Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Naar een visie voor de toekomst van Assebroek

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 28 mei, 2018 15:02:32

De afgelopen jaren is de kern van Assebroek sterk veranderd. Diverse woonontwikkelingen zoals Julien Saelens, Tuinen van Hollebeke en Laurierenpark hebben er plaatsgevonden. Bijkomend openbaar domein werd gecreëerd. Verkeers- en parkeerdruk laten zich voelen.

In 2019 zal de strategisch gelegen site van de Oude Stelplaats van De Lijn in de kern van Assebroek, grenzend aan een onbebouwd perceel in eigendom van de stad en het Gaston Roelandtsplein opnieuw komen leeg te staan. Ik betreur het nog steeds enorm dat Garrincha er ‘voorlopig’ niet kan blijven.

Een geïntegreerde visie voor de kern van Assebroek waarbij nieuwe ruimtelijke inzichten, mobiliteitsvraagstukken en hieraan gekoppeld financiële haalbaarheid op elkaar afgestemd worden én die door een breed publiek gedragen wordt, dringt zich op.

De afgelopen jaren werden er reeds verschillende studies gevoerd in en rond de kern van Assebroek. Enkele voorbeelden:

- Zo werd er in 2009 in opdracht van De Lijn en het stadsbestuur een onderzoek gedaan naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de site busstelplaats ‘De Lijn’, het aanpalend onbebouwd perceel in eigendom van Stad Brugge en de directe omgeving.

- Een mobiliteitsonderzoek in het kader van een betere doorstroming van de Astridlaan is lopende. Hierbij wordt er gezocht naar het organiseren van bijkomende parkeerplaatsen en wenst men een veiligere verkeerssituatie ter hoogte van het Gaston Roelandtsplein na te streven.

- Een onderzoek naar de herinrichting van het Gaston Roelandtsplein werd aangevat.

- Ook burgers hebben de afgelopen jaren de handen uit de mouwen gestoken en hebben een aanvraag ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed tot bescherming van de gebouwen op de site van de stelplaats en een bomenrij. Deze burgerbeweging die zich ‘De Toekomst van Assebroek’ noemt, is naast het behoud van het patrimonium voorstander om de site van De Lijn voor te behouden voor innovatieve, creatieve of gemeenschapsprojecten met respect voor het karakter en de geschiedenis van de site.

- Zij hebben tevens een voorlopige aanvraag tot bescherming ingediend voor het gebouw gelegen Generaal Lemanlaan 145. Dit betreft de gebouwen van de scholencampus Mariawende-Blydhove. Naast de wens om de gebouwen en de tuin te beschermen zien zij potentieel om hier een buurt- of dienstencentrum in te richten ten voordele van lokale verenigingen, hetzij uitbreidingsmogelijkheden voor de kinderopvang. Ook vragen zij naar de mogelijkheid om de tuin (deels) open te stellen voor publiek. Het openstellen van de tuin zien zij in een ruimere context ter realisatie van een stadspark in het centrum van Assebroek.

Een aantal studies (stedenbouwkundige-, mobiliteits-, haalbaarheidsstudies, studies tot bescherming van gebouwen, …) volgden elkaar de afgelopen jaren op. Allen hebben ze tot nieuwe inzichten geleid telkens vanuit één specifieke invalshoek, hetzij ruimtelijk, hetzij vanuit mobiliteit, hetzij historisch, hetzij maatschappelijk, hetzij financieel, …; met als gevolg dat de diverse actoren (huidige gebruikers, eigenaars en burgers) uiteenlopende en tegenstrijdige ideeën hebben over de toekomstige ontwikkelingen van de kern van Assebroek.

Indien we als stadsbestuur een sturende rol wensen op te nemen in het kader van een kernversterkend beleid in Assebroek en dit met het oog op een maatschappelijke meerwaarde, dan is er nood aan een geïntegreerde visie. Eén sterk verhaal dat tegemoetkomt aan de noden die er zijn, waarbij nieuwe ruimtelijke inzichten, mobiliteitsvraagstukken, maatschappelijke meerwaarde en hieraan gekoppeld financiële haalbaarheid in de zin van kosten-baten op elkaar afgestemd worden. Deze visie brengt bij voorkeur de verschillende inzichten én ideeën van onderuit samen in één samenhangend verhaal, dat door zoveel mogelijk betrokken partijen gedragen wordt.

Om tot een breed gedragen visie, een plan van aanpak en uiteindelijke realisatie te komen is er een specifieke expertise nodig voor begeleiding op procedureel, juridisch, financieel, mobiliteit, stedenbouwkundig en eventueel bouwtechnisch vlak. Daarom stelde ik voor om vanuit het stadsbestuur een opdracht uit te schrijven voor een begeleidingsopdracht, om te komen tot een breed gedragen visie en een plan van aanpak, met het oog op een uiteindelijke realisatie, van de kern van Assebroek.

