18e eeuw tot halfweg 19e eeuw) een herberg genaamd “De Papegaai. In de loop van de 19de eeuw wordt hier een landhuis gebouwd, dat in 1890 in handen komt van de familie della Faille. In 1950 wordt het Gemeentehuis, oorspronkelijk gelegen aan het Gaston Roelandtsplein (nummer 21) naar hier overgebracht. Na de fusie van Brugge in 1971 blijft het gebouw als administratief centrum voor Assebroek in gebruik.

Het hoofdgebouw is historisch en kunsthistorisch waardevol en wordt daarom behouden en hersteld. Het inkomgedeelte via de koer is monumentaal, via een trap bereikbaar en geflankeerd met zuilen, en het rijke interieur bewaart opvallende elementen uit verschillende bouwfasen. De kamers vooraan, langs de Generaal Lemanlaan, zijn aangekleed volgens de 19de-eeuwse mode voor neostijlen, de kamers achteraan werden aangekleed in het begin van de 20ste eeuw in een stijl die balanceert tussen Art Nouveau en Art Deco.

Behoud en herstel is dan ook aangewezen, waarbij er zo veel mogelijk rekening gehouden moet worden met de waardevolle interieurelementen.

Achteraan op de site wordt een parkeergebouw opgetrokken met plaats voor in totaal 18 auto’s, bereikbaar via een doorrit van in de Kruisboogstraat. De nieuw te bouwen eengezinswoningen zijn van het type bel-etage, maar met de garage achteraan. Op het gelijkvloers vooraan komt een ruimte die als slaapkamer of bureau kan gebruikt worden. Aansluitend bij de leefruimtes (living, keuken, eethoek) op de eerste verdieping worden daktuinen voorzien bovenop het dak van het parkeergebouw. De buitenruimtes hebben een terras en een groenzone. Op de 2de verdiepingen komen telkens 3 slaapkamers, een badkamer, nachthal en toilet. De 18 parkeerplaatsen worden achter de nieuwe eengezinswoningen georganiseerd, bereikbaar via een doorrit van 4 m breed van in de Kruisboogstraat.

In de meergezinswoning worden 7 appartementen ingericht, allen met 2 slaapkamers, op één appartement na dat één slaapkamer heeft. Er wordt ook een gemeenschappelijke tuin voor de meergezinswoning ingericht.

Dit reconversieproject is een mooie opsteker voor het verouderde voormalig administratief gebouw, dat leeg kwam te staan na de verhuis van het administratief centrum naar Daverlo. De historisch waardevolle elementen zullen bewaard worden en ingepast in een mooi en eigentijds geheel met de nieuwbouw.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post515

Eerste fase bouwproject Den Tir kan gerealiseerd worden

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 28 nov, 2017 13:44:11

Er kan binnenkort gestart worden met de bouw van 48 sociale huurappartementen aan de Oude Kortrijkstraat (gekend als Den Tir) te Assebroek. Recent werd hier de stedenbouwkundige vergunning voor afgeleverd.

De vergunning kadert binnen een overeenkomst, gesloten door de Stad Brugge met de Brugse Maatschappij voor Huisvesting en nv Cosimco. De sloop van de bestaande gebouwen en het bouwen van 48 sociale huurappartementen vormt een eerste fase van een woonontwikkeling op een projectgebied dat zich situeert tussen het voorplein en het buurtpark. Alle gebouwen van de voormalige schietstand worden gesloopt en er zullen 2 meergezinswoningen gebouwd worden: 1 gebouw zal een nieuwe pleinwand vormen aan het plein en 1 gebouw komt er haaks op aan de zuidkant van het perceel.

Een korte historische schets:

Het begon allemaal in 2009, toen de site langs de Oude Kortrijkstraat met de militaire schietstand leeg kwam te staan en te koop werd aangeboden. De Stad kreeg vanuit diverse hoeken vragen naar de mogelijkheden voor een nieuwe invulling.Als Stad zagen we in de verkoop een opportuniteit om uitvoering te geven aan ons woonbeleid. Er werd beslist om woonontwikkelingen te ondersteunen op de plaats van de huidige bebouwing, gecombineerd met een buurtpark.

Om een grotere regiefunctie te kunnen opnemen in de realisatie van deze bestemmingen, heeft de Stad in 2010 de terreinen aangekocht. Het buurtpark werd ingericht als een avonturenpark, is ondertussen geopend en een aangename plek geworden. Voor het woonproject was de weg langer en moest een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt.

Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Het RUP werd goedgekeurd in 2015 en heeft de verdere krijtlijnen en spelregels uitgezet voor een concreet bouwproject op de plaats van de bestaande gebouwen.

Ondertussen zitten er projectpartners mee aan tafel om het RUP te realiseren. De Brugse Maatschappij voor Huisvesting treedt op als ontwikkelaar en heeft met de Stad een overeenkomst gesloten voor een ontwikkeling in fases.
De eerste fase van het project is nu vergund en kan gerealiseerd worden.

Het project omvat 48 wooneenheden (39 wooneenheden met 2 slaapkamers voor 3 gezinsleden en 9 wooneenheden met 1 slaapkamer voor 2 gezinsleden), 92 fietsenstalplaatsen (48 stalplaatsen bevinden zich gelijkvloers, 48 stalplaatsen bevinden zich in de ondergrondse parkeergarage) en 63 autostandplaatsen in de ondergrondse parkeergarage waarvan 5 voor mensen met een beperking. Alle appartementen beschikken over een mooi terras. De daken worden voorzien van zonneboilers. De ondergrondse garage verbindt beide bouwvolumes met elkaar.

In een tweede fase worden een 35-tal woongelegenheden gepland. Het zal hier gaan om een mix van eengezinswoningen met tuin en 2 meergezinswoningen. De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor deze tweede fase is nog in voorbereiding, maar is ook voorzien voor dit jaar. Daarnaast zit ook nog de aanvraag voor de aanleg van het voorplein en het publiek domein in de pijplijn.

Met de herbestemming van ‘Den Tir’ zetten we verder in op verdichting via herbestemming van verlaten bedrijfspanden. Daarnaast scheppen we ook de mogelijkheden voor de realisatie van voldoende betaalbare woningen voor diverse doelgroepen in een aangename en kwaliteitsvolle woonomgeving.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post506
Volgende »