Federaal parlement

Te veel leegstand in federale overheidsgebouwen die gehuurd wordenKrantenartikels

Posted by franky demon Fri, April 27, 2018 15:41:58

Veertig procent van de federale overheidsgebouwen wordt gehuurd, goed voor bijna een half miljard euro huurkosten per jaar. Er is echter heel wat leegstand in de gebouwen die door de federale overheid gehuurd worden. Van de 590 gehuurde gebouwen staan maar liefst 256 gebouwen voor de helft leeg en 293 gebouwen voor een vierde. Een audit van de Regie der Gebouwen, bevestigt dit.

Dit is geen toonbeeld van een efficiënte of ‘lean’ overheid, nochtans een stokpaardje van deze regering. Door deze leegstand toe te laten, missen we heel wat inkomsten. De bezettingsgraad in de gehuurde gebouwen moet omhoog. Dit kan door een betere opvolging van de huurcontracten. Waar mogelijk moeten die opgezegd worden. Indien dit geen optie is, kan de overheid onderverhuren.


Lees hier de krantenartikels:
Blog imageVooral West-Vlamingen blijven dronken rijdenKrantenartikels

Posted by franky demon Wed, March 28, 2018 14:28:54

In West-Vlaanderen werden in 2016 48% meer overtreders met meer dan 1,5 promille betrapt dan in 2014. De meeste overtredingen met méér dan 1,5 promille worden vastgesteld In zone Brugge (227 overtredingen in 2016) en Oostende (201 overtredingen in 2016). In beide zones betekent dit een stijging ten opzicht van 2014. De grootste stijging zien we echter in zone VLAS, Westkust en Polder waar het aantal bestuurders met meer dan 1,5 promille meer dan verdubbelde ten opzicht van 2014. De minste overtredingen werden vastgesteld in zone Spoorkin, met slechts 11 PV’s in 2016.

West-Vlaanderen staat op de vierde plaats als het aankomt op rijden onder invloed. In onze provincie werden 12,34% van alle overtredingen in ons land vastgesteld. De meeste overtredingen in onze provincie worden vastgesteld in zone Vlas (11,53%), Arro Ieper (8,02%), zone Brugge (7,81%) en zone Oostende (7,75%). Er werden in 2016 1,33% meer inbreuken gepleegd tegen alcohol achter het stuur dan in 2015. Ten opzichte van 2014 werden 5,19%.

Klik hier om het fragment in Focus te bekijken.

Blog image


Steeds meer bestuurders met méér dan 1,5 promille in het bloedKrantenartikels

Posted by franky demon Tue, March 27, 2018 16:56:53

Het aantal overtredingen voor rijden onder invloed met méér dan 1,5 promille in het bloed is in 2016 in heel het land met 38% gestegen in vergelijking met 2014. Het is frappant dat net de stevige drinkers een grote groep vertegenwoordigen en het sterkst stijgen. Alcohol in het verkeer is een killer. Belgen zijn nog altijd te tolerant als het op drinken en rijden aankomt. De straffen hiervoor zijn nochtans niet mild.

Dit is deels te wijten aan het feit dat er de laatste jaren meer BOB-controles georganiseerd werden, wat een goede zaak is. Controles blijken vandaag echter niet voldoende ontradingseffect te hebben. De pakkans moet omhoog, we moeten daarom blijven hameren op de doelstelling van de regering om 1 op 3 bestuurders jaarlijks te controleren op alcohol. Deze doelstelling kan nu echter nog niet gemeten worden omdat lokale zones niet verplicht zijn het aantal controles buiten de bobcampagnes bij te houden. Ik pleit er daarom voor om de vereenvoudigde registratie van alcoholcontroles zo snel mogelijk in te voeren zodat we er een accuraat beeld van krijgen.

Lees hier het krantenartikel:

Duidelijkheid scheppenDigitale nieuwsbrieven

Posted by franky demon Wed, March 21, 2018 12:07:35

Blog image

Mijn nieuwe nieuwsbrief 'duidelijkheid scheppen' is er. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.


