Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Groenerei wordt beschermd stadsgezicht

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 03 mei, 2017 08:57:00

Stad Brugge geeft een positief advies voor de bescherming van de Groene Rei en Omgeving als stadsgezicht.

Stad Brugge dient een eerste advies te geven over dit dossier, vooraleer de effectieve procedure tot bescherming zal worden opgestart.

De Groene Rei en Omgeving zijn het vijftiende beschermde stadsgezicht in Brugge. Het omvat de hoofdgebouwen langsheen de Groene Rei en de bebouwing aan de noordelijke zijde van Rei, namelijk een aantal huizen in de Meestraat, Hertsbergestraat, Peerdenstraat en een aantal achterhuizen van de Hoogstraat.

Naast de kaaimuren en de bruggen is ook het houtig erfgoed (enkele beeldbepalende hoogstambomen) langs de Groene Rei opgenomen in de bescherming.

Dit dossier maakt deel uit van een reeks beschermingen van “kenmerkende stedelijke structuren in de binnenstad”. De komende jaren (2016-2018) zullen nog dossiers opgemaakt worden voor de Rozenhoedkaai en de Dijver.

De geografische inventarisatie van het bouwkundig erfgoed voor de Brugse binnenstad werd afgerond in 2002. Daarbij aansluitend werden in 2004 in de binnenstad 200 monumenten bijkomend beschermd.

In de loop van 2011 werd een UNESCO-rapport opgesteld. Hierin werd de volgende aanbeveling gegeven: “het World Heritage Patrimonium opnemen als “stadslandschap” binnen de vigerende Vlaamse wetgeving grondig en gedetailleerd onderzoeken en in overweging nemen”. Deze aanbeveling werd onderzocht. Sinds de rapportering aan UNESCO, begin 2012, werken we vanuit Brugge samen met de Vlaamse Overheid aan de aanbevelingen die door het Werelderfgoedcomité gemaakt werden. Naar aanleiding van die aanbevelingen in het UNESCO-rapport werd dit dossier opgemaakt.
De bescherming vormt een bijkomende waardering van een uitzonderlijk specifiek Brugs stadslandschap, maar is ook en vooral een erkenning van de inspanningen van alle eigenaars en bewoners die hier al jaren hun bijdrage leveren om deze prachtige omgeving in stand te houden en te verbeteren.

In totaal telt onze mooie erfgoedstad Brugge momenteel circa 550 monumenten en 14 beschermde stadsgezichten, iets waar we terecht fier mogen op zijn.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post448