Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Bruggelingen 'provinciaal kampioen' gsm'en achter het stuur

KrantenartikelsPosted by franky demon Tue, February 27, 2018 08:28:45
Hoewel het aantal overtredingen van GSM gebruik achter het stuur de laatste jaren geleidelijk daalde, werden in 2016 nog 8207 overtredingen vastgesteld in West-Vlaanderen. Dat zijn 22 overtredingen per dag.

Op nationaal niveau zien we dat er na een lichte stijging in 2014, steeds minder overtredingen werden vastgesteld voor gsm gebruik achter het stuur. Ook in West-Vlaanderen zet die dalende trend zich vanaf 2014 in. Er werden in 2016 6,88% of 607 minder overtredingen vastgesteld ten opzicht van 2015.

De meeste overtredingen in onze provincie worden vastgesteld in politiezone Brugge, arro Ieper en Vlas. In zone Brugge werden in 2016 1.081 overtredingen vastgesteld, in arro Ieper 961 en in Vlas 897. In deze laatste zone zien we echter ook een stijging. Daar werden meer dan dubbel zoveel overtredingen vastgesteld in 2016 tegenover 2015.

Het is goed dat onze politiediensten blijven controleren op het gebruik van de GSM in de wagen. Dit zijn gevaarlijke overtredingen die vaak tot ongevallen leiden.

Lees hier het krantenartikel:  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post338

Drugs op school blijft een probleem

KrantenartikelsPosted by franky demon Fri, September 29, 2017 10:37:48
Jongeren blijven experimenteren met drugs, zelfs nadat ze de schoolpoorten binnenstappen. Dat blijkt op basis van de cijfers die ik opvroeg. Het drugsbezit en de handel daarvan mag dan wel stagneren, het gaat nog steeds om twee drugsfeiten per dag. We moeten voldoende aandacht blijven schenken aan deze problematiek. Gelukkig wordt er fors ingezet op preventie en begeleiding. Repressie mag niet ons enige antwoord zijn.

Er bestaan heel wat knappe voorbeelden van scholen die inzetten op preventie en begeleiding van studenten. Deze best practices zouden onderling uitgewisseld moeten kunnen worden.

Klik hier om het fragment in VTM Nieuws te bekijken  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post326

Verdubbeling aantal bommeldingen

KrantenartikelsPosted by franky demon Mon, July 17, 2017 10:16:58
Het aantal bommeldingen in ons land daalt niet meer, dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Sinds 2015 stelt men een verdubbeling vast, een trend die tijdens de eerste drie kwartalen van 2016 wordt bevestigd. In september 2016 registreerde men al 488 bommeldingen, dat is meer dan één bommelding per dag. Mensen zijn sinds de terreur alerter geworden. Hoewel we niet voorzichtig genoeg kunnen zijn, neemt een bommelding heel wat tijd, mankracht en materiaal in beslag. Er moet duidelijkheid komen over de kostprijs die valse meldingen met zich meebrengen en tegen flauwe grappenmakers moet streng opgetreden worden.

Klik hier om het fragment in VTM nieuws te bekijken

Lees hier het krantenartikel:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post321

Fraude bij vrachtwagenchauffeurs moeilijker op te sporen

KrantenartikelsPosted by franky demon Wed, July 05, 2017 16:36:26
Uit cijfers die ik opvroeg blijkt dat er een daling is met betrekking tot het frauderen met tachografen in vrachtwagens. Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs. Het systeem moet zorgen voor meer verkeersveiligheid en voor betere werkvoorwaarden voor de chauffeurs. Zo kunnen ze dankzij de registratie niet verplicht worden om te lang aan één stuk te rijden. Maar heel wat werknemers – al dan niet onder dwang van hun werkgever – proberen deze registraties te beïnvloeden.
Dit betekent helaas niet dat er minder gefraudeerd wordt, nieuwe technologieën maken dat fraude veel moeilijker op te sporen is.
Eind 2016 is de politie gestart met nieuwe opsporingstechnieken en opsporingsmateriaal om deze fraude op te sporen. Dat is positief maar ik hoop dat deze inspanningen en de bijbehorende investeringen niet dalen zodat onze politie op de nieuwe evoluties kan blijven inspelen.

