Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Nieuw project op vroegere Totalsite

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 30 jun, 2016 08:48:50

Langs de Baron Ruzettelaan 292 te Assebroek wordt binnenkort een nieuw project gerealiseerd door Bouwonderneming Christiaens uit Oostkamp. Het omvat de bouw van een gemengd project van wonen, kantoren en handel. Dit project komt er op de voormalige Total-site langsheen de Baron Ruzettelaan die na sloop en sanering braak ligt.

De Totalsite langs de Baron Ruzettelaan werd gesaneerd en lag er een hele tijd verwaarloosd en troosteloos bij. Dit project zal zorgen voor een opwaardering van de site. De mix van wonen en kantoor- en handelsfuncties is in overeenstemming met de voorziene bestemmingen in het BPA en zal zorgen voor een kwaliteitsvol project aan de Baron Ruzettelaan. Sloop en sanering zijn nu gebeurd, na het bouwverlof gaan de effectieve bouwwerken van start.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post381

Beschut Wonen bouwt in Assebroek

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 29 dec, 2015 09:51:29

Aan de Keurlingenweg op Assebroek zal een nieuw gebouw opgetrokken worden met 8 studio’s voor beschut wonen in opdracht van Beschut Wonen Brugge.

Beschut Wonen Brugge is een vzw die volwassenen met een psychiatrische problematiek en psychosociale kwetsbaarheid begeleidt, voor wie het volledig zelfstandig wonen nog niet haalbaar is. Tevens staat Beschut Wonen Brugge in voor een gepaste huisvesting. Beschut Wonen Brugge beschikt hiervoor reeds over groepswoningen waar 4 à 8 mensen samenwonen. Elke bewoner heeft een eigen kamer met al dan niet te delen kookgelegenheid en sanitair. Enkele bewoners worden begeleid in hun eigen woonst. De woningen liggen in de Brugse binnenstad, de randgemeenten en Oostkamp.

Het terrein waarop gebouwd zal worden, ligt aan een bosje. In een eerder projectvoorstel was voorzien dat een groot deel van het speelbosje op het perceel zou verdwijnen. Het speelbosje wordt o.a. vaak gebruikt door de kleuters van de nabijgelegen school. Na veelvuldig en constructief overleg werd uiteindelijk gekozen voor een inplanting met maximale vrijwaring van het bosje.

Het nieuwe gebouw zal een volume hebben van 2 bouwlagen met plat dak en een technische verdieping met hellend dak. Het wordt aangebouwd tegen de westgevel van een bestaande woning van Beschut Wonen. Op het gelijkvloers worden 4 studio’s voor begeleid of beschut wonen voorzien. Elke studio heeft een eigen terras. Daarnaast voorziet men een gemeenschappelijke leefruimte en keuken, gemeenschappelijk sanitair, een afvalberging en een ruime fietsenstalling. Op de verdieping worden 4 studio’s voor beschut wonen voorzien, elk met een eigen balkon.

Dit is een mooi project waar mogelijkheden gecreëerd worden voor de begeleiding van mensen met een psychische problematiek in een rustige woonomgeving.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post336

Restauratie van Sint-Trudohoeve

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 27 okt, 2015 09:46:47

Er wordt een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het restaureren van een beschermd monument, namelijk het woonhuis van de Sint-Trudohoeve aan de Sint-Trudostraat, aan de rand van de Assebroekse Meersen en ten zuiden van het Sint-Trudoledeken. Het hoofdvolume wordt gerestaureerd, de bestemming wonen blijft behouden. De aangebouwde garage wordt afgebroken.

Ik onderstreep graag het belang van erfgoed in onze stad, en dit niet enkel in het historische centrum. Ook in de rand van Brugge liggen sites en woningen die een belangrijke link met het verleden vormen.

Het gaat hier concreet over de hoevewoning van een historische hoeve, oorspronkelijk opgericht als hoeve bij de Sint-Trudoabdij die ook ter plaatse gesitueerd was. Naar aanleiding van de Beeldenstorm (1566) en de daaropvolgende godsdienstperikelen trokken de kloosterlingen zich terug in de binnenstad. De site (hoeve en abdij) werd geplunderd en in brand gestoken in 1580. Daarna ontwikkelde het klooster zich verder in de binnenstad en de hoeve bleef behouden als buitengoed. De huidige bebouwing dateert mogelijk in oorsprong uit de 16de of 17de eeuw. De site werd later, in de loop van de 20ste eeuw, opgesplitst in 2 landbouwuitbatingen. De gebouwen van de ene landbouwuitbating werden toen gemoderniseerd en uitgebreid en een nieuw woonhuis werd opgericht. De andere hoeve, waarvoor nu een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt, omvat nog goed bewaarde bebouwing. Er zijn verschillende resten van oude omwallingen herkenbaar rond de hoevegebouwen en ten noorden ervan. Ter hoogte van het poortgebouw staan twee opvallende populieren die de inkom naar de hoeve flankeren. De rest van het perceel is beplant met gras, vrijstaande bomen en een hoogstamboomgaard.

