Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Motivering en ondersteuning politiemensen

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Tue, May 10, 2016 12:14:21

In afwachting van het Nationaal Veiligheidsplan, vroeg ik de minister wat hij zal ondernemen om de politiemensen te motiveren en te ondersteunen zodat ze hun opdrachten op een goede manier kunnen blijven uitvoeren. Naast de extra aanwervingen die reeds voorzien zijn gaf de minister aan via het kerntakendebat nog eens een capaciteit van 2500 mensen vrij te maken. Een extra motivatie die uit dit debat voortvloeit is dat onnodige taken uit hun job zullen verdwijnen zodat ze zich enkel op het echte politiewerk kunnen concentreren. Daarnaast wordt waar nodig ook de infrastructuur en het materiaal aangepakt.

Bekijk hier het videofragment van mijn vraagstelling:
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post253

Scheepvaart langs kustlijn

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Thu, February 25, 2016 16:23:43

In de plenaire vergadering pleitte ik bij Staatssecretaris Tommelein voor een snelle wijziging van het KB vaart via kustlijn. Hierdoor zal het voor binnenschepen mogelijk worden om langs de kustlijn te varen. Dit is goed voor de trafieken van en naar de haven van Zeebrugge en heeft ook een positief effect voor de Brugse ringvaart. De kleinere vrachtschepen die nu door de ringvaart moeten kunnen dan immers vervangen worden door grotere vrachtschepen die economisch goedkoper zijn en langs de kust zullen kunnen varen.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post242

Waar blijven de extra agenten voor de kustregio?

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Thu, February 18, 2016 17:19:26

Ik wees minister Jambon reeds verschillende keren op de problematiek van transmigranten en mensensmokkelaars aan onze kust. Voor de krokusvakantie beloofde minister Jan Jambon 80 extra agenten voor de kustgemeenten om de transmigratieproblematiek aan te pakken. Tot op vandaag zijn er slechts 8 extra agenten. Ik ben bang dat deze 80 agenten op de lange baan zullen geschoven worden en vrees dat het een verhaal wordt zoals het verplichte spreidingsplan van oorlogsvluchtelingen over de diverse steden en gemeenten van ons land. Ook dit werd aangekondigd maar is nog steeds niet afgeklopt in de regering. Ik vroeg de minister daarom waar de beloofde extra agenten blijven.

Bekijk hier het fragment in Focus TV

Klik hier voor deel 1 van mijn vraag in de plenaire (vanaf minuut 2.13)

Klik hier voor deel 2 van mijn vraag in de plenaire

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post241

Extra maatregelen voor aanpak transmigratieproblematiek aan de kust

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Thu, January 28, 2016 16:22:01

Tijdens de plenaire vergadering wees ik minister Jambon nogmaals op de gevolgen van de toestand van de vluchtelingenkampen in Calais en Duinkerke voor ons land. Via alternatieve routes langs onze kust proberen transmigranten Groot-Brittanië te bereiken. De lokale politiezones trokken al meermaals aan de alarmbel maar de beloofde extra maatregelen bleven uit.
Door mijn vraag maakte de minister bekend dat er vanaf morgen extra agenten en iemand van de Dienst Vreemdelingenzaken worden opgetrommeld.

Klik hier voor het fragment in de plenaire


Lees hier een artikel dat n.a.v. mijn vraag verscheen in de krant:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post234

Vreemdelingenproblematiek langs parkings autosnelwegen

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Fri, June 26, 2015 15:09:18
Heel wat vreemdelingen duiken tijdens de zomermaanden op langs parkings op drukke verkeersknooppunten. Recent doken nog een 40-tal vreemdelingen op op de E40-parking in Jabbeke. Met de huidige immigrantenproblematiek zien buurtbewoners die vlakbij de snelweg wonen, zoals bijvoorbeeld in Jabbeke, een hogere activiteit dan andere jaren met betrekking tot vreemdelingen. Er werden in het verleden reeds infrastructuurwerken uitgevoerd om vreemdelingen te weren van dergelijke parkings, maar dit lost het probleem niet op. Ik vroeg de minister welke bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen zullen worden om deze problematiek aan te pakken.
Uit het antwoord van de minister blijkt dat zeer recent een werkgroep transitmigratie werd opgericht. Deze werkgroep heeft opdracht gegeven aan de federale politie om de problematiek van transitmigratie in kaart te brengen enerzijds, en om politie aan te zetten tot gecontroleerde acties anderzijds. De werkgroep bekijkt ook welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden. Hiervoor zal samengewerkt worden met de deelgebieden.
Ik stelde de minister nog voor om een verbindingscel op te richten waardoor de informatie beter en sneller uitgewisseld kan worden tussen de federale politie en de lokale zones. Dit zou het onderzoek van vreemdelingen die gearresteerd worden versnellen. Klik hier om mijn vraag in de plenaire zitting van 25 juni te bekijken, vanaf 47.34  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post168

