Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Daling van het aantal winkeldiefstallen

KrantenartikelsPosted by Franky Demon Thu, June 07, 2018 17:14:58
In 2016 werden in ons land 21.388 winkeldiefstallen geregistreerd. Dit zijn er maar liefst 58 per dag. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Dit is een daling met 2% tegenover 2014 (toen er 21.817 diefstallen geregistreerd werden). In het eerste semester van 2017 werden 10.544 winkeldiefstallen geregistreerd, de dalende trend zet zich dus verder.

Handelaars worden dagelijks geconfronteerd met diefstal in hun zaak, wat tot grote verliezen leidt, niet alleen voor de betrokken handelaar, maar ook voor de globale economie. Ik dring erop aan om het plan om een versnelde procedure voor een minnelijke schikking in te voeren tussen de handelaar en de dief, nog dit jaar in werking te laten treden. Dat is een belangrijke maatregel tegen winkeldiefstal. Nu kampen vele handelaars immers met een gevoel van straffeloosheid.

Daarnaast moeten ook preventienetwerken verder ondersteund en uitgebouwd worden. De samenwerking met de wijkpolitie is immers enorm belangrijk, bijvoorbeeld op het vlak van informatiedoorstroming naar de politie toe.

Lees hier het artikel:


  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post345

Minder zakkenrollers in treinstations

KrantenartikelsPosted by franky demon Mon, June 04, 2018 09:54:55
In 2016 kreeg de politie 807 meldingen van zakkenrollerij in treinstations, dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Dat zijn er 37% minder dan in 2014. Ook het eerste semesters van 2017 toont dezelfde dalende trend.

Dit komt onder andere door sensibiliseringscampagnes bij reizigers en de investering in meer bewakingscamera's in stations en treinstellen. Toch blijft ook de aanwezigheid van politie belangrijk. Ik dring dan er dan ook nogmaals op aan om de spoorwegpolitie niet af te bouwen in de stations.

Lees hier het artikel in Metro:
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post344

Te veel leegstand in federale overheidsgebouwen die gehuurd worden

KrantenartikelsPosted by franky demon Fri, April 27, 2018 15:41:58

Veertig procent van de federale overheidsgebouwen wordt gehuurd, goed voor bijna een half miljard euro huurkosten per jaar. Er is echter heel wat leegstand in de gebouwen die door de federale overheid gehuurd worden. Van de 590 gehuurde gebouwen staan maar liefst 256 gebouwen voor de helft leeg en 293 gebouwen voor een vierde. Een audit van de Regie der Gebouwen, bevestigt dit.

Dit is geen toonbeeld van een efficiënte of ‘lean’ overheid, nochtans een stokpaardje van deze regering. Door deze leegstand toe te laten, missen we heel wat inkomsten. De bezettingsgraad in de gehuurde gebouwen moet omhoog. Dit kan door een betere opvolging van de huurcontracten. Waar mogelijk moeten die opgezegd worden. Indien dit geen optie is, kan de overheid onderverhuren.


Lees hier de krantenartikels:  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post342

Vooral West-Vlamingen blijven dronken rijden

KrantenartikelsPosted by franky demon Wed, March 28, 2018 14:28:54
In West-Vlaanderen werden in 2016 48% meer overtreders met meer dan 1,5 promille betrapt dan in 2014. De meeste overtredingen met méér dan 1,5 promille worden vastgesteld In zone Brugge (227 overtredingen in 2016) en Oostende (201 overtredingen in 2016). In beide zones betekent dit een stijging ten opzicht van 2014. De grootste stijging zien we echter in zone VLAS, Westkust en Polder waar het aantal bestuurders met meer dan 1,5 promille meer dan verdubbelde ten opzicht van 2014. De minste overtredingen werden vastgesteld in zone Spoorkin, met slechts 11 PV’s in 2016.

West-Vlaanderen staat op de vierde plaats als het aankomt op rijden onder invloed. In onze provincie werden 12,34% van alle overtredingen in ons land vastgesteld. De meeste overtredingen in onze provincie worden vastgesteld in zone Vlas (11,53%), Arro Ieper (8,02%), zone Brugge (7,81%) en zone Oostende (7,75%). Er werden in 2016 1,33% meer inbreuken gepleegd tegen alcohol achter het stuur dan in 2015. Ten opzichte van 2014 werden 5,19%.

