Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Nieuwe meergezinswoning langs Dudzeelse Steenweg

Sint-Jozef en KoolkerkeGeplaatst door franky demon 01 feb, 2016 15:15:00


Langs de Dudzeelse Steenweg in de Brugse deelgemeente Sint-Jozef zal binnenkort een nieuwe meergezinswoning met 10 woongelegenheden gebouwd worden. In de aanvraag wordt de sloop gevraagd van het pand langs de Dudzeelse Steenweg 9. Naast dit te slopen pand ligt nog een braakliggend stuk grond. Over de totale breedte van de samengevoegde kavels die daardoor ontstaat, wordt een vervangende nieuwbouw voorzien.

Het gebouw voorziet in 10 woongelegenheden met telkens buitenruimte onder de vorm van een terras of een gelijkvloers tuintje. De nieuwe meergezinswoning heeft een maximale bouwdiepte van 14 meter en sluit qua vormgeving zowel links als rechts aan met de naburige bebouwing. De twee aanpalende panden van deze nieuwbouw zijn beiden opgenomen in de Inventaris van bouwkundig erfgoed. De keuze om de gevel in rode genuanceerde baksteen uit te voeren, zal de aanliggende panden dan ook mooi tot hun recht laten komen. Er worden ondergrondse parkeerplaatsen en bergruimtes voorzien. Deze zullen dienen voor deze meergezinswoning, en ook voor de reeds vergunde appartementen langs Fort Lapin op de voormalige gronden Lowyck, waarvan de bouw momenteel volop bezig is. De parkeerplaatsen kunnen worden bereikt via de Dudzeelse Steenweg.

Dit bouwproject betekent een opwaardering voor deze buurt. Hier wordt wonen mogelijk gemaakt met zicht op het water, aan de rand van Brugge en nabij het stadscentrum.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post344

Restauratie voor Groote Schuure

Sint-Jozef en KoolkerkeGeplaatst door franky demon 19 jan, 2016 09:21:16

Ik legde de subsidiëring voor de restauratie van de hoevewoning van Hoeve ‘De Groote Schuure’, aan de Gemeneweidestraat 61 te Koolkerke voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Hoeve ‘De Groote Schuure’ werd op 19 april 2013 beschermd als monument en haar landelijke omgeving als dorpsgezicht. Dit is een historisch zeer waardevolle site, waarvan de geschiedenis zeker terug gaat tot de 18de eeuw. De hoeve is toegankelijk via een lange dreef en bestaat uit goed bewaarde losse bestanddelen, onder andere een 18de-eeuwse boerenhuis en een bergschuur.

Op de site wordt nu een paardenhouderij ingericht met een nieuwe paardenstal op de plaats van een aantal storende bijgebouwen. De hoevewoning zelf wordt gerestaureerd en herbestemd tot een eengezinswoning met hoevetoerisme, waardoor velen zullen kunnen kennismaken met het verleden van deze site. Hierbij wordt in eerste instantie de historische constructie van muren, balkenroosteringen en kapconstructies opnieuw functioneel gemaakt. Waardevolle interieurelementen zoals schouwen en deuren worden zorgvuldig gerestaureerd. De ramen worden hersteld en aangevuld met passende kopieën.

De bergschuur, een schuurtype dat uitsluitend voorkomt in de Kustpolders en waarvan er slechts enkele zeldzame voorbeelden nog bewaard zijn, zal in een volgende fase worden aangepakt. De hoeve is wellicht een voorbeeld van een verstening: de hoeve was voorheen opgetrokken in leem en werd versteend, waarbij het muurwerk met baksteen is ingevuld.

De restauratie van de hoevewoning wordt op een gedeelde manier betoelaagd, wat betekent dat het Vlaams Gewest 32,50% van de restauratiekost op zich neemt en de stad 7,5 procent, namelijk 54.946,38 euro. Met deze premie wenst de stad een kwaliteitsvolle en duurzame instandhouding te verzekeren van het Brugs onroerende erfgoed. Op deze manier werken de Vlaamse Overheid en de Stad Brugge samen met de eigenaars van beschermde goederen, aan een nieuwe toekomst voor deze getuigen van ons rijke verleden.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post340

Infrastructuurwerken voor Hoeve De Laere vergund

Sint-Jozef en KoolkerkeGeplaatst door franky demon 19 jun, 2015 11:51:15

Binnenkort komt er een nieuw bouwproject rond Hoeve De Laere in Koolkerke. Het paalt aan de kern van de deelgemeente Sint-Jozef en vormt de overgang tussen de kern en het noordelijk polderlandschap. Er zal worden gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij “Brugse Maatschappij voor Huisvesting”.

Het bouwperceel met de bestaande hoeve De Laere en omgeven weiland paalt ten noorden aan een beschermde site van de Groene Poorte, met parkgebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied en ten zuiden en ten oosten aan een woongebied, respectievelijk de woonwijk Kruisabele en verkaveling De Grendel.

Het concept van de nieuwe wijk: het project voorziet in 8 bouwblokken. Zes bouwblokken zijn bestemd voor 38 ééngezinswoningen in gesloten bebouwing. In de overige 2 bouwblokken worden meergezinswoningen met in totaal 38 appartementen voorzien.

Het college van burgemeester en schepenen verleende de vergunning voor de infrastructuurwerken (wegenis-, riolerings- en omgevingswerken). Binnenkort wordt de stedenbouwkundige aanvraag voor het bouwen van de woningen ook ter vergunning voorgelegd.

Meer info in bijgevoegde perstekst:

en in bijgevoegde presentatie :
  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post286

Wonen aan het Fort Lapin

Sint-Jozef en KoolkerkeGeplaatst door franky demon 08 mei, 2015 11:39:42


Aan het Fort Lapin aan Sint-Jozef zal binnenkort een nieuw woonproject verrijzen. De bestaande panden met huisnummer 13-15-17-19 en 21, waar o.a. de gekende elektrozaak Lowyck is gevestigd, worden gesloopt. Er komt een vervangende nieuwbouw. Op de verdieping worden 19 ruime appartementen voorzien, met een eigen terras.

Op het gelijkvloers is een handelsruimte voorzien, waar de nieuwe showroom van de handelszaak Elektro Lowyck in zal gehuisvest worden.
Onder het gebouw wordt een ondergrondse parking voorzien met 27 garageboxen. Op het binnenplein zijn 27 overdekte fietsenstallingen voorzien.

Dit bouwproject betekent een opwaardering voor deze buurt. Hier wordt wonen mogelijk gemaakt met zicht op het water, aan de rand van Brugge en nabij het stadscentrum.


  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post270
Volgende »