Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Eén front vormen om garanties te bekomen voor toekomst Bombardier

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Fri, May 12, 2017 10:33:36

Naar aanleiding van het aangekondigd collectief ontslag bij Bombardier vroeg ik minister Peeters in de plenaire vergadering om samen met zijn collega ministers over alle partijgrenzen heen, met minderheid en meerderheid, en zonder zwarte pieten door te schuiven één front te vormen en engagement te nemen om garanties te krijgen voor het verder openblijven van Bombardier in de toekomst. Ik drong er op aan alles op alles te zetten om de tewerkstelling in Brugge alsnog zo maximaal mogelijk te behouden.

De minister zei dat de regering bekijkt wat ze bijkomend kan doen om het plan B van de vakbonden te ondersteunen, bijvoorbeeld premies geven voor omscholing. Daarnaast plant de regering een nieuw gesprek met bombardier op het hoogste niveau met een betrouwbare gesprekspartner. Minister Peeters verzekerde ook dat het contract met de NMBS grondig wordt nagekeken en de regering er alles aan zal doen om hiervan een punt te maken en de bouw van de M7-treinstellen in Brugge te houden. Ook de mogelijkheden omtrent de bestelling van De Lijn worden verder bekeken, er is nog geen definitieve beslissing omtrent dit order.
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post311

Voor de zomer duidelijkheid voor Bombardier

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Fri, March 10, 2017 11:05:18
Bombardier Brugge zal niet gesloten worden maar er blijven wel heel wat vraagtekens. Het blijft onduidelijk of het order van NMBS voor de nieuwe M7-dubbeldektreinen volledig in Brugge zal geproduceerd worden, zoals oorspronkelijk in de planning stond dat bij het contract werd gevoegd. Ook over het heropenschrijven van het order van De Lijn, is er nog geen duidelijkheid.

Ik vroeg aan de minister van werk daarom naar een stand van zaken omtrent de gesprekken die reeds gevoerd zijn met de Europese top van Bombardier en met de vakbonden. De minister beloofde nogmaals er alles aan te doen om de werkgelegenheid in Brugge maximaal te behouden. Voor de zomer van dit jaar moet er duidelijkheid komen. Hij zal verdere initiatieven nemen en de trekkersrol blijven opnemen om de krachten tussen Vlaanderen, de federale overheid en stad Brugge te bundelen.

Bekijk hier mijn vraag in de plenaire vergadering:  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post304

CD&V wil Bombardier in Brugge houden

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Thu, February 02, 2017 16:36:27
Vanmiddag stelde ik een plenaire vraag omtrent de situatie bij Bombardier Brugge aan minister van werk, Kris Peeters. Ik vroeg de minister om samen te zitten met de vakbonden en de top van Bombardier.

Daarnaast wees ik er ook op dat het belangrijk is om goede afspraken te maken met de NMBS omtrent de uitvoering van de planning van de nieuwe treinstellen. Bombardier kreeg dit order vorig jaar toegewezen maar nu zou men van die planning afwijken en niet meer alle fases laten uitvoeren in Brugge.

De minister van werk beloofde er alles aan te zullen doen om de werkgelegenheid in Brugge maximaal te behouden. We moeten duidelijke taal spreken, er was aan de werknemers beloofd dat 250 werknemers zeker hun werk zouden behouden tot eind 2021. Daarop kan zeker niet terug gekomen worden pacta sunt servanda! Ook in België moeten contracten en beloftes nageleefd worden. Ik riep minister Weyts nog op om de uitgestoken hand van minister Peeters i.v.m. het order van De Lijn aan te nemen.

Bekijk hier mijn vraag in de plenaire (vanaf minuut 2.48):

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post300

Incidenten met mensen op de vlucht op autosnelwegparkings

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Tue, December 13, 2016 11:59:52

De snelwegparkings langs de E40 richting kust zijn al jaren een geliefkoosd terrein voor mensensmokkelaar die mensen op de vlucht tegen een hoge prijs in laadruimtes van vrachtwagens verstoppen voor hun oversteek naar Engeland. Door de vluchtelingencrisis en de sluiting van het vluchtelingenkamp in Calais neemt de druk op de West-Vlaamse parkings toe. Sinds de sluiting van het vluchtelingenkamp in Calais waren er al verschillende problemen met migranten die onderweg zijn op autosnelwegparkings. Vrachtwagenchauffeurs worden bedreigd en zelfs aangevallen op de parkings opdat ze vluchtelingen in hun laadruimte zouden meenemen.

