Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Nieuwe camerawet goedgekeurd

Binnenlandse ZakenPosted by franky demon Mon, February 26, 2018 10:32:11

De nieuwe camerawet werd goedgekeurd in de commissie binnenlandse zaken. Door deze nieuwe wet zullen politiemensen bodycams kunnen gebruiken tijdens een patrouille of interventie. Ook de wetgeving voor ANPR camera's voor nummerplaatherkenning werd hierin geregeld.

Door deze nieuwe wet zullen ook de gemeentebesturen meer mogelijkheden krijgen. Voortaan is ook het gebruik van scooters die parkeerovertredingen vaststellen, wettelijk geregeld. Daarnaast zullen agenten van private bewakingsfirma’s in real time beelden mogen bekijken die de politie of gemeente hebben geïnstalleerd voor de ordehandhaving, maar er moet wel altijd politie aanwezig zijn om eventueel in te grijpen.

Bekijk hier de nieuwe wet:  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post335

werk maken van politieke vernieuwing

Binnenlandse ZakenPosted by franky demon Fri, May 12, 2017 10:40:03
De werkgroep politieke vernieuwing is volop bezig met het bespreken van de zeven clusters, namelijk transparantie, decumul en onverenigbaarheden, statuut en vergoeding van parlementsleden, deontologie en belangenconflicten, kieswetgeving en burgerparticipatie, werking van het parlement en een thema varia. We zijn vandaag ongeveer halfweg, tegen eind juni zou er een consensustekst moeten klaar zijn. Ik werd over de werkzaamheden in de werkgroep geïnterviewd in Villa Politica.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post312

Aantal diefstallen van politie- en militaire uniformen blijft verontrustend

Binnenlandse ZakenPosted by franky demon Tue, August 16, 2016 16:09:20
Het aantal diefstallen van politie- en militaire uniformen zijn de laatste jaren gedaald. Er waren 284 diefstallen in 2012, 200 in 2014 en 79 voor het eerste semester van 2015. Ondanks de daling blijven deze diefstallen verontrustend. De meeste diefstallen gebeuren thuis, daarom zou het goed zijn de antiterreurmaatregel om geen uniform te dragen tijdens het woon- werkverkeer te veralgemenen. Daarnaast moet ook een collectieve inzameling gebeuren van (oude) uniformen.

Klik hier om het fragment in VTM nieuws te bekijken  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post277

Afwezigheidsgraad federale ambtenaren gestegen

Binnenlandse ZakenPosted by franky demon Tue, June 14, 2016 11:22:18

De afwezigheidsgraad bij federale ambtenaren is gestegen, dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. De federale overheid noteerde vorig jaar 1,218 miljoen ziektedagen, tegenover 1,242 miljoen in 2011. Op het eerste zicht een daling maar in die periode is het aantal ambtenaren wel verminderd van 82.308 naar 74.976. Een ambtenaar heeft vandaag gemiddeld 16,3 ziektedagen, 1 dag meer dan in 2011. Door besparingen zitten ambtenaren op hun tandvlees. Er is dringend een plan van aanpak nodig naar ziektepreventie en het omgaan met een verouderd federaal ambtenarenkorps.

Lees hier het artikel:  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post261

Tussenkomst gedachtewisseling Kanaalplan

Binnenlandse ZakenPosted by franky demon Thu, March 03, 2016 16:14:43
Om de specifieke problematiek rond radicalisering en terrorisme in de Brusselse gemeenten aan te pakken, werd het kanaalplan ontwikkeld. Belangrijk in dit plan is de samenwerking en informatiedoorstroming tussen verschillende diensten. We gaan dus naar een nieuwe vorm van werken rond veiligheid. Dit is nodig omdat we steeds vaker geconfronteerd worden met problematieken die grenzen overstijgen.

In de commissie was er deze week een gedachtewisseling met de minister over het Kanaalplan. Ik stelde hierover enkele vragen, onder andere over de nieuwe manier van werken rond veiligheid. We worden immers geconfronteerd met vormen van criminaliteit die grenzen overstijgen, zowel gemeentelijke grenzen als die van politiezones.
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post245

Eindelijk evenwichtig spreidingsplan voor asielzoekers

Binnenlandse ZakenPosted by franky demon Fri, February 26, 2016 16:37:48
De federale regering bereikte vandaag een akkoord over de spreiding van 5000 asielzoekers over alle Belgische gemeenten. Dit aantal kan wanneer nodig telkens in schijven van 1000 opgetrokken worden. Het spreidingsplan zal 5.000 extra opvangplaatsen voor asielzoekers creëren in Lokale Opvanginitiatieven, die uitgebaat worden door de OCMW’s.

Ik pleitte in oktober vorig jaar al voor een evenwichtig spreidingsplan en ben blij dat dit er nu eindelijk is. Nu moet er verder ingezet worden op spreiding via kleinschalige opvang in gemeenten in plaats van het oprichten van grote centra.

Lees hier het persbericht als reactie op het spreidingsplan:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post243

Geef ons een kustplan

Binnenlandse ZakenPosted by franky demon Fri, February 05, 2016 13:38:56
Gisteren pleitte ik in de fractievergadering om naast het kanaalplan ook een kustplan op te maken om de transmigratieproblematiek op lange termijn aan te pakken.

Lees hier het persbericht:


  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post239

Dataretentiewet

Binnenlandse ZakenPosted by franky demon Wed, July 08, 2015 15:06:17

De dataretentiewet regelt sinds 2013 de opslag en de toegang tot communicatiegegevens. Deze wet was de omzetting van een Europese richtlijn die er kwam na de aanslagen in Londen en Madrid in 2006, met als doel de strijd aan te binden met terrorisme en zware criminaliteit. De Dataretentiewet bepaalt dat telecombedrijven minstens een jaar lang gegevens over elektronische communicatie moeten bijhouden. Politie- en veiligheidsdiensten kunnen die gegevens opvragen in het raam van een onderzoek. Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter dat deze wet een inbreuk op de privacy is waardoor de wet nietig verklaart wordt. Ik vroeg aan de minister wat de concrete gevolgen hiervan zijn voor de politie.
De minister verzekerde dat de politiediensten voorlopig kunnen blijven werken als voorheen maar er blijven wel een aantal onduidelijkheden. Deze zaken moeten zo snel mogelijk uitgeklaard worden om te vermijden dat de politie- en inlichtingendiensten in het gedrang komen. Er werd reeds initiatief genomen om alle betrokken partijen samen te brengen en te zoeken naar een oplossing. Lees meer

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post169
Next »