Lees hier het krantenartikel:
Lees hier het volledige persbericht:


  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post320

Meer controles nodig op portiers

KrantenartikelsPosted by franky demon Wed, May 31, 2017 16:24:32
Controle op bewakingsagenten of portiers in het uitgaansmilieu is belangrijk om de illegale portiers eruit te halen. Uit cijfers die ik opvroeg blijkt dat vorig jaar 33% van alle controles in de bewakingssector gebeuren in het uitgaansmilieu. Op 187 controles werden toen 432 PV’s opgesteld en 690 inbreuken vastgesteld. We zitten echter nog niet op het niveau van 6 jaar geleden. Nochtans is er vandaag wel meer personeel beschikbaar om controles uit te voeren dan 6 jaar geleden.

Ik heb erop aangedrongen om meer gerichte, onaangekondigde controles te doen. Daarnaast moeten ook de klanten van discotheken en danscafés voldoende op de hoogte gebracht worden van wat een portier kan en mag ten aanzien van de klanten.

Klik hier om het fragment in VTM Nieuws te bekijken

Lees hier het krantenartikel:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post315

Pleiten voor petitierecht in de Kamer

KrantenartikelsPosted by franky demon Mon, May 22, 2017 08:39:50
Via petities moeten burgers op een toegankelijke wijze onderwerpen op de politieke agenda kunnen zetten, waarna een debat over het thema in het betrokken orgaan moet volgen. Dit noemen we agendarenda. Concreet stel ik voor om het Kamerreglement te wijzigen zodat burgerinitiatieven ondersteund door 50.000 handtekeningen het recht krijgen gehoord te worden in de bevoegde Kamercommissie.

Lees hier het krantenartikel:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post314

Vooral jonge mannen dragen geen gordel

KrantenartikelsPosted by franky demon Wed, May 10, 2017 10:29:29
In 2015 werden minder overtredingen vastgesteld voor het niet dragen van een gordel in de wagen, dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Er is een daling van het aantal PV’s met 28% ten opzichte van 2014. Mannen blijken 4 keer zoveel geen gordel te dragen in vergelijking met vrouwen van dezelfde leeftijd. Vooral jonge mannen tussen 24 en 28 jaar blijken een risicogroep te zijn. Regelmatige sensibiliseringscampagnes naar de juiste doelgroep zullen meer mensen ertoe aanzetten om een gordel te dragen. Sensibilisering alleen zal luiheid of onverschilligheid bij chauffeurs en passagiers echter niet veranderen. Daarom is het belangrijk dat campagnes gekoppeld worden aan controle.

Het dragen van een gordel is wettelijk verplicht en als bestuurder ben je ook verantwoordelijk dat je passagiers een gordel dragen. De verzekering kan bij een ongeval een lagere schadevergoeding toekennen als aangetoond kan worden dat je opgelopen letsels zwaarder zijn of veroorzaakt zijn doordat je geen gordel droeg.

Meer informatie vind je in het persbericht:

Lees hier het krantenartikel:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post310

Meer criminele feiten in West-Vlaamse stations

KrantenartikelsPosted by franky demon Thu, May 04, 2017 10:05:49
In tegenstelling tot de algemene criminaliteitscijfers in treinen en op perrons, steef het aantal incidenten de voorbije jaren in West-Vlaamse stations. Uit de cijfers die ik opvroeg blijkt dat vooral in de grotere stations zoals Brugge, Kortrijk en Oostende een stijging merkbaar is. Het stijgend aantal incidenten is voornamelijk te wijten aan meer drugsdelicten en meer inbreuken tegen de vreemdelingenwet door de transmigratieproblematiek.
Ik heb gevraagd om meer te investeren in de spoorwegpolitie. Alleen al in de Brugse afdeling zijn 10 mankrachten te kort. Daarnaast moet bekeken worden om meer camera's te plaatsen in de stations en moeten reizigers gesensibiliseerd worden om verdachte zaken zo snel mogelijk te melden.

Klik hier om het fragment in Focus te bekijken

Lees hier de artikels:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post309
Next »