Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Stad Brugge ondersteunt de sociale verhuurkantoren

WonenGeplaatst door franky demon 22 dec, 2016 09:12:41

Wie dringend nood heeft aan een huurwoning maar niet over de middelen beschikt om op de private huurmarkt op zoek te gaan, is aangewezen op de sociale huursector.
Als de woonnood zeer acuut is, dan is er een tussentijdse oplossing. Neem eens contact op met één van de twee sociale verhuurkantoren die Brugge rijk is. Zowel bij Sovekans als bij Vereniging SVK kun je een geschikte woning vinden die voldoet aan alle veiligheids- en gezondheidseisen en dit voor een prijs die een stuk onder de marktprijs ligt.

Wat doen sociale verhuurkantoren (SVK) eigenlijk?

Het sociaal verhuurkantoor slaat de brug tussen de eigenaar-verhuurder en de huurder. Het sociaal verhuurkantoor maakt een langlopende huurovereenkomst met de eigenaar en betaalt gedurende de volledige looptijd van 9, 18 of 27 jaar stipt de huur. De woning (of het appartement) wordt ook nog eens degelijk onderhouden. Het sociaal verhuurkantoor verhuurt deze woning aan huurders die het moeilijk hebben om op de private huurmarkt een huurwoning te vinden. Deze huurders mogen in de woning blijven tot ze een sociale huurwoning toegewezen krijgen bij een sociale huisvestingsmaatschappij. De SVK verhuren de woning dus voor korte periodes aan woonbehoeftigen.

De eigenaar moet zich hierover echter geen zorgen maken omdat de huur gewoon doorbetaald wordt, ook al staat de woning tijdelijk leeg of al betaalt de onderhuurder zijn huur niet.

Voor elke nieuwe inhuurname krijgt het SVK een toelage van 20% op de huurprijs gedurende 24 maanden. “Hierdoor willen we de SVK stimuleren om op zoek te gaan naar nieuwe eigenaar-verhuurders om zodoende het patrimonium van de SVK uit te breiden,” vult Demon nog aan.

Vereniging SVK, het sociaal verhuurkantoor van het OCMW ontvangt dit jaar een toelage van 32.895,84 euro. Sovekans mag dit jaar rekenen op 13.170,28 euro.

Eigenaars die meer uitleg willen over de voordelen die gepaard gaan met verhuren aan een SVK kunnen contact opnemen met

- Vereniging SVK, Ruddershove 4, 8000 Brugge (050/327410), www.svk-brugge.be

- Sovekans, Krommestraat 12, 8000 Brugge (050/348700), www.sovekans.be  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post415