Men wil nu de oorspronkelijke hoevewoning gaan herstellen, met het oog op het behoud ervan en het voortbestaan als eengezinswoning. De gevels zullen worden gerestaureerd en het oorspronkelijke schrijnwerk wordt hersteld. In het dak krijgen ook de balkenroosteringen en de kapconstructie een behandeling. Binnen in de woning zal men ervoor zorgen dat onder andere het stucwerk en de recent ontdekte muurschilderingen worden bewaard.

Door het historisch belang van de site als getuige van de ontwikkeling van het Brugse ommeland werd de woning in 2003 erkend als beschermd monument. Door deze erkenning als beschermd monument krijgt de bouwheer een restauratiepremie van de Vlaamse overheid, waar de stad Brugge ook gedeeltelijk in bijdraagt.

Het behoud en herstel van de oorspronkelijke hoevewoning heeft niet enkel een positieve invloed op het omliggende landschap. Het is ook belangrijk dat we aandacht hebben voor het bewaren van het waardevolle patrimonium voor de toekomstige generaties en kan dus gekaderd worden in een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post321

Voortaan voetballen in voormalige stelplaats De Lijn

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 14 okt, 2015 09:25:10

In de voormalige stelplaats van De Lijn, aan het Gaston Roelandtsplein te Assebroek, zal tijdelijk een indoor-voetbalcentrum gehuisvest worden. Ik verleende zopas de stedenbouwkundige vergunning voor deze tijdelijke functiewijziging.

De Lijn heeft op deze site haar activiteiten stopgezet sinds de herlokalisatie van de stelplaats naar de stationsomgeving. In afwachting van een herontwikkeling van de site, die ca. 1,5 ha groot is, wordt deze beheerd door Interim Vastgoedbeheer BVBA, die gespecialiseerd is in het beheer van leegstaande gebouwen.

Twee jonge ondernemers die zich verenigden in “Garrincha” en de in Engeland zeer populaire voetbalvariant '5-a-side’ voetbal in Vlaanderen willen lanceren, zagen in deze locatie een unieke kans voor de tijdelijke oprichting van een voetbalcentrum voor 5-a-side voetbal. Dit type voetbal wordt net als zaal- en minivoetbal met 5 tegen 5 spelers gespeeld, op kunstgras, omgeven door netten.

Voor de uitbouw van het project wordt volledig gebruik gemaakt van de bestaande gebouwen. De twee loodsen worden ingericht met 4 indoorspeelvelden (telkens 25x15x4 meter), bestaande uit kunstgras, zijmuurtjes en netten. In de vroegere werkplaatsen wordt een onthaal- en cafetariaruimte ingericht. Buiten, in de hoek van de loodsen met de werkplaatsen, worden 2 outdoorvelden ingericht en wordt een wegneembare container met douches en kleedkamers geplaatst. De outdoorvelden worden omheind in functie van licht- en geluidsoverlast. Op het terrein van De Lijn worden 97 parkeerplaatsen ingericht. Er wordt gerekend op 32 bijkomende parkeerplaatsen op het aanpalende eigendom van de Stad. Er worden 38 overdekte fietsstalplaatsen in de vroegere carwash voorzien en 34 plaatsen buiten.

De vergunning voor de bestemmingswijziging wordt afgeleverd voor de duur van 2 jaar. Via een tijdelijke recreatieve invulling kan de site van leegstandsproblemen gevrijwaard blijven, in afwachting van een verdere ontwikkeling op de site en het aanpalende stadseigendom. Het tijdelijk karakter zorgt ervoor dat verdere ontwikkeling niet gehypothekeerd wordt. Die periode van 2 jaar is de periode waarbinnen het tijdelijk voetbalproject volgens de aanvrager rendabel kan zijn.

Ook Focus TV bracht dit hier in beeld.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post317
« VorigeVolgende »