Ik kaartte deze problematiek aan tijdens de plenaire en hamerde erop dat er moet samengewerkt worden over de verschillende niveaus heen. De lokale politiezones moeten ondersteund worden om dit probleem op lange termijn aan te pakken.

Klik op de foto om mijn vraag in de plenaire te bekijken (klik op de vergadering van 8/12/2016 en dan rechts op geweldplegingen door asielzoekers)  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post292

solidatiteitssysteem binnen de politie moet verbeteren

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Thu, June 16, 2016 16:51:59

Het solidariteitssysteem binnen de politie moet verbeteren. Lokale zones zitten op hun tandvlees door de huidige crisissen, namelijk de vluchtelingencrisis, terreurdreiging en transmigratieproblematiek. De lokale zones hebben hun politiemensen dan ook hard nodig. Mensen uitlenen aan andere zones wordt moeilijk, hoe graag ze ook solidair willen zijn.

Dit systeem is er steeds één van tijdelijke solidariteit geweest. Maar de opeising van capaciteit van de zones, bv. in het kader van de terreurdreiging, wordt hoe langer hoe meer een structureel probleem. Dit kan niet opgelost worden met tijdelijke solidariteitsmechanismen. Er moeten voor structurele problemen dan ook andere oplossingen worden gezocht.


Bekijk hier mijn vraag in de plenaire zitting vanaf 3min42sec:
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post262

Motivering en ondersteuning politiemensen

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Tue, May 10, 2016 12:14:21

In afwachting van het Nationaal Veiligheidsplan, vroeg ik de minister wat hij zal ondernemen om de politiemensen te motiveren en te ondersteunen zodat ze hun opdrachten op een goede manier kunnen blijven uitvoeren. Naast de extra aanwervingen die reeds voorzien zijn gaf de minister aan via het kerntakendebat nog eens een capaciteit van 2500 mensen vrij te maken. Een extra motivatie die uit dit debat voortvloeit is dat onnodige taken uit hun job zullen verdwijnen zodat ze zich enkel op het echte politiewerk kunnen concentreren. Daarnaast wordt waar nodig ook de infrastructuur en het materiaal aangepakt.

Bekijk hier het videofragment van mijn vraagstelling:
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post253

Scheepvaart langs kustlijn

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Thu, February 25, 2016 16:23:43

In de plenaire vergadering pleitte ik bij Staatssecretaris Tommelein voor een snelle wijziging van het KB vaart via kustlijn. Hierdoor zal het voor binnenschepen mogelijk worden om langs de kustlijn te varen. Dit is goed voor de trafieken van en naar de haven van Zeebrugge en heeft ook een positief effect voor de Brugse ringvaart. De kleinere vrachtschepen die nu door de ringvaart moeten kunnen dan immers vervangen worden door grotere vrachtschepen die economisch goedkoper zijn en langs de kust zullen kunnen varen.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post242

Waar blijven de extra agenten voor de kustregio?

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Thu, February 18, 2016 17:19:26

Ik wees minister Jambon reeds verschillende keren op de problematiek van transmigranten en mensensmokkelaars aan onze kust. Voor de krokusvakantie beloofde minister Jan Jambon 80 extra agenten voor de kustgemeenten om de transmigratieproblematiek aan te pakken. Tot op vandaag zijn er slechts 8 extra agenten. Ik ben bang dat deze 80 agenten op de lange baan zullen geschoven worden en vrees dat het een verhaal wordt zoals het verplichte spreidingsplan van oorlogsvluchtelingen over de diverse steden en gemeenten van ons land. Ook dit werd aangekondigd maar is nog steeds niet afgeklopt in de regering. Ik vroeg de minister daarom waar de beloofde extra agenten blijven.

Bekijk hier het fragment in Focus TV

Klik hier voor deel 1 van mijn vraag in de plenaire (vanaf minuut 2.13)

Klik hier voor deel 2 van mijn vraag in de plenaire

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post241
Next »