Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Valse boetes

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Wed, February 18, 2015 09:10:51

Duizenden Vlamingen kregen, in naam van een bestaande agent, een aanmaning per mail om een openstaande boete via een betaallink te vereffenen. Het gaat om een oproep van oplichters. Wie op de link klikte, kwam uit bij de "3V Payment Group", een firma waar je herlaadkaarten kan aankopen. Minister Geens antwoordde dat de politiediensten het aantal betalers niet kan traceren aangezien de aangfitebereidheid van gedupeerden sterkt schommelt. De minister van justitie geeft, bij wijze van preventie, nog mee dat politiediensten boetes nooit via mail versturen. Meer...


  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post98

Personeelsbestand in gevangenissen

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Thu, February 05, 2015 15:09:58

Er deden zich de voorbije maanden heel wat personeelsverschuivingen voor binnen de gevangenissen, dit o.a. door de overheveling van de instellingen van Tongeren en Everberg naar het Vlaams niveau.

In de gevangenis van Brugge zijn 798 gedetineerden ondergebracht. Er werken 810 personeelsleden, waarvan 670 voltijdse personeelsleden. In Ruiselede gaat het om 70 personeelsleden die instaan voor 57 gedetineerden, waarvan 53 voltijdsen. 82 gedetineerden zijn gehuisvest in Ieper. Zij worden bewaakt en begeleid door 94 personeelsleden, waarvan 81 voltijdse. Deze cijfers kunnen evenwel van dag tot dag verschillen (loopbaanonderbrekingen, detacheringen, …).

Sinds 2014 is er een algemene wervingsstop binnen het federaal openbaar ambt. De Ministerraad heeft in december 2014 beslist om deze wervingsstop te handhaven, maar er zijn wel afwijkingen mogelijk mits fiat van de Ministerraad.

Minister Geens besliste in overleg met de vakorganisaties in december 2014 om 7 werkgroepen op te richten. Zij zullen nadenken over bepaalde problematieken en zoeken naar oplossingen. Ondermeer zullen zij het hoofd buigen over de vraag tot een betere spreiding van het personeelsbestand alsook de contracten van bepaalde duur onderzoeken.

Het volledig antwoord kun je hier lezen.

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post93

Een schild tegen online gokgedrag

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Sat, January 17, 2015 15:37:53

Om online gokgedrag beter in de gaten te kunnen houden werden verschillende maatregelen genomen. Het logo ‘gokhulp.be’ moet toegevoegd worden op goksites en daarna is er toezicht op het aanmaken van een online spelersprofiel. De kansspelcommissie houdt als een ‘Big Brother’ toezicht op het gokgedrag en grijpt in waar nodig. Een goede zaak. Sociale drama’s door een gokverslaving kunnen hiermee voorkomen worden.

Sedert begin dit jaar heeft de Kansspelcommissie de vergunde online operatoren verplicht om op hun website naast het registratieveld het logo te plaatsen www.gokhulp.be of www.aide-aux-joueurs.be te plaatsen. Het is de bedoeling om op die manier informatie over gokverslaving en adressen van hulpverleners in België op een zichtbare plaats tonen aan de spelers. Deze tweetalige website bevat een informatie- en hulpaanbod voor personen met een gokprobleem en wil op een laagdrempelige manier probleemspelers bereiken. Het aanbod is gratis en volledig anoniem.

De Kansspelcommissie kijkt toe als er iemand een nieuw onlinespelersprofiel aanmaakt. Dit gebeurt aan de hand van een informaticasysteem dat verbonden is met de vergunde goksites. Als iemand zich registreert op een dergelijke kansspelwebsite, ontvangt hij/zij een spelerssleutel, die toelaat om via dit informaticasysteem te controleren of toegang tot de kansspelen op de website mag worden verleend. De registratie wordt elektronisch doorgestuurd naar de Kansspelcommissie die nagaat of de speler mag worden toegelaten. Op basis van deze controle is het mogelijk dat de kansspelwebsite het bericht krijgt dat de persoon niet wordt toegelaten. In dat geval zal hij/zij geen spelerstoken ontvangen.