Deze visie of masterplan zou een duidelijk kader moeten scheppen voor een concrete aanpak van de kern van Assebroek. Een leidraad voor de verschillende actoren om samen aan de realisatie van deze visie te werken.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post547

15 studeerplekken met meer dan 1.000 plaatsen voor de komende examenperiode!

Brugge, studentenstadGeplaatst door franky demon 24 mei, 2018 16:54:35

In mei en juni breekt voor studenten traditioneel de blokperiode aan. Heel wat studenten voelen de nood om een rustige studeerlocatie te zoeken waar ze elkaar inspireren en motiveren.

Al enkele jaren organiseert de stad samen met de hogescholen een communicatiecampagne om alle locaties kenbaar te maken. Een actie die past in het kader van Brugge Studentenstad en Brugge als een jongerenvriendelijke stad. We willen namelijk dat elke student een comfortabele plek vindt. Er zijn heel wat alternatieven voor de leeszaal van de Biekorf.

Studenten kunnen tijdens komende examenperiode op maar liefst 15 locaties terecht!

Gloednieuw deze periode zijn volgende 2 locaties:

Hier op de site van WZC Jeruzalemsite (Curando) kunnen 6 studenten in de cafetaria rustig studeren. Er is tevens de mogelijkheid om even een praatje te slaan met de bezoekers van het dagverzorgingscentrum Sparke Viers en te genieten van gratis water, koffie, thee, fruit. Er kan ook een warme maaltijd genomen worden en uitblazen kan in de mooie tuin, door te biljarten of een partij tafelvoetbal.

Naast het woonzorgcentrum zetten 2 kerken hun deuren open.
De Sint-Katarinakerk op Assebroek wordt voor de eerste keer blokkerk.

Vanaf begin juni (maandag tot en met zaterdag) wordt dit dé friste studeerlocatie van Brugge met gratis wifi en een prachtige tuin. Als student kan je hier terecht van 9u tot 21u.

Ook ZOWE Verpleegkunde, Barrièrestraat 2d, stelt hun locatie van 9u tot 17u ter beschikking voor 50 studenten. Studenten worden aangeraden om hun eigen drinkfles mee te nemen, die ze daar kunnen vullen met gratis water.

Studenten zijn ook welkom in het rijks- en stadsarchief. Het rijksarchief telt 30 beschikbare plaatsen. Voor het rijksarchief dien je, zoals steeds, wel een eenmalige registratiekost te betalen van 10 euro (geldig voor 1 jaar).

Net als de voorbije periodes stellen de Brugse hogescholen VIVES, Howest en KU Leuven hun deuren open voor alle studenten. De bibliotheek van VIVES campus Brugge is elke dag van 8u30 tot 19u open. Je kan er ook in het weekend terecht. Doorlopend krijg je er gratis water en fruit, maar ook minder gezonde tussendoortjes kan je achter de kiezen steken.

Bij Howest ben je welkom in de campus Rijselstraat en Sint-Jorisstraat. In Howest zijn beide campussen elke weekdag open van 7u30 tot 21u.

Bij KULeuven Campus Brugge, in de Spoorwegstraat 12, kan je elke weekdag van 8u tot 20u studeren in de Spoorwegstraat.

In alle hogescholen kan je de gedachten verzetten. De examenperiode is immers al stressvol genoeg. Het atrium van VIVES wordt tijdens die periode omgebouwd tot een gezellige ontspanningsruimte. In Howest kan je de frustraties kwijt aan de pingpongtafel om dan wat later terug met volle moed je te concentreren op de leerstof.

Ook de Ottentic blijft een studeerlocatie na het succes van vorig jaar. 25 studenten kunnen er kosteloos op het wifi-netwerk en studenten krijgen er gratis water.

Na het succes van de voorbije edities kon WZC Van Zuylen niet ontbreken. 15 studenten kunnen in vormingslokaal 2 en 3 in hun boeken snuisteren. Jong en oud brengen we op deze plek samen en kunnen iets van elkaar opsteken. In de tuinen kunnen ze tot rust komen.

Een unieke ruimte voor komende examenperiode is de Sint-Jakobskerk. De kerk ademt stilte en rust uit. Elke week- en zaterdag kunnen 30 studenten er hun examens voorbereiden. In het nabijgelegen Sint-Michielshuis kan je poolen, kickeren of pingpongen en kan je water en frisdranken kopen.

