Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Een visie op toekomstig gebruik van grote gebouwen

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 16 mrt, 2017 09:20:26

In Brugge willen we een visie uitwerken om beter te kunnen reageren wanneer grote, waardevolle gebouwen in de binnenstad op de markt komen. Vaak moeten we als stad omgaan met complexe eigendomssituaties en uiteenlopende wetgeving en belangen. Juist daarom is een strategische visie noodzakelijk om daar als stad zoveel mogelijk grip op te krijgen.

De laatste jaren kende de Brugse binnenstad enkele grote gebouwen die vrijkwamen en waarvoor plots een nieuwe bestemming gevonden moest worden. Voorbeelden daarvan zijn het postgebouw, de Weylerkazerne of d’Hanins de Moerkerke. Ook vandaag zijn er heel wat grote gebouwen waarvan de kans bestaat dat deze ooit een nieuwe invulling zullen moeten krijgen. De Stad wil zich beter op dergelijke vraagstukken voorbereiden om klaar te zijn wanneer deze gebouwen op de markt komen. Nadat ik in 2012 een beleidsplan liet opmaken om beter te kunnen omgaan met de open ruimte in de binnenstad, wil ik nu een vergelijkbaar plan opmaken voor grote gebouwen in de binnenstad die op termijn zouden kunnen vrijkomen.

Het duidelijkste voorbeeld daarvan is het beschermde herenhuis d’Hanins de Moerkerke, gelegen langs de Coupure. Ondanks het potentieel geraakte dit gebouw ernstig in verval nadat verschillende projecten onhaalbaar bleken.

Nochtans hebben dergelijke sites, zeker in Brugge, heel wat potentieel. Zo zijn er voorbeelden in andere steden waar sites een nieuw leven krijgen als kantoor- of winkelruimte, voor cohousing of voor economische activiteiten. De Dynamohal in Delft (Nl), een voormalige industriële onderzoekruimte van de Technische Universiteit uit 1903 en beschermd als Rijksmonument, werd herbestemd tot een combinatie van hotel, appartementen, studentenhuisvesting, handel en horeca. Bij de restauratie werd de oorspronkelijke vorm en indeling behouden maar werden o.a. nieuwe raamopeningen, technische installaties en bepaalde interieurelementen toegevoegd.

Op deze sites kan echter niet om het even wat. Er moet steeds een grondige afweging gebeuren van de mogelijkheden van de sites voor verschillende types activiteiten.

Het stadsbestuur gaf daarom de opdracht om te starten met de opmaak van een beleidsplan om deze gebouwen in kaart te brengen, om na te gaan wat de mogelijkheden zijn wanneer de gebouwen vrij komen en om een afwegingskader te hebben om de juiste beslissingen te nemen op het moment dat ze vrij komen. Dit zal een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van vergunningsaanvragen, maar zal ook een startpunt zijn bij de opstart van projecten op deze sites, zowel van de stad zelf als voor de eigenaars en gebruikers van de sites.

De aandacht gaat daarbij vooral uit naar overheidsgebouwen, kloosters, scholen en andere grote complexen. Deze sites zullen geïnventariseerd worden, waarna geëvalueerd zal worden welke activiteiten mogelijk zijn en met welke randvoorwaarden rekening moet worden gehouden. Deze informatie zal nuttig zijn voor de stad zelf, maar ook voor eigenaars, gebruikers en andere betrokkenen.

Door dit beleidsplan willen we in Brugge de juiste balans vinden tussen stedelijke vernieuwing, zorg voor het erfgoed en het duurzaam gebruik van gebouwen.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post438