Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Ingress, een duik in de fictieve wereld

JeugdGeplaatst door franky demon 06 dec, 2017 09:57:10

Op 2 en 3 december stond de binnenstad van Brugge in het teken van Ingress, een spel waarbij je gebruik maakt van de locatie van je smartphone om de omgeving te ontdekken. De app maakt het voor spelers mogelijk om in interactie te treden met de een virtuele wereld door zich te verplaatsen naar bezienswaardigheden in de stad, net zoals bij dat andere bekend augmented reality spelletje ‘Pokémon GO’ het geval is.

In 2 kampen strijden de spelers tegen elkaar om zoveel mogelijk terrein te veroveren, Brugge te veroveren en zo een level te stijgen. Leuk is dat ze ook al het moois wat Brugge te bieden heeft ontdekken. Het spreekt voor zich dat de binnenstad dan ook een pareltje van een speldomein is.

Dit weekend zijn zo'n 1500 spelers mee komen spelen, ook uit het buitenland. De ideale manier om Brugge op een hedendaagse en nieuwe manier te ontdekken.

Ingress is echt een wereldfenomeen. Zo speelden ze het spel dit weekend in 8 wereldsteden waaronder Tallinn (Estland), Madrid (Spanje), Perth (Australië), Taiwan, Brunei, San Francisco (California, VS) en Honolulu (Hawaï, VS).

Een wereldspel waar Brugge zijn steentje aan wilde bijdragen. Een spel dat volledig past in de gedachte om van Brugge een kind- en jeugdvriendelijke stad te maken. Daarom ondersteunden we de organisatie met een Jong Ding Subsidie van 2000 euro. Met deze subsidiepot willen we ideeën en concepten van en voor jongeren mee vorm geven die Brugge op de kaart zetten als kinderen- en jongerenstad.



  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post507

Eerste fase bouwproject Den Tir kan gerealiseerd worden

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 28 nov, 2017 13:44:11

Er kan binnenkort gestart worden met de bouw van 48 sociale huurappartementen aan de Oude Kortrijkstraat (gekend als Den Tir) te Assebroek. Recent werd hier de stedenbouwkundige vergunning voor afgeleverd.

De vergunning kadert binnen een overeenkomst, gesloten door de Stad Brugge met de Brugse Maatschappij voor Huisvesting en nv Cosimco. De sloop van de bestaande gebouwen en het bouwen van 48 sociale huurappartementen vormt een eerste fase van een woonontwikkeling op een projectgebied dat zich situeert tussen het voorplein en het buurtpark. Alle gebouwen van de voormalige schietstand worden gesloopt en er zullen 2 meergezinswoningen gebouwd worden: 1 gebouw zal een nieuwe pleinwand vormen aan het plein en 1 gebouw komt er haaks op aan de zuidkant van het perceel.

Een korte historische schets:

Het begon allemaal in 2009, toen de site langs de Oude Kortrijkstraat met de militaire schietstand leeg kwam te staan en te koop werd aangeboden. De Stad kreeg vanuit diverse hoeken vragen naar de mogelijkheden voor een nieuwe invulling.Als Stad zagen we in de verkoop een opportuniteit om uitvoering te geven aan ons woonbeleid. Er werd beslist om woonontwikkelingen te ondersteunen op de plaats van de huidige bebouwing, gecombineerd met een buurtpark.

Om een grotere regiefunctie te kunnen opnemen in de realisatie van deze bestemmingen, heeft de Stad in 2010 de terreinen aangekocht. Het buurtpark werd ingericht als een avonturenpark, is ondertussen geopend en een aangename plek geworden. Voor het woonproject was de weg langer en moest een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt.

Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Het RUP werd goedgekeurd in 2015 en heeft de verdere krijtlijnen en spelregels uitgezet voor een concreet bouwproject op de plaats van de bestaande gebouwen.

Ondertussen zitten er projectpartners mee aan tafel om het RUP te realiseren. De Brugse Maatschappij voor Huisvesting treedt op als ontwikkelaar en heeft met de Stad een overeenkomst gesloten voor een ontwikkeling in fases.
De eerste fase van het project is nu vergund en kan gerealiseerd worden.

Het project omvat 48 wooneenheden (39 wooneenheden met 2 slaapkamers voor 3 gezinsleden en 9 wooneenheden met 1 slaapkamer voor 2 gezinsleden), 92 fietsenstalplaatsen (48 stalplaatsen bevinden zich gelijkvloers, 48 stalplaatsen bevinden zich in de ondergrondse parkeergarage) en 63 autostandplaatsen in de ondergrondse parkeergarage waarvan 5 voor mensen met een beperking. Alle appartementen beschikken over een mooi terras. De daken worden voorzien van zonneboilers. De ondergrondse garage verbindt beide bouwvolumes met elkaar.