In de concertzaal van Jeugdhostel De Snuffel worden er even geen optredens georganiseerd, maar zal je er opnieuw terecht kunnen om te blokken. De zaal zat tijdens de kerstperiode afgeladen vol. Ook in mei en juni kan je er tussen 8u en 22u terecht. Verpozen kan op het zonnige terras.

Op alle locaties, behalve het Rijksarchief, is er gratis wifi.

Met een affiche- en flyercampagne informeren we alle studerende jongeren over de beschikbare studeerruimtes. De affiches en flyers worden verspreid in Brugse cafés, jeugdhuizen, hogescholen en winkels. Ook via de website van Brugge Leeft en de stad Brugge, de hogescholen en alle sociale media-kanalen worden de jongeren geïnformeerd. Er is plaats voor meer dan 1.000 studenten!

Om de precieze openingsuren van alle locaties te weten te komen, surf je naar:

https://www.brugge.be/studeerruimte  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post546

10 jaar TANK#series in het Entrepot

EntrepotGeplaatst door franky demon 23 mei, 2018 09:56:31

Het Entrepot, creatieve vrijhaven en cultuurhuis voor jongeren in Brugge, bracht zopas een publicatie uit naar aanleiding van tien jaar kunstenfestival TANK#series. Een boek dat tien jaar kunstenfestival samenvat, terugblikt én vooruitkijkt.

TANK liep van 2008 tot 2017. Het principe was even eenvoudig als sterk: een jonge curator of groep jonge curatoren kreeg de kans om één avond volledig zelf in te vullen, met een werkbudget, artistieke carte blanche en volledige ondersteuning door het Entrepot-team. In die tien jaar hebben 31 jonge artiesten of collectieven de kans gekregen om een eigen TANK te cureren. Daarop was werk te zien van samen bijna 400 kunstenaars, over alle disciplines heen. Na tien jaar hebben we beslist om de focus te leggen op nieuwe projecten, voor en door jonge makers. TANK maakte plaats voor De Tank op de Burg, waar we de tijdelijkheid van de TANK#series omzetten naar permanente werk- en toonplekken. Maar we stoppen niet zonder in schoonheid afscheid te nemen van TANK, met dit mooie boek.

Veel meer dan een naslagwerk of catalogus van tien jaar TANK#series wil Het Entrepot met het boek jonge artiesten prikkelen en inspireren. We blikken voor een stuk uiteraard terug, in woord en beeld, maar we reflecteren ook over de voorbije tien jaar én we kijken vooruit. Centraal in het boek staan tien portretten van gewezen TANK-curatoren, opgetekend door Stefaan Van Volcem. Stuk voor stuk getalenteerde kunstenaars die bouwen aan een carrière in hun artistiek domein, en die een boeiend verhaal hebben. Zo vind je in het boek interviews met acteur Bram Verrecas, theatermaker Hannes Dereere, DJ en labelbaas Ziggy ‘Nosedrip’ Devriendt en illustratrice Cornelia Boudens.


Ook verschillende collega’s ‘uit het veld’ kregen een plek in het boek. Zo vroegen we aan KASK-docent Antony Hudek om het belang van cureren en organiseren te duiden.

Kunsthumaniora-directeur Jo Decoster heeft het over het opleiden van jonge artiesten en de bekende Brugse kunstenaar Strook vertelt hoe het is om als professioneel kunstenaar in Brugge te leven en werken. Met dit boek willen we dus veel breder gaan dan TANK. We zien het als een inspiratieboek voor nieuwe generaties jonge makers en voor iedereen die hen het beste toewenst. En tegelijk is het een mooi visitekaartje dat we als organisatie willen afgeven.

Voor het boekontwerp werkte Het Entrepot samen met een aantal getalenteerde jonge Bruggelingen. Davy Denduyver zorgde als art director voor de strakke grafische vormgeving en fotograaf Daniil Lavrovski zorgde voor zeer straffe portretreeksen. Een absolute meerwaarde voor het boek. Fijn is ook dat we met Davy en Daniil twee residenten van De Tank konden betrekken in dit creatieproces.


’10 jaar TANK#series in Het Entrepot’ is gratis verkrijgbaar aan het onthaal van Het Entrepot.


