Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

De opknappremie

WonenGeplaatst door franky demon 11 mrt, 2016 08:42:09

Ik lanceerde een nieuw reglement, de “opknappremie” voor verbouwings- en verbeteringswerken aan de woning.
De krachtlijnen zijn vereenvoudiging, wooncomfort, duurzaamheid en veiligheid (ook voor kinderen). Ook wonen boven buurtwinkels krijgt een duwtje in de rug.
Brugge investeert vanaf nu jaarlijks 1/3 meer dan voordien in de opknappremie (van 1 200 000 euro naar 1 825 000 euro).

Opknappen” is Zuid-Afrikaans voor verbouwen, en daarmee dekt deze naam meteen de lading.

Ik stelde al snel vast dat de nood aan een nieuw reglement zich opdrong. De administratieve rompslomp leidde immers tot veel ergernis bij de Bruggeling. Er waren te veel voorwaarden. Bovendien moest de premie aangevraagd worden voordat de werken werden uitgevoerd. Dit leidde ertoe dat verbouwers die pas na de uitvoering van de werken vernamen dat Stad Brugge een premie geeft, er naast grepen. Ook voldeden de soorten werken waarvoor een premie kon verkregen worden niet meer aan de huidige comfortnormen.

De krachtlijnen van de opknappremie

· De premie is zeer ruim opgevat. Er komen zeer veel verbeteringswerken in aanmerking. Zo kunnen alle (doe-het-zelf) verbouwers inspelen op de specifieke noden voor hun woning. Er kan ingezet worden op een gezonde woning, wooncomfort (met inbegrip van nieuwe technologie), duurzaamheid (isolatie en regenwaterbeheer), veiligheid tegen inbraak en, wat Demon als schepen van Jeugd ook benadrukt, veiligheid voor kinderen in de woning (bijvoorbeeld plaatsen van borstweringen aan trappen en ramen, kranen met stop op + 38°C).

· Brugge investeert vanaf nu jaarlijks 1/3 meer dan voordien in de opknappremie (van 1 200 000 euro naar 1 825 000 euro), dit terwijl veel andere overheden afslanken.

· Veel meer mensen kunnen genieten van de premie: zowel eigenaars van één of meerdere woningen als huurders, wat vroeger niet kon. Wie de kwaliteit van de woning verbetert is niet belangrijk. De klemtoon wordt gelegd op de opwaardering van de woning zelf.

· Iedere woning (die binnen de voorwaarden valt) die in Brugge verbouwd wordt door een sociale-economiebedrijf zoals De Schakelaar en die in aanmerking komt voor een opknappremie, kan gebruik maken van het derde betalerssysteem. Hierdoor moet de verbouwer het geld van de premie (tot 5000euro) niet zelf voorschieten. Dit is uniek in Vlaanderen.

· Dank zij de overgangsmaatregelen zal niemand benadeeld worden door het afschaffen van de oude premie en de invoering van de nieuwe premie. Wie beter af is met het oude premiestelsel dat al aangevraagd werd, kan hiermee verder doen. Is het voordeliger om over te schakelen naar de opknappremie, dan is dat geen probleem.

Meer info ? Klik op het icoontje.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post354

Doelgroepenplan voor sociale woningen aangepast

WonenGeplaatst door franky demon 27 jan, 2016 17:38:51

Ik legde aan de gemeenteraad het gewijzigd doelgroepenplan voor sociale woningen en het toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen voor doelgroepen voor.

Het Vlaams kaderbesluit sociale huur laat gemeentes toe om aan bijzondere doelgroepen voorrang te geven bij de toewijzing van een sociale huurwoning binnen het sociaal huurstelsel. Hiervoor moet de gemeente een doelgroepenplan en een toewijzingsreglement opmaken.

In het bestaande doelgroepenplan en het toewijzingsreglement was volgende voorzien :

1. 134 woningen voor ouderen (via de Brugse Maatschappij voor Huisvesting) en 73 woningen voor ouderen (via Vereniging SVK)

2. 14 woningen voor personen met een fysieke beperking, die nood hebben aan ADL-assistentie (ADL staat voor Activiteiten Dagelijks Leven).)


Enkele wijzigingen in het Brugs woonlandschap hebben er nu toe geleid om dit doelgroepenplan en toewijzingsreglement te gaan aanpassen.

1.De Brugse Maatschappij voor Huisvesting cvba (BMH) ondersteunt het woonproject "Brugwonen" voor personen met een gestabiliseerde ernstige psychische aandoening met nood aan een dagdagelijks ondersteunend kader. Daarvoor wil de BMH 16 aangepaste woningen bouwen aan het Lodewijk Gilliodtsplein. Brugwonen vzw stelt zich tot doel om zelfstandig ondersteunend wonen voor mensen met psychische kwetsbaarheid mogelijk te maken. De vereniging ijvert al jaren om in Brugge voor een 16-tal kwetsbare bewoners een gegroepeerd woonproject te realiseren met voor elke bewoner een eigen individuele woning en de nodige begeleiding. Onlangs werd Brugwonen geselecteerd als één van de zes te realiseren projecten van de oproep ‘proeftuin woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg’ van minister Jo Van Deurzen.

