Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Restauratie van Sint-Trudohoeve

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 27 okt, 2015 09:46:47

Er wordt een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het restaureren van een beschermd monument, namelijk het woonhuis van de Sint-Trudohoeve aan de Sint-Trudostraat, aan de rand van de Assebroekse Meersen en ten zuiden van het Sint-Trudoledeken. Het hoofdvolume wordt gerestaureerd, de bestemming wonen blijft behouden. De aangebouwde garage wordt afgebroken.

Ik onderstreep graag het belang van erfgoed in onze stad, en dit niet enkel in het historische centrum. Ook in de rand van Brugge liggen sites en woningen die een belangrijke link met het verleden vormen.

Het gaat hier concreet over de hoevewoning van een historische hoeve, oorspronkelijk opgericht als hoeve bij de Sint-Trudoabdij die ook ter plaatse gesitueerd was. Naar aanleiding van de Beeldenstorm (1566) en de daaropvolgende godsdienstperikelen trokken de kloosterlingen zich terug in de binnenstad. De site (hoeve en abdij) werd geplunderd en in brand gestoken in 1580. Daarna ontwikkelde het klooster zich verder in de binnenstad en de hoeve bleef behouden als buitengoed. De huidige bebouwing dateert mogelijk in oorsprong uit de 16de of 17de eeuw. De site werd later, in de loop van de 20ste eeuw, opgesplitst in 2 landbouwuitbatingen. De gebouwen van de ene landbouwuitbating werden toen gemoderniseerd en uitgebreid en een nieuw woonhuis werd opgericht. De andere hoeve, waarvoor nu een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt, omvat nog goed bewaarde bebouwing. Er zijn verschillende resten van oude omwallingen herkenbaar rond de hoevegebouwen en ten noorden ervan. Ter hoogte van het poortgebouw staan twee opvallende populieren die de inkom naar de hoeve flankeren. De rest van het perceel is beplant met gras, vrijstaande bomen en een hoogstamboomgaard.

Men wil nu de oorspronkelijke hoevewoning gaan herstellen, met het oog op het behoud ervan en het voortbestaan als eengezinswoning. De gevels zullen worden gerestaureerd en het oorspronkelijke schrijnwerk wordt hersteld. In het dak krijgen ook de balkenroosteringen en de kapconstructie een behandeling. Binnen in de woning zal men ervoor zorgen dat onder andere het stucwerk en de recent ontdekte muurschilderingen worden bewaard.

Door het historisch belang van de site als getuige van de ontwikkeling van het Brugse ommeland werd de woning in 2003 erkend als beschermd monument. Door deze erkenning als beschermd monument krijgt de bouwheer een restauratiepremie van de Vlaamse overheid, waar de stad Brugge ook gedeeltelijk in bijdraagt.

Het behoud en herstel van de oorspronkelijke hoevewoning heeft niet enkel een positieve invloed op het omliggende landschap. Het is ook belangrijk dat we aandacht hebben voor het bewaren van het waardevolle patrimonium voor de toekomstige generaties en kan dus gekaderd worden in een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post321