Klik hier om het fragment in Focus te bekijken.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post341

Steeds meer bestuurders met méér dan 1,5 promille in het bloed

KrantenartikelsPosted by franky demon Tue, March 27, 2018 16:56:53

Het aantal overtredingen voor rijden onder invloed met méér dan 1,5 promille in het bloed is in 2016 in heel het land met 38% gestegen in vergelijking met 2014. Het is frappant dat net de stevige drinkers een grote groep vertegenwoordigen en het sterkst stijgen. Alcohol in het verkeer is een killer. Belgen zijn nog altijd te tolerant als het op drinken en rijden aankomt. De straffen hiervoor zijn nochtans niet mild.

Dit is deels te wijten aan het feit dat er de laatste jaren meer BOB-controles georganiseerd werden, wat een goede zaak is. Controles blijken vandaag echter niet voldoende ontradingseffect te hebben. De pakkans moet omhoog, we moeten daarom blijven hameren op de doelstelling van de regering om 1 op 3 bestuurders jaarlijks te controleren op alcohol. Deze doelstelling kan nu echter nog niet gemeten worden omdat lokale zones niet verplicht zijn het aantal controles buiten de bobcampagnes bij te houden. Ik pleit er daarom voor om de vereenvoudigde registratie van alcoholcontroles zo snel mogelijk in te voeren zodat we er een accuraat beeld van krijgen.

Lees hier het krantenartikel:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post340

Bruggelingen 'provinciaal kampioen' gsm'en achter het stuur

KrantenartikelsPosted by franky demon Tue, February 27, 2018 08:28:45
Hoewel het aantal overtredingen van GSM gebruik achter het stuur de laatste jaren geleidelijk daalde, werden in 2016 nog 8207 overtredingen vastgesteld in West-Vlaanderen. Dat zijn 22 overtredingen per dag.

Op nationaal niveau zien we dat er na een lichte stijging in 2014, steeds minder overtredingen werden vastgesteld voor gsm gebruik achter het stuur. Ook in West-Vlaanderen zet die dalende trend zich vanaf 2014 in. Er werden in 2016 6,88% of 607 minder overtredingen vastgesteld ten opzicht van 2015.

De meeste overtredingen in onze provincie worden vastgesteld in politiezone Brugge, arro Ieper en Vlas. In zone Brugge werden in 2016 1.081 overtredingen vastgesteld, in arro Ieper 961 en in Vlas 897. In deze laatste zone zien we echter ook een stijging. Daar werden meer dan dubbel zoveel overtredingen vastgesteld in 2016 tegenover 2015.

Het is goed dat onze politiediensten blijven controleren op het gebruik van de GSM in de wagen. Dit zijn gevaarlijke overtredingen die vaak tot ongevallen leiden.

Lees hier het krantenartikel:  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post338

Drugs op school blijft een probleem

KrantenartikelsPosted by franky demon Fri, September 29, 2017 10:37:48
Jongeren blijven experimenteren met drugs, zelfs nadat ze de schoolpoorten binnenstappen. Dat blijkt op basis van de cijfers die ik opvroeg. Het drugsbezit en de handel daarvan mag dan wel stagneren, het gaat nog steeds om twee drugsfeiten per dag. We moeten voldoende aandacht blijven schenken aan deze problematiek. Gelukkig wordt er fors ingezet op preventie en begeleiding. Repressie mag niet ons enige antwoord zijn.

Er bestaan heel wat knappe voorbeelden van scholen die inzetten op preventie en begeleiding van studenten. Deze best practices zouden onderling uitgewisseld moeten kunnen worden.

Klik hier om het fragment in VTM Nieuws te bekijken  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post326

Verdubbeling aantal bommeldingen

KrantenartikelsPosted by franky demon Mon, July 17, 2017 10:16:58
Het aantal bommeldingen in ons land daalt niet meer, dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Sinds 2015 stelt men een verdubbeling vast, een trend die tijdens de eerste drie kwartalen van 2016 wordt bevestigd. In september 2016 registreerde men al 488 bommeldingen, dat is meer dan één bommelding per dag. Mensen zijn sinds de terreur alerter geworden. Hoewel we niet voorzichtig genoeg kunnen zijn, neemt een bommelding heel wat tijd, mankracht en materiaal in beslag. Er moet duidelijkheid komen over de kostprijs die valse meldingen met zich meebrengen en tegen flauwe grappenmakers moet streng opgetreden worden.

Klik hier om het fragment in VTM nieuws te bekijken

Lees hier het krantenartikel:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post321
Next »