Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Restauratie voor Groote Schuure

Sint-Jozef en KoolkerkeGeplaatst door franky demon 19 jan, 2016 09:21:16

Ik legde de subsidiëring voor de restauratie van de hoevewoning van Hoeve ‘De Groote Schuure’, aan de Gemeneweidestraat 61 te Koolkerke voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Hoeve ‘De Groote Schuure’ werd op 19 april 2013 beschermd als monument en haar landelijke omgeving als dorpsgezicht. Dit is een historisch zeer waardevolle site, waarvan de geschiedenis zeker terug gaat tot de 18de eeuw. De hoeve is toegankelijk via een lange dreef en bestaat uit goed bewaarde losse bestanddelen, onder andere een 18de-eeuwse boerenhuis en een bergschuur.

Op de site wordt nu een paardenhouderij ingericht met een nieuwe paardenstal op de plaats van een aantal storende bijgebouwen. De hoevewoning zelf wordt gerestaureerd en herbestemd tot een eengezinswoning met hoevetoerisme, waardoor velen zullen kunnen kennismaken met het verleden van deze site. Hierbij wordt in eerste instantie de historische constructie van muren, balkenroosteringen en kapconstructies opnieuw functioneel gemaakt. Waardevolle interieurelementen zoals schouwen en deuren worden zorgvuldig gerestaureerd. De ramen worden hersteld en aangevuld met passende kopieën.

De bergschuur, een schuurtype dat uitsluitend voorkomt in de Kustpolders en waarvan er slechts enkele zeldzame voorbeelden nog bewaard zijn, zal in een volgende fase worden aangepakt. De hoeve is wellicht een voorbeeld van een verstening: de hoeve was voorheen opgetrokken in leem en werd versteend, waarbij het muurwerk met baksteen is ingevuld.

De restauratie van de hoevewoning wordt op een gedeelde manier betoelaagd, wat betekent dat het Vlaams Gewest 32,50% van de restauratiekost op zich neemt en de stad 7,5 procent, namelijk 54.946,38 euro. Met deze premie wenst de stad een kwaliteitsvolle en duurzame instandhouding te verzekeren van het Brugs onroerende erfgoed. Op deze manier werken de Vlaamse Overheid en de Stad Brugge samen met de eigenaars van beschermde goederen, aan een nieuwe toekomst voor deze getuigen van ons rijke verleden.

  • Reacties(0)