Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Beleidsverklaring Sociale Zaken voorgesteld

Tussenkomsten op beleidsnota'sPosted by franky demon Wed, November 19, 2014 21:08:34

Beleidsverklaring Sociale Zaken voorgesteld

Vandaag stelde minister Maggie De Block haar beleidsverklaring Sociale Zaken voor. Het accent lag hierin op duurzaamheid van de sociale zekerheid, een moderne sociale zekerheid en de toegankelijkheid van de sociale zekerheid.

Enerzijds pleit De Block voor een financieel duurzaam systeem, anderzijds wil ze ook de economische draagkracht versterken wat een financiële weerslag heeft zoals verlaging van de sociale lasten en een verlaging van de parafiscaliteit. Ik vroeg de minister om dit te verduidelijken.

Verder in de beleidsnota stipte ze ook aan om sociale fraude te willen bestrijden.

Voor de toegankelijkheid is administratieve vereenvoudiging in de sociale zekerheid nodig. Daarbij hoort ook de automatische toekenning van sociale rechten. Ik vroeg haar aan welke toekenningen ze dacht en welke stappen hiervoor ze heeft reeds gezet. Daarnaast wou ik ook vernemen welke maatregelen ze wil nemen omtrent arbeidsongeschiktheid. De zogeheten ‘herintegratieprogramma’s’ behoeven duidelijkheid.Sociaal overleg moet hierover nog plaatsvinden. Ik wou weten hoe ze dat zal aanpakken en of ze hierover reeds contacten heeft gehad.

De beleidsverklaring klinkt mooi, maar nu komt het erop aan om stappen vooruit te zetten en om alles praktisch te gaan organiseren.











  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post44
« Previous