Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Mogelijkheden voor de site rond Kinepolis

Sint-Andries en Sint-MichielsGeplaatst door franky demon 11 mei, 2017 10:04:37

Door zijn ligging heeft het gebied rond de Kinepolis site heel wat mogelijkheden om als “de poort” tot de Stad Brugge te fungeren. Om deze mogelijkheden ruimtelijk in goede banen te leiden, heeft het stadsbestuur beslist om het ‘Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Kinepolis’ op te laten maken.

In een RUP legt de stad richtlijnen vast wat er voor dat omlijnde gebied mogelijk is op vlak van ruimtelijke ordening en waaraan toekomstige bebouwing en projecten dus zullen moeten voldoen.

Met die beslissing werd de voorbereidende fase gestart die zal leiden tot de opmaak van het uiteindelijke RUP. Het RUP zal onder andere worden opgemaakt om het mobiliteitsplan, eerder goedgekeurd door de gemeenteraad in 2016 om een Park&Ride in de omgeving van de site Kinepolis te voorzien, uitvoering te geven. Daarnaast is de Kinepolisgroep zelf is ook vragende partij om op de vrije zone naast het cinemacomplex een project te gaan realiseren, dit in navolging van het eerdere succes van hun bioscoopproject.

Om de Park&Ride, met een mogelijke capaciteit tot 250 parkeerplaatsen, een slaagkans te geven, is het de bedoeling om meerdere functies op de site te gaan voorzien. We gaan uit van het behoud van het bestaande Kinepoliscomplex en mikken op een bijkomende “trekker”, een bedrijf met bovenlokaal karakter. Deze trekker kan onder de vorm van een nieuwe, hedendaagse “landmark” komen, een kantoortoren met eigen parkeergelegenheid, die de nieuwe ‘poort tot Brugge’ aanduidt. Je kan dit gaan vergelijken met bijvoorbeeld de KBC-toren, net voor je Gent binnenrijdt. Een kantoorgebouw met een grootteorde van 13.000-15.000 m², inclusief parkeergelegenheid voor een 400-tal wagens, moet hier zeker mogelijk zijn.

Om de site verder doorheen de dag aantrekkelijk en levendig te houden kunnen andere functies toegevoegd worden. We denken hier aan een aantal ondersteunende functies (bvb. een kleine supermarkt), gemeenschapsvoorzieningen, sport (bvb. een klimcentrum) en recreatiemogelijkheden. Ook een hotel en een beperkt aantal woongelegenheden zouden tot de mogelijkheden behoren.

In de voorbereidende fase zal het planteam worden samengesteld en zal worden gestart met de opmaak van de start- en procesnota. Het doel is om zo de eerste mogelijkheden aan te geven en deze te onderbouwen en te motiveren. Deze documenten vormen dan de basis voor later de eerste raadpleging van publiek en adviesvraag.

Om draagvlak te creëren en inspraak mogelijk te maken zal een publieke raadpleging en adviesvraag georganiseerd worden. We hebben als doel om een eerste participatie te organiseren in een vroeg stadium van de opmaak van het RUP, om zo de kwaliteit van het uiteindelijke RUP te vergroten. Dit participatiemoment dient om inzicht te krijgen over de probleemstelling, de inhoudsafbakening en de verzuchtingen van de buurt.

Met de opmaak van dit RUP Kinepolis bieden we de mogelijkheid om de parkeermogelijkheden aan de rand van Brugge verder uit te bouwen, maar zetten we meteen ook in op extra voorzieningen die iedereen ten goede kunnen komen. Daarnaast mikken we op extra tewerkstellingsmogelijkheden door het mogelijk maken van o.a. een kantoortoren en bieden we hiermee vestigingskansen voor (kantoor)bedrijven.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post451