Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Dreigende afbouw spoorwegpolitie in Brugge

PolitiePosted by franky demon Fri, December 01, 2017 14:33:15

Ik vernam dat de post van de spoorwegpolitie in Brugge in de toekomst niet meer voltijds bemand zal worden. Dit is nochtans dé post voor West-Vlaanderen. De spoorwegpolitie is uiterst belangrijk als het gaat om veiligheid en overlast in én rond het station. De Brugse post bleek in het verleden altijd zeer nuttig voor de aanpak van fietsdiefstallen, pickpockets, het opsporen van illegalen etc.

Dat zou betekenen dat er geen vaste ploeg meer in Brugge aanwezig zal zijn die onmiddellijk kan tussenkomen in geval van overlast. Hun taken zullen dan grotendeels overgenomen moeten worden door de lokale politie, die zal moeten instaan voor de basispolitiezorg in de stations. De Brugse post niet meer ten volle bemannen toont weinig respect en appreciatie naar onze politiemensen, ik diende hierover een parlementaire vraag in in het federaal parlement.

Klik hier om de reportage in Focus te bekijken

L
ees hier de krantenartikels:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post332

Tekort aan lijfwachten bij federale politie

PolitiePosted by franky demon Wed, August 23, 2017 09:11:55
Er is een groot tekort aan lijfwachten bij de federale politie. Zij staan onder andere in voor de bescherming van personen en de begeleiding van waardentransporten. Ik vroeg minister Jambon om meer duidelijkheid en riep op snel werk te maken van de geplande Directie Beveiliging bij de politie.

In deze op te richten dienst zullen hoofdzakelijk beveiligingsagenten werken, met bepaalde politiebevoegdheden. Deze beveiligingsagenten zullen instaan voor de beveiliging van de koninklijke paleizen, de infrastructuur van de SHAPE en de NAVO, de internationale en Europese instellingen, de nationale en de internationale overheidsgebouwen, de kritieke infrastructuren (vb gebouwen Joodse gemeenschap), de nucleaire sites, de hoven en rechtbanken (inclusief bewaking en vervoer van gedetineerden) en de infrastructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal. Ze zullen ook voor de punctuele beveiliging zorgen van politionele operaties en de escortes. Door deze dienst op te richten zal politiecapaciteit worden vrijgemaakt, zowel op lokaal als op federaal vlak, waardoor de politie de vrijgekomen middelen kan herinvesteren in de eigenlijke politietaken.

Klik hier om mijn reactie in Knack te lezen  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post323

Diploma hoger onderwijs geeft toegang tot job bij politie?

PolitiePosted by franky demon Tue, November 08, 2016 15:22:31
Minister Jambon werkt aan een hervorming van het politieonderwijs. Hij onderzoekt onder andere of het mogelijk is om met een diploma van een hogeschool of universiteit bij de politie aan de slag te gaan en of de politiescholen diploma's kunnen afleveren die ook buiten de politie erkend worden.
Het is goed dat het mogelijk wordt dat mensen met een diploma van de hogeschool of universiteit aan de slag zouden kunnen bij bepaalde functies binnen de politie. Maar dan moet die persoon wel een bijkomende opleiding volgen.
Het kan echter niet de bedoeling zijn dat mensen met een hoger diploma ook effectief als politieagent de straat worden opgestuurd. Wie deze job wil uitoefenen moet een specifieke opleiding hiervoor blijven volgen.

Klik hier om mijn reactie op dit voorstel volledig te lezen  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post288

Nieuwe toelatingsproef voor bijzondere bijstandsteams

PolitiePosted by franky demon Wed, June 29, 2016 16:37:07
Vandaag zijn er 25 bijzondere bijstandsteams actief in verschillende politiezones. Deze interventieploegen worden vooral ingezet in crisissituaties. Uit onderzoek bleek dat deze eenheden vaak onvoldoende getraind zijn, daarom wordt nu een nieuwe opleiding voorzien voor kandidaten die deel willen uitmaken van een bijzonder bijstandsteam. Ik vroeg de minister wat meer uitleg over deze vernieuwde opleiding.

