Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Na 9 jaar eindelijk nieuwe surfclub mogelijk in Zeebrugge

Lissewege, Dudzele, ZeebruggeGeplaatst door franky demon 27 okt, 2016 09:25:32

Surfclub Icarus zal de bestaande surfclub op het strand van Zeebrugge afbreken en een nieuwe surfclub op dezelfde plaats bouwen. De realisatie van dit nieuwe project is het sluitstuk van een jarenlang aanslepend verhaal, en ik ben blij dat deze nieuwe surfclub nu eindelijk toch kan gebouwd worden.

De surfclub werd oorspronkelijk gebouwd in 1987. Aanvankelijk ging het om 3 containers met kleedkamers, een clublokaal en opslagruimte. De voornaamste activiteit bestond uit windsurfen. In de loop der jaren werd deze surfclub verder omgebouwd tot een houten constructie en uitgebreid met een terras, beachvolleyterreinen in 2007.

In 2013 kwam ik als toenmalig provincieraadslid tussen bij de bestendige deputatie, met de vraag om een nieuw PRUP op te maken, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, om o.a. deze zonevreemde surfclub te regulariseren. Na een lange weg werd in 2015 uiteindelijk de juridische basis gelegd voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor de surfclub op de huidige locatie, namelijk door het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Strand en Dijk Brugge West (op 1 oktober 2015 goedgekeurd de Vlaamse Regering). Meerdere gelijkaardige PRUPs zorgden voor regularisatiemogelijkheden voor watersportclubs langsheen de volledige Belgische kust.

Er werd ook een overeenkomst gesloten tussen vzw Natuurpunt Brugs Ommeland, de Stad Brugge en de Surfclub waarin afspraken gemaakt zijn om de (milieu)impact van de surfclub op de natuurlijke waarden van de omgeving te beperken.

De nieuwe surfclub wordt ingeplant op dezelfde locatie als de huidige surfclub. Het gebouw heeft een oppervlakte van 389 m². Achteraan het gebouw wordt een terras aangelegd van 211 m², aansluitend op de verbruikersruimte in het noordoostelijk deel van het gebouw. De constructie wordt ingeplant op 3 m van de westelijk gelegen duinenvoet. Het westelijk deel van het gebouw (sanitair, berging voor SUP-Boards, surfplanken en ander surfmateriaal, een ruimte voor opleidingen en andere educatieve activiteiten, met hierboven een uitkijkpost voor redders te bereiken via een interne trap) heeft een hellend dak. Dit is voor de uitkijkpost voor de redders die hierin wordt geplaatst, waardoor die een goede zichtbaarheid hebben op de zee.

Ik ben heel blij dat na een periode van 9 jaar met vele inspanningen en overleg de bestaande gebouwen kunnen gesloopt worden en kunnen herbouwd worden tot een volwaardige surfclub. Dit betekent een echte boost voor het surfgebeuren in Zeebrugge.

Ook op Focus TV kwam dit mooi in beeld. Klik HIER voor het fragment.
  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post405