COLOFON:

Coördinatie en redactie: Tom Deschacht, Ward Dupan, Stefaan Van Volcem en Inkernaut

Met bijdragen van Franky Demon, Wannes Fremaut, Antony Hudek, Maarten Van den

Bussche, Dave Van Robays en Ken Van Roose

Art direction en grafische vormgeving: Davy Denduyver

Fotografie: Daniil Lavrovski

Uit het fotoarchief van TANK: Louis-Philippe Beauduin, Tom Callemin, Fien Cools, Tim Theo Deceuninck, Taieb Gottiti, Pieterjan Lefever, Jonas Leupe, Sam Monballiu, Jona Suys, Emma Van Den Broeck en Kasper Vandermaesen

Verantwoordelijke uitgever: Franky Demon  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post545

Het Entrepot stelt voor: Het Lab

EntrepotGeplaatst door franky demon 18 mei, 2018 08:51:48

Met de opstart van De Tank in 2017 zette Het Entrepot een eerste grote stap in de uitbouw van creatieve werkplekken in Brugge. Er resideren momenteel een 40-tal kunstenaars die er een individuele werkplek hebben. Ondertussen zochten we ook naar een antwoord op de grote vraag naar gedeelde werkplekken. Een vraag ook naar ruimtes waar machines en apparatuur gedeeld worden, waar creatieven elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en samenwerken. Een plek voor makers uit verschillende disciplines.

Dat antwoord op die vragen komt er in de vorm van de nieuwe open atelierwerking ‘Het Lab’, dat om te beginnen vier werkplekken zal bundelen. In het fablab staat technologie centraal, in het videolab gaan de Vidiots aan de slag met alle vormen van beeld, in het houtlab is er plaats voor allerlei vormen van schrijnwerk en in het druklab kunnen jongeren aan de slag met een drukpers.’Vier ruimtes voor makers, vier ‘makerspaces’ onder één dak. ‘Deze ruimtes zullen wekelijks op vaste momenten toegankelijk zijn, maar de machines kunnen ook gereserveerd worden. Men zal er onder begeleiding zowel aan individuele als aan gezamenlijke projecten kunnen werken. Daarnaast worden er verschillende workshops gepland. Kruisbestuiving, samenwerken en kennis delen staan voorop in de werking van Het Lab.’

FABLAB

Afgelopen jaar verhuisde de werking van het Brugse Eco Fablab naar Het Entrepot. Deze goed draaiende fablab-werking wil iedereen de kans geven om bij te leren, kennis te delen en met (hoog)technologische machines te werken. Het lab is onder meer uitgerust met een 3Dprinter, een lasercutter, een frees en heel wat ander materiaal. Ook op de uitgebreide technische kennis van de leden kan tijdens de werkmomenten een beroep gedaan worden. Het lab opent elke dinsdagavond haar deuren. Elke twee weken opent het fablab ook op donderdag haar deuren voor een Hackerspace, waar kan samengewerkt en nagedacht worden over wetenschap, technologie, digitale en elektronische kunst. De komende maanden staan er verschillende workshopreeksen gepland waarin dieper ingegaan wordt op specifieke vaardigheden. In het najaar staat ook een samenwerking met het Gentse Nerdlab

op het programma. Interesse om aan de slag te gaan of vragen over het fablab of Hackerpace? Contacteer dan griet@hetentrepot.be

VIDEOLAB

Villa Bota’s Video Crew ondergaat een kleine metamorfose en krijgt een eigen plek in Het Lab. De Vidiots, zoals de crew vanaf heden door het leven gaat, gaan er wekelijks aan de slag op woensdag en werken aan videomappingprojecten, video-installaties, aftermovies en nog veel meer. Zo ontwierpen de Vidiots onlangs voor URB en Cult!Live nog heuse holograminstallaties. Wie creatief aan de slag wil met video en beeld kan hier terecht. Het lab beschikt over een breed arsenaal aan cameramateriaal, computers, montage-, 3D- en videomappingsoftware. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de videostudio. Wie interesse of ideetjes heeft en wie wil meewerken kan mailen naar febe@hetentrepot.be.

DRUKLAB

Het druklab start in juni, en hiervoor wordt een nieuwe ruimte gecreëerd waar de drukperseen centrale plaats krijgt. Druktechnieken zoals linosnede, houtsnede, droge naald-ets en monotype kan je hier toepassen of aanleren. Het druklab wordt meteen ook de uitvalsbasis van de jonge Brugse kunstenaar Timothy Verlinde die de labgebruikers zal opleiden en begeleiden. Vrijdagavond en zaterdag kan je alvast hier terecht. Interesse? Via elke@hetentrepot krijg je meer informatie.

HOUTLAB

In het Houtlab kan er met schrijnwerkmachines aan de slag gegaan worden. Verschillende residenten maken ondertussen op regelmatige basis gebruik van de verschillende machines, waarmee ze onder meer hun eigen meubelen maken. In het houtlab wordt momenteel ook gestart met de uitwerking van de inrichting van Vama Veche, het zomerfestival van Het Entrepot in het Astridpark. Wie interesse heeft in het houtlab kan eveneens mailen naar elke@hetentrepot.be.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post544
« VorigeVolgende »