Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Fraude bij vrachtwagenchauffeurs moeilijker op te sporen

KrantenartikelsPosted by franky demon Wed, July 05, 2017 16:36:26
Uit cijfers die ik opvroeg blijkt dat er een daling is met betrekking tot het frauderen met tachografen in vrachtwagens. Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs. Het systeem moet zorgen voor meer verkeersveiligheid en voor betere werkvoorwaarden voor de chauffeurs. Zo kunnen ze dankzij de registratie niet verplicht worden om te lang aan één stuk te rijden. Maar heel wat werknemers – al dan niet onder dwang van hun werkgever – proberen deze registraties te beïnvloeden.
Dit betekent helaas niet dat er minder gefraudeerd wordt, nieuwe technologieën maken dat fraude veel moeilijker op te sporen is.
Eind 2016 is de politie gestart met nieuwe opsporingstechnieken en opsporingsmateriaal om deze fraude op te sporen. Dat is positief maar ik hoop dat deze inspanningen en de bijbehorende investeringen niet dalen zodat onze politie op de nieuwe evoluties kan blijven inspelen.

Lees hier het krantenartikel:
Lees hier het volledige persbericht:


  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post320

Meer controles nodig op portiers

KrantenartikelsPosted by franky demon Wed, May 31, 2017 16:24:32
Controle op bewakingsagenten of portiers in het uitgaansmilieu is belangrijk om de illegale portiers eruit te halen. Uit cijfers die ik opvroeg blijkt dat vorig jaar 33% van alle controles in de bewakingssector gebeuren in het uitgaansmilieu. Op 187 controles werden toen 432 PV’s opgesteld en 690 inbreuken vastgesteld. We zitten echter nog niet op het niveau van 6 jaar geleden. Nochtans is er vandaag wel meer personeel beschikbaar om controles uit te voeren dan 6 jaar geleden.

Ik heb erop aangedrongen om meer gerichte, onaangekondigde controles te doen. Daarnaast moeten ook de klanten van discotheken en danscafés voldoende op de hoogte gebracht worden van wat een portier kan en mag ten aanzien van de klanten.

Klik hier om het fragment in VTM Nieuws te bekijken

Lees hier het krantenartikel:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post315

Pleiten voor petitierecht in de Kamer

KrantenartikelsPosted by franky demon Mon, May 22, 2017 08:39:50
Via petities moeten burgers op een toegankelijke wijze onderwerpen op de politieke agenda kunnen zetten, waarna een debat over het thema in het betrokken orgaan moet volgen. Dit noemen we agendarenda. Concreet stel ik voor om het Kamerreglement te wijzigen zodat burgerinitiatieven ondersteund door 50.000 handtekeningen het recht krijgen gehoord te worden in de bevoegde Kamercommissie.

Lees hier het krantenartikel:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post314

Vooral jonge mannen dragen geen gordel

KrantenartikelsPosted by franky demon Wed, May 10, 2017 10:29:29
In 2015 werden minder overtredingen vastgesteld voor het niet dragen van een gordel in de wagen, dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Er is een daling van het aantal PV’s met 28% ten opzichte van 2014. Mannen blijken 4 keer zoveel geen gordel te dragen in vergelijking met vrouwen van dezelfde leeftijd. Vooral jonge mannen tussen 24 en 28 jaar blijken een risicogroep te zijn. Regelmatige sensibiliseringscampagnes naar de juiste doelgroep zullen meer mensen ertoe aanzetten om een gordel te dragen. Sensibilisering alleen zal luiheid of onverschilligheid bij chauffeurs en passagiers echter niet veranderen. Daarom is het belangrijk dat campagnes gekoppeld worden aan controle.

Het dragen van een gordel is wettelijk verplicht en als bestuurder ben je ook verantwoordelijk dat je passagiers een gordel dragen. De verzekering kan bij een ongeval een lagere schadevergoeding toekennen als aangetoond kan worden dat je opgelopen letsels zwaarder zijn of veroorzaakt zijn doordat je geen gordel droeg.

