Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

GRUP VOETBAL: ADVIES RAAD VAN STATE IS BINNEN

AlgemeenGeplaatst door franky demon 27 okt, 2017 14:27:09

Het gewestelijke RUP ‘Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge-herneming’ is nu vandaag ook definitief vastgesteld. De principiële beslissing over de definitieve vaststelling ervan gebeurde reeds op 15 september 2017. De voorbije weken kreeg de Raad van State de tijd om juridisch advies te geven over dit RUP, een verplichte procedurestap. Dit advies van de Raad van State bevatte enkel redactionele opmerkingen die ervoor zorgen dat alles binnen het GRUP nu technisch ook volledig in orde is.

Het GRUP omvat 8 deelgebieden waarvan 6 op grondgebied Brugge: Klein Appelmoes, Chartreuse, de parkbegraafplaats en omgeving, het bedrijventerrein de Spie, de Blauwe Toren als bestaand bedrijventerrein, de Blankenbergse Steenweg als bedrijventerrein-locatie voetbalstadion Club Brugge en recreatiegebied.

Na de definitieve vaststelling van vandaag wordt overgegaan tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad. 14 dagen na de bekendmaking in het Staatsblad is het GRUP van kracht. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad is er een periode van 60 dagen voorzien voor wie nog verzet wil aantekenen bij de Raad van State.

Ik ben heel tevreden dat de definitieve vaststelling nu een feit is. Dit zou een positieve vooruitgang betekenen voor zowel sport als behoud van groen en extra ruimte voor ondernemerschap. Ik hoop dat iedereen nu zijn verantwoordelijkheid zal nemen zodat er eindelijk kan gestart worden met de realisatie van enkele voor Brugge zeer belangrijke projecten.
  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post501