Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Nieuw herkenningsteken voor beschermd onroerend erfgoed

AlgemeenGeplaatst door franky demon 10 jun, 2015 10:43:34

Op vandaag prijkt op vele beschermde monumenten het welgekende blauw-wit schildje. Het zogenaamde Blue Shield van Unesco werd in 1954 in het leven geroepen om cultureel erfgoed in tijden van gewapend conflict te beschermen.

Sinds 1975, het Internationaal Monumentenjaar, prijken in Brugge aan alle beschermde monumenten de (ondertussen vertrouwde) blauwwitte schildjes. Het blijkt nu dat deze niet correct zijn en enkel mogen gebruikt worden bij monumenten beschermd volgens het internationale Verdrag van Den Haag (1945, net na W.O.II) en exclusief bedoeld zijn voor de bescherming van cultuurgoederen bij een gewapend conflict. Officieel kreeg enkel het Plantin-Moretushuis in Antwerpen een dergelijk schildje.

Ander beschermd erfgoed werd aangeduid met verschillende soorten borden en logo's en aan nog andere sites was er geen teken te zien, kortom beschermd onroerend erfgoed was niet altijd als zodanig herkenbaar. Daarom heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed beslist om een nieuw speciaal herkenningsteken voor beschermd onroerend erfgoed te ontwikkelen. Dit moet de zichtbaarheid van waardevolle gebouwen en sites vergroten.

Sinds 1 januari 2015 heeft de Vlaamse Overheid één overkoepelende regelgeving dat geldt voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie (het onroerenderfgoeddecreet). Zo is er voortaan ook één herkenningsteken voor alle beschermd onroerend erfgoed. Het is een wit vaantje met een gele driehoekige punt rechtsonder. Vlaanderen telt meer dan 12.500 beschermde items zoals kerken, landschapsparken, kasseiwegen en grafheuvels.

Stad Brugge is eigenaar van zo'n 134 beschermde monumenten (verspreid over een 80-tal sites) en is daarmee een grote erfgoedbeheerder. Daarom wil Brugge als één van de eerste Vlaamse steden het nieuwe Vlaamse herkenningsteken aan haar eigendommen bevestigen.Met het ophangen van dit nieuwe herkenningsteken aan onze eigen monumenten, willen we privé-eigenaars aanmoedigen hetzelfde te doen. Het nieuwe bordje kan door alle eigenaars, beheerders, huurders en erfpachtnemers kosteloos besteld worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen (info@onroerenderfgoed.be). Zo'n herkenningsteken is gratis en wordt ook kosteloos opgestuurd.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post281