Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Wachttijd vrijwillige brandweer

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Mon, February 26, 2018 10:41:11
Tijdens de hervorming van de brandweer heb ik gehamerd op de inzet van de vrijwillige brandweerlieden. Er zijn ongeveer 18.000 brandweerlui, 12.000 daarvan zijn vrijwilligers. Ze zijn bijzonder gemotiveerd en een belangrijke aanvulling op de beroepsbrandweer. Het Europees Hof van Justitie besliste nu dat de wachttijd van vrijwilligers ook als arbeidstijd moet gezien worden. De budgettaire gevolgen kunnen bijzonder zwaar zijn waardoor de vrijwillige brandweerlui misschien onbetaalbaar worden en de dienstverlening moeilijker gegarandeerd kan worden.
Ik vroeg de minister om duidelijkheid en zal dit van nabij opvolgen in de commissie binnenland.

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post336

Geweld in Brussel van afgelopen dagen onaanvaardbaar

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Thu, November 16, 2017 17:26:31
Naar aanleiding van de rellen van de afgelopen dagen in Brussel, stelde ik een plenaire vraag. Geweld tegen hulpverleningsdiensten en toevallige burgers is onaanvaardbaar. Ik vroeg dan ook om een nultolerantie in te voeren voor dergelijk geweld. Daarnaast vroeg ik om eindelijk werk te maken om van Brussel 1 politiezone te maken. Het is duidelijk dat de 6 aparte zones versnipperd zijn en geen goede samenwerking opleveren. Ik vroeg de Kamervoorzitter ook actie te ondernemen om aan het comité P te vragen een onderzoek te openen naar de omstandigheden waarin de politie moest opereren. Nier enkel om eventuele fouten op te helderen, maar ook om eruit te leren voor de toekomst.

Bekijk hier mijn vraag:  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post331

Extra middelen en mankrachten voor politie in strijd tegen mensensmokkel

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Fri, September 29, 2017 11:13:48

Er worden de laatste weken opnieuw meer vluchtelingen gesignaleerd op en rond de snelwegparkings langs de E40. Ik vroeg minister Jambon in de plenaire vergadering naar een structurele en gecoördineerde aanpak voor de transmigratieproblematiek die al sinds 2015 aansleept in West-Vlaanderen. Daarnaast vroeg ik ook meer ondersteuning voor de politiediensten die zich bezighouden met mensensmokkel.

Momenteel wordt de lokale politie nog bijgestaan door private bewakingsfirma’s, maar deze samenwerking loopt echter af op 12 oktober, wat te betreuren valt. Jambon beloofde om nog voor die datum in overleg te gaan met het Vlaams Gewest en bijkomende middelen te voorzien, zowel qua manschappen als qua technologie.

Lees hier het krantenartikel:


Bekijk hier mijn plenaire vraag:  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post328

Eén front vormen om garanties te bekomen voor toekomst Bombardier

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Fri, May 12, 2017 10:33:36

Naar aanleiding van het aangekondigd collectief ontslag bij Bombardier vroeg ik minister Peeters in de plenaire vergadering om samen met zijn collega ministers over alle partijgrenzen heen, met minderheid en meerderheid, en zonder zwarte pieten door te schuiven één front te vormen en engagement te nemen om garanties te krijgen voor het verder openblijven van Bombardier in de toekomst. Ik drong er op aan alles op alles te zetten om de tewerkstelling in Brugge alsnog zo maximaal mogelijk te behouden.

De minister zei dat de regering bekijkt wat ze bijkomend kan doen om het plan B van de vakbonden te ondersteunen, bijvoorbeeld premies geven voor omscholing. Daarnaast plant de regering een nieuw gesprek met bombardier op het hoogste niveau met een betrouwbare gesprekspartner. Minister Peeters verzekerde ook dat het contract met de NMBS grondig wordt nagekeken en de regering er alles aan zal doen om hiervan een punt te maken en de bouw van de M7-treinstellen in Brugge te houden. Ook de mogelijkheden omtrent de bestelling van De Lijn worden verder bekeken, er is nog geen definitieve beslissing omtrent dit order.
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post311

Voor de zomer duidelijkheid voor Bombardier

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Fri, March 10, 2017 11:05:18
Bombardier Brugge zal niet gesloten worden maar er blijven wel heel wat vraagtekens. Het blijft onduidelijk of het order van NMBS voor de nieuwe M7-dubbeldektreinen volledig in Brugge zal geproduceerd worden, zoals oorspronkelijk in de planning stond dat bij het contract werd gevoegd. Ook over het heropenschrijven van het order van De Lijn, is er nog geen duidelijkheid.