De opleiding zal uit 14 testen bestaan die georganiseerd zijn volgens 3 thema's: schietvaardigheden, fysieke vaardigheden en tactische vaardigheden. De politieagenten die in deze testen slagen en door hun lokale overheden werden geselecteerd, krijgen een bijzondere kwalificatie na het volgen van de opleiding. Het is goed dat er eindelijk uniforme testen komen voor de bijzondere bijstandsteams zodat er geen ongelijkheden meer zijn in te testen en kwaliteit tussen de verschillende zones. Bekijk hier mijn vraag  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post271

Geografische profiling

PolitiePosted by franky demon Wed, June 29, 2016 16:16:26

Door het gedrag en de gewoontes van misdadigers in kaart te brengen bekomen speurders heel wat informatie. Daders kunnen hierdoor ingerekend worden of er ontstaan linken tussen misdadigers of misdrijven. Vandaag zijn er slechts vijf personen binnen de federale politie die dergelijke geoprofilingopdrachten verrichten, dat blijkt uit een parlementaire vraag die ik stelde in de commissie binnenlandse zaken.

Momenteel wordt deze techniek voornamelijk toegepast voor algemene misdrijven, maar er is ook een nieuwe techniek waarbij geoprofiling expliciet wordt toegepast op terrorisme. Momenteel wordt bekeken of deze techniek haalbaar is binnen de Belgische context.
Een bijkomend probleem is dat de federale overheid lang gewacht heeft om in te zetten op nieuwe technologie, waardoor heel wat politiezones zelf al geïnvesteerd hebben in alternatieve software. Dat betekent dat nu overal met verschillende systemen wordt gewerkt die niet compatibel zijn. Als we naar een geïntegreerde aanpak willen gaan binnen de politie, met snelle en vlotte uitwisseling van informatie, moeten we naar één systeem. Klik hier om het antwoord te lezen
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post270

Minder gauwdiefstallen in treinstations

PolitiePosted by franky demon Mon, June 13, 2016 08:43:15
De laatste vijf jaar is het aantal slachtoffers van pickpockets in treinstations afgenomen. De meeste slachtoffers zijn in de grote treinstations terug te vinden, wat niet onlogisch is aangezien daar meer toeristen langskomen.
Dankzij preventiecampagnes en het pickpocketteam van de spoorwegpolitie dalen de gauwdiefstallen in treinstations. Als we deze dalende trend willen verderzetten moeten we blijven inzetten op dergelijke gespecialiseerde teams.

Lees hier het artikel:  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post260

Ook dit jaar moeten extra politiemensen naar de kustzones gestuurd worden

PolitiePosted by franky demon Thu, June 09, 2016 16:48:27

In het verleden kregen politiezones van kustgemeenten elk 4 extra agenten ter beschikking tijdens de zomermaanden. Deze agenten vanuit de federale reserve zouden dit jaar echter niet voorzien worden. Bovendien kunnen de politiezones aan de kust evenmin beroep doen op de stagedoende inspecteurs, die hun opleiding aan de West-Vlaamse politieschool beëindigden.

Ik vroeg de minister op deze beslissing terug te komen. Met het toeristisch seizoen voor de deur en de lichte stijging van transmigranten in Zeebrugge, hebben wij alle mensen nodig.

Lees hier het persbericht:

Bekijk hier een fragment van mijn vraag in de plenaire:
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post258

Samenvoegen ICT-diensten gemeente en politie

PolitiePosted by franky demon Mon, September 14, 2015 16:03:02

Er zijn gemeentebesturen die hun ICT-diensten (gemeente en OCMW) willen samenvoegen in één gemeenschappelijke dienst. Hierbij willen ze ook de ICT-dienst van de politie toevoegen. Ik maakte mij bij deze samenvoeging wat zorgen over het beroepsgeheim omtrent de politie-informatie. De minister verzekerde echter dat in de wet op het politieambt artikelen opgenomen zijn die duidelijk omschrijven voor wie de politionele gegevens en informatie toegankelijk zijn. Bovendien dient voor lopende onderzoeken het geheim van het onderzoek eerbiedigt te worden. Het is dan de taak van de lokale korpschef en veiligheidsconsulent om gepaste maatregelen te nemen zodat de veiligheid van politie informatie maximaal verzekerd wordt.

Gemeenten kunnen zelfstandig beslissen hun ICT-diensten samen te voegen, zolang zij rekening houden met de praktische voorwaarden. Lees meer  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post175
Next »