Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Stad zet procedure tegen sporenbundel stop

Lissewege, Dudzele, ZeebruggeGeplaatst door franky demon 02 jun, 2015 14:11:00

Eind vorig jaar verleende Ruimte Vlaanderen aan Tucrail de stedenbouwkundige vergunning voor de sporenbundel Zwankendamme. Ik had in dit dossier een voorwaardelijk gunstig advies gegeven. Deze flankerende voorwaarden werden noodzakelijk geacht ter bescherming van Zwankendamme en Lissewege. In de verleende vergunning werden echter een aantal belangrijke voorwaarden (de toegankelijkheid van het fietspad tussen Zwankendamme en Lissewege tijdens de werken, het materiaalgebruik en de aankleding van de grachten en bufferbekkens dat hoofdzakelijk uit beton bestaat daar waar de stad een oplossing wenst dat meer groenaanplantingen mogelijk maakt, monitoring van het geluid tijdens de werken en de exploitatie, ...) niet opgenomen. Daarom besliste het stadsbestuur een verzoek tot opname van de voorwaarden in te leiden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Omdat ik me bewust ben van het economische belang van dit dossier, maar anderzijds ook een goede leefbaarheid voor Zwankendamme en Lissewege wil nastreven, werd meerdere malen in gesprek gegaan met Tuc Rail, wat ondertussen resulteerde in een zeer aanvaardbaar akkoord. Na deze gesprekken werden de aanpassingen ook besproken met Ruimte Vlaanderen, die deze aanpassingen zal moeten beoordelen in een nieuwe aanvraag.

Vanuit de stad kunnen we akkoord gaan met het voorstel van Tuc Rail om het fietspad niet meer te gebruiken als werfweg, behalve bij enkele specifieke werken naast het fietspad zelf. Hierbij zal dit enkel kunnen met lichte vrachtwagens, en zal dit beperkte werfverkeer met verkeerslichten moeten geregeld worden. Daarnaast zullen de geluidsschermen groen ingekleed kunnen worden ter hoogte van de bewoning aan het Lisseweegs Opperhof. Ook zal in de bufferbekkens en de grachten die er langs lopen, het beton maximaal vervangen worden, en zal de taluds van deze bekkens en grachten zoveel mogelijk groen ingezaaid worden. Verder zal er ook een effectieve monitoring gebeuren van het geluid, zowel tijdens de werken als achteraf.

Deze voorgestelde aanpassingen hebben er toe geleid dat er vanuit de stad werd beslist om op basis van dit voorstel de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in te trekken.

Een kort verslagje op Focus-TV vind je HIER terug.


Meer info :
  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post279