2. Het aantal woningen voor personen met een fysische beperking en nood aan ADL-Assistentie (door FOCUS Wonen Brugge) breidt uit van 14 naar 26, door toevoeging van 12 appartementen in de Gebroeders Marreytstraat op St.Pieters (kopgebouwen St.Pietersmolenwijk).

Concreet betekent dit dus dat de mensen uit de beide doelgroepen (personen met een gestabiliseerde psychische aandoening en personen met een fysische beperking en nood aan ADL-assistentie), die op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning, voorrang zullen krijgen bij het toekennen van de hierboven vermelde woningen.

De aanpassingen werden besproken tijdens het lokaal woonoverleg. Er werd overleg gepleegd met de actoren binnen de sociale huisvestingssector tot er eensgezindheid was over de inhoud en de tekst. De documenten zijn in nauw overleg met het agentschap Wonen Vlaanderen opgemaakt.

Het doelgroepenplan en het toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen hebben tot gevolg dat de meest kwetsbare groepen in onze maatschappij vlugger over een sociale huurwoning kunnen beschikken.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post342

Brugge zoekt 100 vruchtbare vrouwen

WonenGeplaatst door franky demon 27 apr, 2015 11:02:35
Zaterdag 25 april verscheen de Vastgoedgids van Netto, het weekendmagazine van de krant De Tijd.

In dit magazine het artikel "Brugge zoekt 100 vruchtbare vrouwen", over het bouwen en wonen in onze stad.

U kunt dit artikel lezen door te klikken op het icoon hieronder.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post266

Stad Brugge ondersteunt de sociale verhuurkantoren

WonenGeplaatst door franky demon 14 apr, 2015 15:43:15

Wie dringend nood heeft aan een huurwoning maar niet over de middelen beschikt om op de private huurmarkt op zoek te gaan, is aangewezen op de sociale huursector. De eerste stap is dan om contact op te nemen met de 2 sociale huisvestingsmaatschappijen die in Brugge actief zijn.

Als de woonnood zeer acuut is, dan is er een tussentijdse oplossing. Klop eens aan bij één van de twee sociale verhuurkantoren die Brugge rijk is. Zowel bij Sovekans als bij Vereniging SVK kun je een geschikte woning vinden die voldoet aan alle veiligheids- en gezondheidseisen en dit voor een prijs die een stuk onder de marktprijs ligt.

Wat doen sociale verhuurkantoren (SVK) eigenlijk?

Het sociaal verhuurkantoor slaat de brug tussen de eigenaar-verhuurder en de huurder. Het sociaal verhuurkantoor maakt een langlopende huurovereenkomst met de eigenaar en betaalt gedurende de volledige looptijd van 9, 18 of 27 jaar stipt de huur. De woning (of het appartement) wordt ook nog eens degelijk onderhouden. Het sociaal verhuurkantoor verhuurt deze woning aan huurders die het moeilijk hebben om op de private huurmarkt een huurwoning te vinden. Deze huurders mogen in de woning blijven tot ze een sociale huurwoning toegewezen krijgen bij een sociale huisvestingsmaatschappij. De SVK verhuren de woning dus voor korte periodes aan woonbehoeftigen.

De eigenaar moet zich hierover echter geen zorgen maken omdat de huur gewoon doorbetaald wordt, ook al staat de woning tijdelijk leeg of al betaalt de onderhuurder zijn huur niet.

Voor elke nieuwe inhuurname krijgt het SVK een toelage van 20% op de huurprijs gedurende 24 maanden. Hierdoor willen we de SVK stimuleren om op zoek te gaan naar nieuwe eigenaar-verhuurders om zodoende het patrimonium van de SVK uit te breiden.

In 2014 kwamen 38 woningen in aanmerking bij Vereniging SVK. Hierdoor ontvangt het sociaal verhuurkantoor van het OCMW dit jaar een toelage van 31.453,74 euro.

Bij Sovekans komen er 27 woningen in aanmerking. Dit is goed voor een toelage van 20.150,10 euro.


Het reglement voor de huurtoelage werd herwerkt. Daardoor kunnen de SVK nu ook woningen verhuren met een huurprijs tot €650. Voorheen was dit begrensd op €500. Dit laat toe om ook grotere woningen met meerdere slaapkamers voor grote gezinnen in huur te nemen.

Eigenaars die meer uitleg willen over de voordelen die gepaard gaan met verhuren aan een SVK kunnen contact opnemen met

Vereniging SVK
Ruddershove 4
8000 Brugge
Tel. 050/327410
info@svk-brugge.be
www.svk-brugge.be

Sovekans
Krommestraat 12
8000 Brugge
Tel. 050/348700
info@sovekans.be
www.sovekans.be
  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post260
« VorigeVolgende »