Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Permanente toegangsweg evenementenplatform Zeebrugge ?

Nieuws uit de provincieGeplaatst door franky demon 31 dec, 2013 10:42:27

De provincie is volop bezig met de herziening van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de Surfclub in Zeebrugge. Vandaag is het zo dat bij evenementen, wanneer materiaal aan- en afgevoerd dient te worden naar het bestaande evenementenplatform, dit dient te gebeuren langs de Saint-George's Day Wandeling. Deze dient dan telkens onderbroken te worden, met de nodige kosten vandien - want een onderbreking van de Wandeling kost ongeveer 3.000 euro.

Van juli tot september kreeg stad Brugge de toestemming om een iets vastere toegangsweg aan te leggen naar het evenementenplatform.
Deze betonplatenwerden dan niet alleen gebruikt voor het zwaar verkeer van en naar het platform, maar ook door de voetgangers die, bv met een rolwagen, met een kinderwagen, of gewoon te voet, het strand zo op een iets comfortabeler manier konden bereiken.
Duidelijk is dus dat een permanente toegang met betonplaten een goeie oplossing zou zijn voor alle gebruikers. Eens aangelegd zou men de betonplaten kunnen laten 'verzanden' waardoor ook het uitzicht geen hinder meer veroorzaakt.
Omdat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wel uitdrukkelijk een evenementenplatform voorziet, maar voor de rest zeer beperkte mogelijkheden aanbiedt voor andere permanente constructies, stelde ik de vraag aan bevoegd gedeputeerde De Block of er een aanpassing van het PRUP voorzien zou kunnen worden. Aangezien het PRUP voor de surfclub in Zeebrugge sowieso herzien wordt, zou dit in 1 beweging met die herziening kunnen gebeuren.

De gedeputeerde beloofde deze vraag te bekijken.
  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post114