Meer informatie vind je in het persbericht:

Lees hier het krantenartikel:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post310

Meer criminele feiten in West-Vlaamse stations

KrantenartikelsPosted by franky demon Thu, May 04, 2017 10:05:49
In tegenstelling tot de algemene criminaliteitscijfers in treinen en op perrons, steef het aantal incidenten de voorbije jaren in West-Vlaamse stations. Uit de cijfers die ik opvroeg blijkt dat vooral in de grotere stations zoals Brugge, Kortrijk en Oostende een stijging merkbaar is. Het stijgend aantal incidenten is voornamelijk te wijten aan meer drugsdelicten en meer inbreuken tegen de vreemdelingenwet door de transmigratieproblematiek.
Ik heb gevraagd om meer te investeren in de spoorwegpolitie. Alleen al in de Brugse afdeling zijn 10 mankrachten te kort. Daarnaast moet bekeken worden om meer camera's te plaatsen in de stations en moeten reizigers gesensibiliseerd worden om verdachte zaken zo snel mogelijk te melden.

Klik hier om het fragment in Focus te bekijken

Lees hier de artikels:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post309

Eén derde van de federale ambtenaren werkt thuis

KrantenartikelsPosted by franky demon Fri, April 07, 2017 08:32:25
Een derde van de federale ambtenaren werkt regelmatig van thuis, dat blijk uit cijfers die ik opvroeg. Telewerk zit in de lift maar de grens is nog lang niet bereikt. Vandaag zien we dat vooral de jongere generatie telewerkt. Telewerk biedt voordelen voor de werknemers, die flexibeler kunnen werken en job en privéleven beter kunnen combineren. Maar er wordt ook meer gefocust op het resultaat, wat de werkgever ten goede komt.

De recent goedgekeurde wet wendbaar en werkbaar werk van Kris Peeters, maakt telewerk ook mogelijk in de privésector. Dit zal ook het aantal telewerkers bij de federale overheid waarschijnlijk nog doen stijgen in de toekomst. We moeten leidinggevenden dan ook warm maken om telewerk te stimuleren waar mogelijk. Belangrijk bij telewerk is dat er goede afspraken gemaakt worden.

Lees hier het krantenartikel:
Meer info vind je in het persbericht:
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post308

Cyberpesten nog lang de wereld niet uit

KrantenartikelsPosted by franky demon Sat, April 01, 2017 09:36:54
Het aantal meldingen van cyberpesten neemt jaar na jaar toe. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Cyberpesten is op zich geen strafrechtelijke inbreuk, maar wordt in de algemene nationale databank (ANG) wel geregistreerd als ‘belaging via internet’. In 2015 waren 8,8 % meer meldingen van cyberpesten dan het jaar voordien. Ten opzichte van 2012 gaat het om een stijging met maar liefst 45%, bijna een verdubbeling. Het gaat in dit geval alleen over de geregistreerde klachten. Het dark number ligt wellicht nog een pak hoger.

De gevolgen van cyberpesten worden nog altijd onderschat. Er zijn wel tools aanwezig om cyberpesten aan te pakken, maar die zijn blijkbaar nog niet gekend genoeg. Het is dan ook belangrijk om cyberpesten te signaleren, ook als je zelf geen slachtoffer bent. Pesten kan sinds vorig jaar bestraft worden als de bewijzen onmiskenbaar aantoonbaar zijn, ook zonder dat het slachtoffer formeel klacht moet neerleggen. Dat is goed want op die manier kunnen ook omstaanders ingrijpen bij online pestgedrag zodat erger voorkomen wordt.

Lees hier het krantenartikel:
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post307

In drie jaar tijd bijna 60.000 nummerplaten gestolen

KrantenartikelsPosted by franky demon Mon, March 20, 2017 14:38:54
Jaarlijks worden in ons land 20.000 nummerplaten gestolen. Deze worden gebruiken om bv. snelheidsboetes te vermijden, onbetaald te tanken of om op gestolen auto's te bevestigen.
De gevolgen van een gestolen kentekenplaat zijn niet min. Eerst en vooral komt er een hele administratieve rompslomp bij kijken voor de eigenaar van de gestolen nummerplaat. Bij aangifte van diefstal wordt de kentekenplaat geschrapt uit het voertuigenregister en moet het slachtoffer wachten op een nieuwe nummerplaat waardoor hij even niet de baan op kan. Bovendien komen de boetes van overtredingen die met een gestolen nummerplaat begaan zijn terecht bij de oorspronkelijke eigenaar, die op die manier nog eens slachtoffer wordt. Bovendien kan de echte dader zo zelden opgepakt worden.
Het is zorgwekkend dat het aantal gestolen nummerplaten jaar na jaar stabiel blijft. Dit aantal moet omlaag en daarom roep ik op tot actie. De burgers moeten ook voldoende geïnformeerd worden over hoe je diefstal kan voorkomen.

Lees hier een aantal krantenartikels:


Klik hier om het fragment in VTM Nieuws te bekijken  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post306
« PreviousNext »