Ik vroeg aan de minister van werk daarom naar een stand van zaken omtrent de gesprekken die reeds gevoerd zijn met de Europese top van Bombardier en met de vakbonden. De minister beloofde nogmaals er alles aan te doen om de werkgelegenheid in Brugge maximaal te behouden. Voor de zomer van dit jaar moet er duidelijkheid komen. Hij zal verdere initiatieven nemen en de trekkersrol blijven opnemen om de krachten tussen Vlaanderen, de federale overheid en stad Brugge te bundelen.

Bekijk hier mijn vraag in de plenaire vergadering:  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post304

CD&V wil Bombardier in Brugge houden

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Thu, February 02, 2017 16:36:27
Vanmiddag stelde ik een plenaire vraag omtrent de situatie bij Bombardier Brugge aan minister van werk, Kris Peeters. Ik vroeg de minister om samen te zitten met de vakbonden en de top van Bombardier.

Daarnaast wees ik er ook op dat het belangrijk is om goede afspraken te maken met de NMBS omtrent de uitvoering van de planning van de nieuwe treinstellen. Bombardier kreeg dit order vorig jaar toegewezen maar nu zou men van die planning afwijken en niet meer alle fases laten uitvoeren in Brugge.

De minister van werk beloofde er alles aan te zullen doen om de werkgelegenheid in Brugge maximaal te behouden. We moeten duidelijke taal spreken, er was aan de werknemers beloofd dat 250 werknemers zeker hun werk zouden behouden tot eind 2021. Daarop kan zeker niet terug gekomen worden pacta sunt servanda! Ook in België moeten contracten en beloftes nageleefd worden. Ik riep minister Weyts nog op om de uitgestoken hand van minister Peeters i.v.m. het order van De Lijn aan te nemen.

Bekijk hier mijn vraag in de plenaire (vanaf minuut 2.48):

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post300

Incidenten met mensen op de vlucht op autosnelwegparkings

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Tue, December 13, 2016 11:59:52

De snelwegparkings langs de E40 richting kust zijn al jaren een geliefkoosd terrein voor mensensmokkelaar die mensen op de vlucht tegen een hoge prijs in laadruimtes van vrachtwagens verstoppen voor hun oversteek naar Engeland. Door de vluchtelingencrisis en de sluiting van het vluchtelingenkamp in Calais neemt de druk op de West-Vlaamse parkings toe. Sinds de sluiting van het vluchtelingenkamp in Calais waren er al verschillende problemen met migranten die onderweg zijn op autosnelwegparkings. Vrachtwagenchauffeurs worden bedreigd en zelfs aangevallen op de parkings opdat ze vluchtelingen in hun laadruimte zouden meenemen.

Ik kaartte deze problematiek aan tijdens de plenaire en hamerde erop dat er moet samengewerkt worden over de verschillende niveaus heen. De lokale politiezones moeten ondersteund worden om dit probleem op lange termijn aan te pakken.

Klik op de foto om mijn vraag in de plenaire te bekijken (klik op de vergadering van 8/12/2016 en dan rechts op geweldplegingen door asielzoekers)  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post292

solidatiteitssysteem binnen de politie moet verbeteren

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Thu, June 16, 2016 16:51:59

Het solidariteitssysteem binnen de politie moet verbeteren. Lokale zones zitten op hun tandvlees door de huidige crisissen, namelijk de vluchtelingencrisis, terreurdreiging en transmigratieproblematiek. De lokale zones hebben hun politiemensen dan ook hard nodig. Mensen uitlenen aan andere zones wordt moeilijk, hoe graag ze ook solidair willen zijn.

Dit systeem is er steeds één van tijdelijke solidariteit geweest. Maar de opeising van capaciteit van de zones, bv. in het kader van de terreurdreiging, wordt hoe langer hoe meer een structureel probleem. Dit kan niet opgelost worden met tijdelijke solidariteitsmechanismen. Er moeten voor structurele problemen dan ook andere oplossingen worden gezocht.


Bekijk hier mijn vraag in de plenaire zitting vanaf 3min42sec:
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post262
Next »