Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Cyberpesten nog lang de wereld niet uit

KrantenartikelsPosted by franky demon Sat, April 01, 2017 09:36:54
Het aantal meldingen van cyberpesten neemt jaar na jaar toe. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Cyberpesten is op zich geen strafrechtelijke inbreuk, maar wordt in de algemene nationale databank (ANG) wel geregistreerd als ‘belaging via internet’. In 2015 waren 8,8 % meer meldingen van cyberpesten dan het jaar voordien. Ten opzichte van 2012 gaat het om een stijging met maar liefst 45%, bijna een verdubbeling. Het gaat in dit geval alleen over de geregistreerde klachten. Het dark number ligt wellicht nog een pak hoger.

De gevolgen van cyberpesten worden nog altijd onderschat. Er zijn wel tools aanwezig om cyberpesten aan te pakken, maar die zijn blijkbaar nog niet gekend genoeg. Het is dan ook belangrijk om cyberpesten te signaleren, ook als je zelf geen slachtoffer bent. Pesten kan sinds vorig jaar bestraft worden als de bewijzen onmiskenbaar aantoonbaar zijn, ook zonder dat het slachtoffer formeel klacht moet neerleggen. Dat is goed want op die manier kunnen ook omstaanders ingrijpen bij online pestgedrag zodat erger voorkomen wordt.

Lees hier het krantenartikel:
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post307

In drie jaar tijd bijna 60.000 nummerplaten gestolen

KrantenartikelsPosted by franky demon Mon, March 20, 2017 14:38:54
Jaarlijks worden in ons land 20.000 nummerplaten gestolen. Deze worden gebruiken om bv. snelheidsboetes te vermijden, onbetaald te tanken of om op gestolen auto's te bevestigen.
De gevolgen van een gestolen kentekenplaat zijn niet min. Eerst en vooral komt er een hele administratieve rompslomp bij kijken voor de eigenaar van de gestolen nummerplaat. Bij aangifte van diefstal wordt de kentekenplaat geschrapt uit het voertuigenregister en moet het slachtoffer wachten op een nieuwe nummerplaat waardoor hij even niet de baan op kan. Bovendien komen de boetes van overtredingen die met een gestolen nummerplaat begaan zijn terecht bij de oorspronkelijke eigenaar, die op die manier nog eens slachtoffer wordt. Bovendien kan de echte dader zo zelden opgepakt worden.
Het is zorgwekkend dat het aantal gestolen nummerplaten jaar na jaar stabiel blijft. Dit aantal moet omlaag en daarom roep ik op tot actie. De burgers moeten ook voldoende geïnformeerd worden over hoe je diefstal kan voorkomen.

Lees hier een aantal krantenartikels:


Klik hier om het fragment in VTM Nieuws te bekijken  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post306

Uitbreiding deontologische code voor ambtenaren naar kabinetsmedewerkers

KrantenartikelsPosted by franky demon Mon, February 27, 2017 17:15:24
Naar aanleiding van de nauwe banden tussen Practicali, een vennootschap dat seminaries en lezingen organiseert over fiscale en financiële thema's, en het kabinet van minister Van Overtveldt, pleit ik ervoor om de deontologische code voor ambtenaren uit te breiden naar kabinetsmedewerkers. Op die manier kunnen kabinetsmedewerkers en ambtenaren tot de orde geroepen worden wanneer hun nevenactiviteiten verband houden met hun job en daardoor een belangenconflict veroorzaken. Ik zal dit meenemen binnen de werkgroep politieke vernieuwing. De oprichting van deze werkgroep is het moment om ruimer te kijken dan enkel de deontologie van Kamerleden.


Klik hier om mijn opinie in Knack te lezenLees hier het krantenartikel:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post303

Jeugdvakanties ziekenfondsen moeten behouden blijven

KrantenartikelsPosted by franky demon Sat, February 25, 2017 09:16:11

Minister De Block wil de aanvullende verzekering voor de ziekenfondsen wijzigen. Ik vind het goed dat de weg naar meer gelijkheid binnen de ziekenfondsen open ligt maar dat ook de jeugdvakanties een discussiepunt zijn en uit de aanvullende verzekering dreigen te vallen kan niet! Ik pleit voor het behoud van de jeugdvakanties, anders zal er een grote stommiteit begaan worden. Duizenden kinderen mogen niet de dupe worden van een concurrentiestrijd tussen de ziekenfondsen. De kampen van bv Kazou zijn voor sommige kinderen vaak de enige kans om eens op vakantie te gaan. Samen spelen, contacten leggen, als leider verantwoordelijkheid nemen, ... zijn skills die je daar leert. De minister moet hier boven het gewoel staan.


