Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Infrastructuurwerken voor Hoeve De Laere vergund

Sint-Jozef en KoolkerkeGeplaatst door franky demon 19 jun, 2015 11:51:15

Binnenkort komt er een nieuw bouwproject rond Hoeve De Laere in Koolkerke. Het paalt aan de kern van de deelgemeente Sint-Jozef en vormt de overgang tussen de kern en het noordelijk polderlandschap. Er zal worden gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij “Brugse Maatschappij voor Huisvesting”.

Het bouwperceel met de bestaande hoeve De Laere en omgeven weiland paalt ten noorden aan een beschermde site van de Groene Poorte, met parkgebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied en ten zuiden en ten oosten aan een woongebied, respectievelijk de woonwijk Kruisabele en verkaveling De Grendel.

Het concept van de nieuwe wijk: het project voorziet in 8 bouwblokken. Zes bouwblokken zijn bestemd voor 38 ééngezinswoningen in gesloten bebouwing. In de overige 2 bouwblokken worden meergezinswoningen met in totaal 38 appartementen voorzien.

Het college van burgemeester en schepenen verleende de vergunning voor de infrastructuurwerken (wegenis-, riolerings- en omgevingswerken). Binnenkort wordt de stedenbouwkundige aanvraag voor het bouwen van de woningen ook ter vergunning voorgelegd.

Meer info in bijgevoegde perstekst:

en in bijgevoegde presentatie :
  • Reacties(0)