  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post76

Personenbelasting gemeentes

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Thu, January 08, 2015 15:28:00
Ik stelde een parlementaire vraag aan de minister van Financiën omtrent de tegenvallende financiën. Uit de eindafrekening van de aanvullende personenbelastingen bleek immers dat ze véél minder ontvangen dan oorspronkelijk aangekondigd. Vanuit West-Vlaanderen dacht Oostkamp voor 2014 7,2 miljoen te krijgen dat blijkt nu 7 miljoen te zijn. In 2013 had ze al 700.000 euro te weinig ontvangen. Blankenberge ontvangt 3,85 miljoen euro in plaats van 4,08 miljoen euro. Torhout krijgt geen 5.959.000 euro, maar slechts 5.300.000 euro. Damme ziet de inkomensten uit de belasting dalen met 412.000 euro.

De overheid beloofde een voorschot te bezorgen zodat ze niet met liquiditeitsproblemen komen te zitten. Maar het bleek duidelijk dat dergelijke verliezen niet aangewezen zijn om de begrotingsbesprekingen voor 2015 aan te vatten.

Om aan de financiële problemen van de gemeenten in kwestie tegemoet te komen, besliste minister van Financiën om voorschotten toe te kennen aan deze gemeenten. Het globaal voorschot voor alle betrokken gemeenten in België bedraagt 231.391.434,58 euro. Voor alle West-Vlaamse gemeenten samen beloopt het voorschot 24.021.505,24 euro. De voorschotten werden op 18 december 2014 op gestort. Wat de eindafrekening voor de begrotingsjaren 2013 en 2014 aangaat, is het zo dat vorig jaar aan de West-Vlaamse gemeenten 252.760.420,62 euro aan ontvangsten is toegewezen. Voor het jaar 2014 is een bedrag voorzien van 262.854.134,37 euro.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post67

Wetgeving allergeneninfo Horeca

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Sun, December 21, 2014 14:17:24

Mag niet iedereen ‘komen eten’?

Wettelijk gezien moest elke spijskaart vanaf 13 december een bijsluiter met allergeneninfo bevatten, maar Horeca Vlaanderen bekwam al een uitzondering bij de FOD Volksgezondheid: mondeling de klant informeren over de gebruikte ingrediënten zou volstaan in België. Volgens Allergienet zou dit evenwel niet goed werken. Horeca Vlaanderen stelde dat ze de richtlijnen mondeling zou opvolgen, maar wachtte op definitieve info vanwege de FOD om een grote informatiecampagne te lanceren. De FOD Volksgezondheid was echter van mening dat zij geen bijkomende informatie moeten geven en laat het initiatiefrecht over aan de horecasector. Ondertussen ligt 13 december al enkele dagen achter de rug maar blijkt dat er amper zaken in ons land die op de hoogte zijn van die veranderde wetgeving.

Toen ik minister Minister Willy Borsus hierop attent maakte bleek dat de informatiecampagne toch niet optimaal is verlopen. Bij de publicatie van het Koninklijk Besluit werd een nieuwsbericht op de website van de FOD Volksgezondheid geplaatst. Het onderdeel van de website over etikettering werd volledig aangepast, ook komt er een persbericht met de FOD Economie. Er zijn controleurs op pad, maar er komen er geen extra bij. Als je weet dat in België vijf procent van de kinderen en twee procent van de volwassenen allergisch is aan één of meer producten op de lijst blijkt een goede informatie broodnodig. Volgens een onderzoek van het Universitair Ziekenhuis van Leuven in 2012 zou dat percentage bij kinderen zelfs nog oplopen tot 10 à 15 procent. De sterkste stijging doet zich voor bij kinderen en jongeren, vooral voor het aantal anafylactische reacties die net het grootste risico inhouden. Het aantal opnamen voor anafylactische shocks zou de laatste 10 jaar zelfs 7 maal groter geworden zijn. Redenen genoeg dus om er aandacht voor te hebben.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post61

Inzicht in pensioenopbouw

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Tue, December 16, 2014 14:21:47
16/12/2014

Omdat ik vond dat er bij burgers nog heel wat onwetendheid omtrent de opbouw van pensioenrechten en de pensioenberekening bestaat stelde hij een parlementaire vraag aan minister Bacquelaine.

