Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Bloed, zweet en tranen... en nu eindelijk goed nieuws!

AlgemeenGeplaatst door franky demon 15 sep, 2017 11:09:28

De definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge-herneming’ lag vandaag op de tafel van de Vlaamse Regering.

Ik ben, en waarschijnlijk met mij vele Bruggelingen, heel tevreden dat er een definitieve beslissing is gevallen.

Het heeft werkelijk bloed, zweet en tranen gekost om te geraken waar we nu zijn. Uren, dagen, weken, ja zelfs maanden van hard labeur heeft dit gekost, maar dit schept nu enorme groei- en toekomstmogelijkheden voor onze Brugse regio.

Het GRUP omvat is een gedeeltelijke herneming van het gewestelijk RUP dat d.d. 4 februari 2011 werd goedgekeurd maar deels vernietigd werd door de Raad van State. Het nieuwe ontwerp omvat 8 deelgebieden waarvan 6 op grondgebied Brugge: Klein Appelmoes, Chartreuse, de parkbegraafplaats en omgeving, het bedrijventerrein de Spie, de Blauwe Toren als bestaand bedrijventerrein, de Blankenbergse Steenweg als bedrijventerrein-locatie voetbalstadion Club Brugge en recreatiegebied.

In het GRUP komen o.a. volgende elementen aan bod:

In het deelgebied Klein Appelmoes wordt het woonuitbreidingsgebied dat in het door de raad van state vernietigde deelplan werd omgevormd naar woongebied, bestemd als natuurgebied. Op deze manier wordt een overgangszone gevormd tussen het bestaande woongebied en het meer noordelijk gelegen natuurgebied.

In deelgebied Chartreuse worden in het noordelijk deel (o.a. Ons Erf en Groot Magdalenagoed) de oorspronkelijke planopties, parkgebied en een herwaardering van waardevolle historische elementen, behouden. In het GRUP is omwille van de unieke ligging de zone bestemd als bedrijventerrein voor bedrijven met onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en kantoorachtigen.

In het deelgebied Sint-Pietersplas-de Spie is er een recreatieve zone voorzien met daarnaast een bedrijventerrein. Ten noorden daarvan is het gebied bestemd voor de inplanting van het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge. Er werd gekozen voor deze locatie langs de Blankenbergse Steenweg om de kans op hinder voor de nabijgelegen woningen maximaal te beperken.

Ook de parkbegraafplaats, het toekomstige bedrijventerrein de Spie en het bestaande bedrijventerrein Blauwe Toren kunnen zo hun definitieve bestemming krijgen.

Dit GRUP is essentieel voor de toekomst van het voetbal en biedt kansen voor bedrijven in Brugge en is tevens belangrijk voor het behoud van de groene long op Klein Appelmoes in Assebroek. Zo komen we eindelijk dichter bij de realisatie van enkele voor Brugge zeer belangrijke projecten. Ik hoop dat alles nu verder snel vooruit kan gaan en dat er geen procedures tegen het GRUP gestart worden.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post482