Lees hier het volledige krantenartikel

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post302

Ook kandidaat politieagenten die een negatief advies krijgen kunnen nog agent worden

KrantenartikelsPosted by franky demon Thu, February 09, 2017 09:54:02
Wie kandidaat-politieagent is, moet aan een aantal voorwaarden voldoen om te mogen starten aan de opleiding. Eén daarvan is dat de kandidaat een onberispelijk gedrag moet hebben. Daarom wordt door de lokale politie een uitgebreid vooronderzoek gedaan naar de achtergrond van de kandidaat én diens omgeving.
Het aantal ongunstige adviezen is over de voorbije vijf jaar lichtjes gedaald, maar de verklaring hiervoor ligt in het feit dat er in 2015 ook minder kandidaten waren en bijgevolg ook minder onderzoeken dan vijf jaar geleden. In 2011 kregen 6,22 % van de kandidaten een ongunstig advies, in 2015 daalde dit naar 5,61 %.
Zo'n advies is echter niet-bindend. Het is perfect mogelijk dat kandidaten die tijdens het selectieproces een ongunstig advies krijgen, toch kunnen starten aan de opleiding. Daarom moet misschien eens nagedacht worden of we niet op een andere manier moeten omgaan met de adviezen van lokale korpsen. Zij staan immers dicht bij de omgeving van de kandidaten.

Lees hier het persbericht: Lees hier het krantenartikel:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post301

Erkenning slotenmakers als veiligheidsberoep in zicht

KrantenartikelsPosted by franky demon Thu, February 02, 2017 09:30:43

Vandaag kan iedereen zich slotenmaker noemen, ook wie niet betrouwbaar is, geen kennis van zaken heeft, of geen rekening houdt met privacy of correcte handelspraktijken. Mensen moeten vaak op een ongelegen moment, zoals ’s nachts of in het weekend, een beroep doen op slotenmakers omdat zij niet meer in hun huis kunnen. Op dat moment heeft men geen idee wie zich als slotenmaker zal aandienen en of die persoon betrouwbaar is.

Vandaag kent België geen enkele regelgeving hiervoor, terwijl dit in vele andere Europese landen wel het geval is. Ik diende een wetsvoorstel in om ook hier het beroep van slotenmaker te laten erkennen. Daar kwam ondertussen al advies op van de raad van state, er is een oplossing in zicht om dit probleem aan te pakken.

Lees hier het artikel:
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post299

Politie flitst niet overal in zone 30

KrantenartikelsPosted by franky demon Wed, January 11, 2017 12:09:07

Niet overal wordt geflitst in zone 30, dat blijkt uit onderzoek die ik deed n.a.v. cijfers die ik opvroeg over snelheidsovertredingen in West-Vlaanderen. Een zone 30 wordt meestal aangelegd in de buurt van scholen, jeugdverblijven en rusthuizen om een veilige omgeving te creëren voor de meest kwetsbaren in het verkeer (kinderen en ouderen). In de meeste West-Vlaamse politiezones wordt echter niet of nauwelijks gecontroleerd in zone 30. Kan niet, vind ik. Wat baat een zone 30 als je er nooit controleert?

Uit het onderzoek blijkt dat in onze provincie grotere snelheidsovertredingen gemaakt worden in zone 30 dan erbuiten. Dat is toch verontrustend en geeft net aan dat snelheidscontroles nodig zijn om de veiligheid te garanderen.

Bekijk hier de overtredingen per regio in zone 30:

Bekijk hier de verschillende regionale krantenartikels :

regio Brugge:

regio Kortrijk:


regio Oostende:

regio Roeselare:
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post297

Agenten moeten 11 jaar wachten op ereteken

KrantenartikelsPosted by franky demon Tue, January 10, 2017 14:37:54

Politieambtenaren hebben na 10, 20 en 30 jaar dienst recht op een onderscheiding in een van de nationale ridderorden. Deze eervolle onderscheidingen zijn een soort van bedanking voor het geleverde werk. Uit cijfers die ik opvroeg blijkt dat de agenten in kwestie echter wel heel lang moeten wachten op hun ereteken. Men is nu pas bezig met de dossiers van 2005, dit betekent een achterstand van 11 jaar. De achterstand is volgens mij vooral te wijten aan het feit dat er slechts twee voltijdse personeelsleden zijn om de dossiers te behandelen, dat is te weinig.

Lees hier het artikel:
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post296
« PreviousNext »