In een tweede fase worden een 35-tal woongelegenheden gepland. Het zal hier gaan om een mix van eengezinswoningen met tuin en 2 meergezinswoningen. De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor deze tweede fase is nog in voorbereiding, maar is ook voorzien voor dit jaar. Daarnaast zit ook nog de aanvraag voor de aanleg van het voorplein en het publiek domein in de pijplijn.

Met de herbestemming van ‘Den Tir’ zetten we verder in op verdichting via herbestemming van verlaten bedrijfspanden. Daarnaast scheppen we ook de mogelijkheden voor de realisatie van voldoende betaalbare woningen voor diverse doelgroepen in een aangename en kwaliteitsvolle woonomgeving.



  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post506

Einde in zicht voor stadskanker d'Hanins de Moerkerke

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 23 nov, 2017 18:38:27

Het einde is in zicht voor de jarenlang bestaande stadskanker D’Hanins de Moerkerke, gelegen tussen de Witteleertouwersstraat en de Coupure. Ik verleende de vergunning voor de herbestemming van de beschermde panden van D’Hanins de Moerkerke met inbegrip van een ondergrondse parking, een aangelegde gemeenschappelijke tuin en een nieuwbouwvolume.

De panden zijn beschermd als monument sinds 1982.

Het zogenaamde "Hôtel d'Hanins de Moerkerke is door zijn typologie van 18de-eeuws ‘hotel de maitre’ naar Frans voorbeeld, zijn grootschalig karakter en zijn rijke uitvoering uitzonderlijk voor Brugge. Gelijkaardige voorbeelden zijn het Landhuis van het Brugse Vrije op de Burg en Huis Claesman (stedelijk conservatorium) in de Sint-Jacobsstraat.

Hôtel d’Hanins de Moerkerke is een 18de-eeuwse herenwoonst, gebouwd omstreeks 1765-1775, bestaande uit een hoofdvleugel die parallel loopt met de Predikherenstraat en zich uitstrekt vanaf de Witte Leertouwersstraat tot aan de Coupure. Samen met de zijvleugel aan de kant van de Coupure en de twee zijvleugels aan de Witte Leertouwersstraat vormt het geheel een imposant complex. Hoewel het pand zich uitstrekt over de breedte van een volledig huizenblok is het grotendeels aan het oog onttrokken aangezien de hoofdvleugel verscholen ligt achter de gesloten huizenrij van de Predikherenstraat.

Dit hôtel de maître is een zeldzame getuige van prominente gevelarchitectuur en kan tot één van de belangrijkste realisaties van de 18de-eeuwse architectuur in Brugge gerekend worden.

In 1991 waren er nog plannen om het Hotel te restaureren en om te vormen tot woongelegenheden, maar sedertdien werden er weinig werken uitgevoerd. In de jaren 1990 trad het verval onvermijdelijk in. Reeds in 1994 was “de bouwfysische toestand van het geheel de jongste jaren dermate verslechterd dat de toekomst erg precair wordt”.

Na jarenlange leegstand en verloedering verkeert het 18de-eeuwse huis d'Hanins de Moerkerke in een dramatische bouwfysische toestand en is een ingrijpend restauratie noodzakelijk. Sinds de huidige eigenaar in het verhaal betrokken werd kwam het project in een stroomversnelling, ik ben dan ook zeer tevreden dat we nu een vergunning kunnen verlenen.

De bouwvergunning omvat:

- De herbestemming van de panden tot meergezinswoning. Er komen 9 woongelegenheden (3 per niveau)

- De restauratie: voor de beschermde delen is een restauratiedossier in opmaak. Hiervoor werd uitgebreid vooronderzoek gedaan door gespecialiseerde vakmensen. Uitgangspunt hierbij is maximaal behoud van de historische gelaagdheid en van alle historische elementen. Dit is vooral van toepassing voor de 18de-eeuwse hoofdvleugel. De vleugel aan de zijde van de Witteleertouwersstraat werd reeds herhaaldelijk verbouwd waardoor enkel de inkom- en traphal oorspronkelijk bewaard zijn gebleven. De gevelopstand links van de hoofdingang, die in het verleden werd verstoord door nieuwe openingen en gewijzigde niveaus zal worden hersteld in zijn oorspronkelijke toestand die gekend is van vroegere bouwaanvragen. De specifieke restauratieopties voor de waardevolle interieurelementen, het schrijnwerk en de gevelafwerking zullen worden bepaald in een afzonderlijke stedenbouwkundige aanvraag die nog in behandeling is. In dit dossier wordt dus voorlopig uitgegaan van integraal behoud.

- Gelet op de jarenlange leegstand en gebrekkig onderhoud zal hier een ingrijpende restauratie noodzakelijk zijn met oa. herstel en reconstructie van de balkenroosteringen en kapconstructie. In tweede instantie zullen een aantal storende ingrepen uit de 20ste eeuw ongedaan worden gemaakt zodat het 18de-eeuwse allure terug primeert, oa. verwijderen van weinig waardevolle trappen en tussenmuurtjes in de 18de-eeuwse salons. De gevelrestauratie zal bestaan uit herstel van de oorspronkelijke ordonnantie van de gevel met herstel van het pleisterwerk en ornamentiek in natuursteen en het vervangen van de kroonlijsten.