Toekomstig gepensioneerden willen weten hoeveel pensioen ze zullen ontvangen. Om dit mogelijk te maken werd in 2013 gestart met de ontwikkeling van de pensioenmotor: een gemeenschappelijk elektronisch platform tussen de drie pensioenadministraties: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen), RSVZ (Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen) en PDOS (Pensioendienst voor de overheidssector). Deze maand moeten deze diensten al hun gegevens aan de databank hebben aangeleverd. Daarna kan gestart worden met tests om voor de diensten in september 2015 volledig operationeel te zijn. Daarna wordt er werk gemaakt van het beschikbaar stellen van gegevens voor de burgers. Via www.mypension.be of via de pensioeninstellingen zullen zij inzage kunnen krijgen in hun pensioenrechten. Burgers zullen bij het doorklikken een overzicht krijgen van alle gepresteerde diensten met per stelsel een aanduiding van de aanneembaarheid ervan voor het recht op pensioen.

Het volledig antwoord vindt u hier

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post60

Prison Cloud terug online eind december?

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Tue, December 16, 2014 14:18:03
16/12/2014

Ik stelde een parlementaire vraag aan minister Geens omtrent de stand van zaken van het webplatform voor gedetineerden. Prison Cloudproject dat eerder dit jaar door misbruiken offline werd gezet. Tegen het eind van deze maand zal het platform normaliter terug online zijn.

Prison Cloud, het webplatform waarop gedetineerden lessen kunnen volgen, praktische informatie of reglementen opzoeken, bestellingen kunnen doen en een beperk aantal websites werd sinds een fout in Beveren uitgeschakeld. Via de website van de VDAB kon men via één bepaalde webpagina een kopie van een vacature kon doorsturen naar een vrij te kiezen e-mailadres waarbij men eigen informatie kon toevoegen. Een twaalftal gedetineerden kon via deze website mailen. De VDAB is intern aan het bekijken hoe men de website kan aanpassen. De FOD Justitie is in samenwerking met de privé partner ook oplossingen aan het uitwerken om toekomstige inbreuken te verhinderen. Zo wordt er gedacht aan een controlefunctie waarbij alle informatie die vanop de websites vertrekt eerst nog beter wordt gecontroleerd en desnoods wordt tegengehouden. Het beperkt en beveiligd internet van PrisonCloud zal pas terug operationeel worden als er een oplossing voor het probleem is, dit zal vermoedelijk nog voor eind 2014 gebeuren.

Het volledig antwoord vindt u hier
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post59

Is de Post niet voor iedereen?

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Thu, December 04, 2014 18:28:31

Ik stelde aan bevoegd minister Alexander De Croo, een parlementaire vraag omtrent de spreidingsgraad van de Postpunten van BPost in de 589 gemeentes. Als voorbeeld haalde hij de situatie van de West-Vlaamse deelgemeente Lissewege aan waar zo'n vijf jaar geleden omwille van besparingen, een postkantoor verdween. Hierdoor werden de bewoners voortaan genoodzaakt om zich zes kilometer verderop naar het Zeebrugse postkantoor te begeven. Een PostPunt (met minimale dienstverlening) zou soelaas kunnen bieden. Gelet op het inwonersaantal (2.466 inwoners) en de stijgende vergrijzingsgraad (voor Lissewege: 479 65-plussers) is het immers niet evident om ouderen zo'n verplaatsing te laten ondernemen. Verschillende handelaars dienden hiervoor een aanvraag in maar kregen tot nu toe nul op het rekest. De situatie van Lissewege is overigens geen alleenstaand feit. Heel wat andere deelgemeentes zijn ook aan het wachten op de opstart van een PostPunt. Ik wou duidelijkheid omtrent de toewijzingscriteria van een PostPunt. Uit het antwoord van de minister blijkt dat er geen echte visie achter schuilt. Toewijzingen gebeuren zeer technisch: volgens sociaal-economische en geografische kenmerken van de zone en de activiteitsgraad in de andere PostPunten. De minister verwijst naar het Vijfde Beheerscontract met de Post en geeft aan dat een servicepunt met een basisassortiment voor minimum 95 % van de bevolking bereikbaar zijn, binnen de 5 kilometer (via de weg) en voor minimum 98 % van de bevolking binnen de 10 kilometer (via de weg). Ik vind het jammer dat het criterium vergrijzing niet expliciet opgenomen is in de criteria. Nu staat de teller op 1.335 servicepunten en bereikt ze 96,4 % van de bevolking (postaal servicepunt bereikbaar binnen de 5 km).
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post52
« PreviousNext »