Foto's autopsie Jihadisten

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Fri, June 05, 2015 10:45:58
Deze week doken onaanvaardbare foto's op in het autopsierapport van de omgekomen Jihadisten bij de aanslag in Verviers begin dit jaar. Op de foto's zijn mensen te zien in de autopsiekamer met een fles champagne in de hand.
Naar aanleiding van deze foto's werden de veiligheidsmaatregelen voor een aantal specifieke plaatsen terug opgevoerd.
Het is goed dat er zo snel maatregelen werden genomen, maar ik hoop dat uit dit incident lessen getrokken worden voor de toekomst. Dit gaf ik ook mee aan de minister. Dergelijke incidenten kunnen immers zware gevolgen hebben voor de veiligheid en geloofwaardigheid van onze diensten en dat moeten we vermijden.
Klik hier om het fragment te bekijken in de plenaire vergadering (klik dan op video arch.PLN/kies 04-06-2015 P050/klik rechts op foto's autopsie Jihadisten)  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post164

Staatsveiligheid - overheveling beschermingsopdrachten

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Fri, April 24, 2015 13:54:25
Het boek ‘De geheimen van de Staatsveiligheid’ bracht heel wat onthullingen over de werking van Staatsveiligheid. Een van de problemen is het tekort aan personeel, waardoor onder andere de bescherming van regeringsleiders en staatshoofden niet altijd naar behoren kan worden uitgevoerd. Deze bevoegdheid wordt echter overgedragen naar de federale politie. Ik vroeg de minister in de plenaire zitting naar een stand van zaken omtrent deze overheveling. Over twee weken zal in de Kamer een wetsontwerp worden ingediend om die bevoegdheid weg te halen bij de Staatsveiligheid en ze over te hevelen naar de federale politie. Daardoor moet een veelvoud aan mensen beschikbaar worden voor de beschermingsopdrachten. Ik drong er op aan deze personeelscapaciteit blijvend in het oog te houden. Door de toename van Europese toppen in Brussel nemen immers ook de beschermingsopdrachten toe. Als land kunnen we het ons niet veroorloven dat de veiligheid van deze regeringsleiders en andere belangrijke personen in het gedrang komt. Klik hier om mijn vraag in de plenaire zitting te bekijken, vanaf 1.09:15  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post139

Voortaan maar om de 5 jaar een screening voor baarmoederhalskanker?

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Sun, February 22, 2015 09:08:46

Voortaan maar om de 5 jaar een screening voor baarmoederhalskanker?

Van 2006 tot en met 2009 lieten ongeveer 1,1 miljoen vrouwen zich jaarlijks onderzoeken op baarmoederhalskanker. In 2009 kwamen Europese aanbevelingen en werd besloten om een systematisch screeningsprogramma voor baarmoederhalskanker voor vrouwen van 25 tot 64 jaar op te zetten door middel van het nemen van een uitstrijkje, de zogeheten ‘PAP-test’.

In 2013 werd in wet vastgelegd dat er voortaan maar om de drie jaar zou terugbetaald worden. Sinds die verandering is er een daling merkbaar. Zo’n 700.000 en 800.000 vrouwen laten jaarlijks een uitstrijkje nemen. Een daling van 400.000 is niet weinig.

Het Federaal Kenniscentrum deed nu een aanbeveling om vrouwen tussen 30 en 64 jaar slechts om de vijf jaar via een HPV te testen. Voor vrouwen tussen 25 en 30 jaar blijft de driejaarlijkse test echter de norm. Huisartsen raden jonge vrouwen meestal ook aan om een uitstrijkje te laten nemen nadat ze betrekkingen hebben gehad. Het rapport wordt het voorwerp van een overleg met de Technisch Geneeskundige Raad. Op basis hiervan zullen zij een voorstel formuleren in geval van nomenclatuuraanpassingen Hierbij wordt rekening gehouden met de aanbevelingen en de intentie van de Gemeenschappen. Ook wordt er advies gevraagd aan de Commissie Klinische Biologie in het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. Indien er gekozen wordt voor een nieuwe test en een nieuwe screening mag dit niet aan kwaliteit inboeten. Vrouwen moeten via preventiecampagnes opgeroepen worden om deze screenings ernstig te nemen. Als een overstap naar een vijfjaarlijkse screening wordt overwogen kan het vrijgekomen budget bovendien voor andere initiatieven worden gebruikt.

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post101
« PreviousNext »