- De bouw van één bouwlaag ondergrondse parking met inrit via de Witteleertouwersstraat. Hier kan dan met een autolift een parking bereikt worden die dienstig zal zijn voor de bewoners van het project.

- Aan de overliggende zijde van het monument wordt een nieuwbouwvolume van twee bouwlagen met hellend dak voorzien. Hier worden 4 eengezinswoningen gebouwd en een op de hoek met de Coupure 4 appartementen.

- De tuin tussen de twee volumes, het nieuwbouwvolume en het monument, wordt ingericht als gemeenschappelijke groenzone voor de bewoners. Langs de waterzijde wordt de tuin afgesloten door middel van een hedendaags hek. Door het hek zullen de gevels van het monument zichtbaar zijn maar er zal toch voldoende privacy voor de bewoners zijn.

Ik ben heel tevreden dat er, na het jarenlange verval van dit prachtige en waardevolle stadspaleis, eindelijk een oplossing is voor de aanpak van deze stadskanker. Restauratie en nieuwbouw kunnen hier hand in hand gaan om zo te leiden tot een prachtig eindresultaat.



  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post505

Hij komt, hij komt...

JeugdGeplaatst door franky demon 22 nov, 2017 12:33:59

Binnenkort zetten de kindjes hun schoentje opnieuw klaar en dat betekent dat Sinterklaas opnieuw in het land is. Op zondag 26 november maakt de Sint samen met zijn Pieten zijn intrede hier in Brugge. Vandaag komen er al 2 Pieten kijken of alles op schema verloopt voor de komst van de Sint want op zondag 26 november omstreeks 13u30 vaart de Sint met zijn boot naar de Burg.

Daar wachten honderden kinderen de Sint en zijn zotte Pietenbende op. Om de komst van de Sint te vieren wordt er dit jaar een speciaal optreden gegeven door de kinderen zelf. Onder begeleiding van kinderkoor Cantores Primo en jongerencantoor Cantores Twist brengen de kinderen prachtige Sinterklaasliedjes op eigen geschreven muziekstukken. En natuurlijk zingt jong en oud mee om de Sint een hartelijk en warm welkom te heten.

De Sint trekt per koets door de straten tot aan het concertgebouw. Dit deel van de namiddag is gratis en hiervoor hoeven gezinnen zich niet in te schrijven. We hopen dat we opnieuw heel veel brave kindjes mogen verwachten.

Vanaf 15u30 kunnen kinderen genieten van DE spetterende zotte pietenshow door vzw Artbij onder leiding van Jan Bernolet, projectmanager bij Studio 100. Gezinnen die de show in het concertgebouw willen bijwonen betalen als lid van de gezinsbond 6 euro, niet-leden betalen 9 euro (de dag zelf kosten alle tickets 9 euro).

Tickets zijn te koop bij Regine Wyseure, Karel de Stoutelaan 84 te 8000 Brugge, (elke dag tussen 10u en 12u en tussen 17u en 19u) en via www.gezinsbondgewestbrugge.be/sint

Na het succesverhaal van vorig jaar slaan de Gezinsbond, de vzw Brugs Handelscentrum en Stad Brugge opnieuw de handen in elkaar om de Sintintrede dit jaar nóg leuker en veiliger te maken. Zo zullen de straten van het parcours afgezet worden en geldt daar ook een parkeerverbod, op die manier garanderen we de veiligheid van alle aanwezige kinderen en ouders. In plaats van op het balkon van het stadhuis wordt de Sint dit jaar op een podium op de burg ontvangen zodat de Sint dichter bij de kindjes staat. Want bij zo’n feest draait het natuurlijk allemaal rond het jonge volkje.

De intrede van de Sint is een verhaal van partners. Zo stelt de vzw Brugs Handelscentrum een budget van 2.000 euro ter beschikking aan de Gezinsbond om het evenement extra kracht bij te zetten. Ook Stad Brugge biedt zowel financiële als logistieke ondersteuning om de intrede van de goede man optimaal te laten verlopen. Zo ontvangt de Gezinsbond een subsidie als socio-cultureel evenement van 4.500 euro om het evenement op poten te zetten.

We zijn zeker dat we dankzij alle inspanningen opnieuw heel wat kinderhartjes gelukkig kunnen maken. De zotte pietenbende zorgt voor spektakel en lekkers voor de kinderen. En de Sint kan zich verwachten aan een warm en muzikaal welkom. De kinderen ontvangen de Sint al zwaaiend en zingend met meer dan 3.000 vlagjes.

Tekeningen en verlanglijstjes kunnen kinderen persoonlijk aan de Sint of een van zijn zotte Pieten afgeven. Vergeet zeker je adres niet te vermelden, dan kan de Sint een briefje terug sturen!

Kortom we kijken al vol spanning uit naar de komst van de Sint!



  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post504
« VorigeVolgende »