Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Generaal Lemanlaan 151 voorlopig beschermd

AlgemeenGeplaatst door franky demon 18 jan, 2017 08:37:59

De voorlopige bescherming van het landhuis in de Generaal Lemanlaan 151 als monument werd goedgekeurd. De omgevende tuin wordt voorlopig beschermd als dorpsgezicht. De bescherming komt er omwille van de historische en architecturale waarde. De site is één van 33 landhuizen en kastelen die de Brugse rand rijk is.

De bescherming kwam er mede door het positief advies dat we vanuit Stad Brugge gaven.

Op vroeg 19de-eeuwse kaarten zijn op de bedoelde site reeds een rechthoekig gebouw en een lusttuin opgetekend. Het bestaande landhuis werd tussen 1809 en 1830 gebouwd als tweede verblijf voor de Brugse koopman Antonius Bortier. De toen nog schaars bebouwde Generaal Lemanlaan was een geliefkoosde plaats voor een buitenhuis met bijhorende lusttuin.

Het landhuis is een mooi bewaard en representatief voorbeeld van een buitenhuis uit het eerste kwart van de 19de eeuw in neoclassicistische stijl. De typerende symmetrisch opgebouwde gevel is voorzien van een centrale inkomtravee, die benadrukt wordt door de imitatievoegen die uitwaaieren boven de rondboogdeur. De gevel is opengewerkt met beluikte vensteropeningen, rondboogvormig op de begane grond en rechthoekige op de verdieping. Ze zijn alle voorzien van goed bewaard schrijnwerk. De sterke symmetrie van de buitengevel herhaalt zich in het interieur. De aankleding van het interieur is vrij rijk voor een landhuis en daarom ook uitzonderlijk in vergelijkbaar met andere landhuizen in de Brugse rand.

De omgevende tuin heeft een belangrijke historische waarde en hoort vanouds bij het landhuis en wordt daarom ook mee opgenomen in de bescherming als dorpsgezicht. De tuin vormt de directe en onmiddellijk verbonden visuele omgeving van het monument. De tuin wordt getypeerd door een parkachtige aanleg die meerdere waardevolle bomen uit een tweede en derde aanlegperiode bewaart. Het sierlijk hekwerk in neoclassicistische stijl dateert vermoedelijk van ca. 1880.

De bescherming vormt een bijkomende waardering van deze uitzonderlijke site die één van de laatste restanten van vrijstaande bebouwing langs de Generaal Lemanlaan is.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post421