Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Positief advies voor schapenschuilhokken

Nieuws uit de provincieGeplaatst door franky demon 05 feb, 2014 10:08:43

Binnen het parkgebied van het provinciedomein Tilleghem worden schapen ingezet voor het begrazen van de heide en de graslanden, dit in functie van het natuur- en parkbeheer. Voor deze schapen wil men nu schapenschuilhokken gaan bouwen. De schuilhokken zullen worden opgetrokken in hout. Een eerste schuilhok komt op de hoek van Aandenkooi met de Generaal Naessens de Loncinlaan, een tweede ter hoogte van Rosmolen/Trutselaar, en een derde hok zal worden geplaatst ter hoogte van de Tilleghemdreef.

In dergelijke parkgebieden kunnen enkel bouwkundige ingrepen gebeuren, die bijdragen tot de inrichting van het parkgebied. Een schuilhok voor de schapen, die bijdragen aan het natuurbeheer van dit gebied, past dan ook duidelijk binnen deze omschrijving.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post130

Permanente toegangsweg evenementenplatform Zeebrugge ?

Nieuws uit de provincieGeplaatst door franky demon 31 dec, 2013 10:42:27

De provincie is volop bezig met de herziening van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de Surfclub in Zeebrugge. Vandaag is het zo dat bij evenementen, wanneer materiaal aan- en afgevoerd dient te worden naar het bestaande evenementenplatform, dit dient te gebeuren langs de Saint-George's Day Wandeling. Deze dient dan telkens onderbroken te worden, met de nodige kosten vandien - want een onderbreking van de Wandeling kost ongeveer 3.000 euro.

Van juli tot september kreeg stad Brugge de toestemming om een iets vastere toegangsweg aan te leggen naar het evenementenplatform.
Deze betonplatenwerden dan niet alleen gebruikt voor het zwaar verkeer van en naar het platform, maar ook door de voetgangers die, bv met een rolwagen, met een kinderwagen, of gewoon te voet, het strand zo op een iets comfortabeler manier konden bereiken.
Duidelijk is dus dat een permanente toegang met betonplaten een goeie oplossing zou zijn voor alle gebruikers. Eens aangelegd zou men de betonplaten kunnen laten 'verzanden' waardoor ook het uitzicht geen hinder meer veroorzaakt.
Omdat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wel uitdrukkelijk een evenementenplatform voorziet, maar voor de rest zeer beperkte mogelijkheden aanbiedt voor andere permanente constructies, stelde ik de vraag aan bevoegd gedeputeerde De Block of er een aanpassing van het PRUP voorzien zou kunnen worden. Aangezien het PRUP voor de surfclub in Zeebrugge sowieso herzien wordt, zou dit in 1 beweging met die herziening kunnen gebeuren.

De gedeputeerde beloofde deze vraag te bekijken.
  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post114

Middelen vrijmaken voor jongeren met een handicap

Nieuws uit de provincieGeplaatst door franky demon 04 dec, 2013 10:35:37

Door de overheveling van bevoegdheden naar aanleiding van de interne staatshervorming dreigden 5 organisaties die werken met jongeren met een handicap (Oranje, VOC Opstap, vzw De Stroom, WVA en vzw Dyade) hun structurele subsidies te verliezen. Door overleg en studiewerk kon ik aantonen dat de provincie de enige reddingsboei blijkt te zijn voor deze 5 organisaties. Ik deed hierover een tussenkomst in de provincieraad, om goede overgangsmaatregelen en de uitwerking van een degelijk reglement voor deze organisaties te bepleiten.


Meer uitleg via het icoontje.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post105

Site de Sol in Blankenberge

Nieuws uit de provincieGeplaatst door franky demon 24 jun, 2013 18:42:47

Het provinciebestuur heeft grootse plannen met Site de Sol te Blankenberge. Naast de bouw van 250 woningen staat ook de aanleg van een 9-holes golfterrein gepland. Volgens mij is dit te beperkt - en kan er meer. Een kinderboerderij bijvoorbeeld zou een belangrijke meerwaarde kunnen bieden aan zowel inwoners als bezoekers van de stad Blankenberge. Ik deed hiervoor een tussenkomst in de provincieraad.

Klik op het onderstaande logo om mijn tussenkomst te lezen.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post51
Volgende »