Bruggelingen 'provinciaal kampioen' gsm'en achter het stuurKrantenartikels

Posted by franky demon Tue, February 27, 2018 08:28:45

Hoewel het aantal overtredingen van GSM gebruik achter het stuur de laatste jaren geleidelijk daalde, werden in 2016 nog 8207 overtredingen vastgesteld in West-Vlaanderen. Dat zijn 22 overtredingen per dag.

Op nationaal niveau zien we dat er na een lichte stijging in 2014, steeds minder overtredingen werden vastgesteld voor gsm gebruik achter het stuur. Ook in West-Vlaanderen zet die dalende trend zich vanaf 2014 in. Er werden in 2016 6,88% of 607 minder overtredingen vastgesteld ten opzicht van 2015.

De meeste overtredingen in onze provincie worden vastgesteld in politiezone Brugge, arro Ieper en Vlas. In zone Brugge werden in 2016 1.081 overtredingen vastgesteld, in arro Ieper 961 en in Vlas 897. In deze laatste zone zien we echter ook een stijging. Daar werden meer dan dubbel zoveel overtredingen vastgesteld in 2016 tegenover 2015.

Het is goed dat onze politiediensten blijven controleren op het gebruik van de GSM in de wagen. Dit zijn gevaarlijke overtredingen die vaak tot ongevallen leiden.

Lees hier het krantenartikel:Vooral mannen tussen 31 en 40 jaar GSM'en achter het stuurVeiligheid en preventie

Posted by franky demon Mon, February 26, 2018 10:54:11

Het aantal overtredingen van GSM-gebruik achter het stuur daalde de laatste jaren geleidelijk, dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Opvallend is dat dubbel zoveel mannen als vrouwen een overtreding maakten. Daarbij is de groep tussen 31 tot 40 jaar recordhouder voor wat gsm’en achter het stuur betreft. We zijn verslaafd aan onze smartphone, ook in de wagen.

Een seconde niet opletten in het verkeer omdat we afgeleid zijn door de gsm kan zware gevolgen hebben. Gsm’en achter het stuur is gevaarlijk en dat moeten we met zijn allen dringend afleren. Controles blijven nodig maar het gaat vooral om een mentaliteitsswitch.

Lees hier het persbericht: Klik hier de reportage in VTM NieuwsWachttijd vrijwillige brandweerVragen in plenaire zitting

Posted by franky demon Mon, February 26, 2018 10:41:11

Tijdens de hervorming van de brandweer heb ik gehamerd op de inzet van de vrijwillige brandweerlieden. Er zijn ongeveer 18.000 brandweerlui, 12.000 daarvan zijn vrijwilligers. Ze zijn bijzonder gemotiveerd en een belangrijke aanvulling op de beroepsbrandweer. Het Europees Hof van Justitie besliste nu dat de wachttijd van vrijwilligers ook als arbeidstijd moet gezien worden. De budgettaire gevolgen kunnen bijzonder zwaar zijn waardoor de vrijwillige brandweerlui misschien onbetaalbaar worden en de dienstverlening moeilijker gegarandeerd kan worden.
Ik vroeg de minister om duidelijkheid en zal dit van nabij opvolgen in de commissie binnenland.

Your mobile does not support playing flash video.

Nieuwe camerawet goedgekeurdBinnenlandse Zaken

Posted by franky demon Mon, February 26, 2018 10:32:11

De nieuwe camerawet werd goedgekeurd in de commissie binnenlandse zaken. Door deze nieuwe wet zullen politiemensen bodycams kunnen gebruiken tijdens een patrouille of interventie. Ook de wetgeving voor ANPR camera's voor nummerplaatherkenning werd hierin geregeld.

Door deze nieuwe wet zullen ook de gemeentebesturen meer mogelijkheden krijgen. Voortaan is ook het gebruik van scooters die parkeerovertredingen vaststellen, wettelijk geregeld. Daarnaast zullen agenten van private bewakingsfirma’s in real time beelden mogen bekijken die de politie of gemeente hebben geïnstalleerd voor de ordehandhaving, maar er moet wel altijd politie aanwezig zijn om eventueel in te grijpen.

Bekijk hier de nieuwe wet:

Blog image