Federaal parlement

Duidelijkheid scheppenDigitale nieuwsbrieven

Posted by franky demon Wed, March 21, 2018 12:07:35

Blog image

Mijn nieuwe nieuwsbrief 'duidelijkheid scheppen' is er. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.


Bruggelingen 'provinciaal kampioen' gsm'en achter het stuurKrantenartikels

Posted by franky demon Tue, February 27, 2018 08:28:45

Hoewel het aantal overtredingen van GSM gebruik achter het stuur de laatste jaren geleidelijk daalde, werden in 2016 nog 8207 overtredingen vastgesteld in West-Vlaanderen. Dat zijn 22 overtredingen per dag.

Op nationaal niveau zien we dat er na een lichte stijging in 2014, steeds minder overtredingen werden vastgesteld voor gsm gebruik achter het stuur. Ook in West-Vlaanderen zet die dalende trend zich vanaf 2014 in. Er werden in 2016 6,88% of 607 minder overtredingen vastgesteld ten opzicht van 2015.

De meeste overtredingen in onze provincie worden vastgesteld in politiezone Brugge, arro Ieper en Vlas. In zone Brugge werden in 2016 1.081 overtredingen vastgesteld, in arro Ieper 961 en in Vlas 897. In deze laatste zone zien we echter ook een stijging. Daar werden meer dan dubbel zoveel overtredingen vastgesteld in 2016 tegenover 2015.

Het is goed dat onze politiediensten blijven controleren op het gebruik van de GSM in de wagen. Dit zijn gevaarlijke overtredingen die vaak tot ongevallen leiden.

Lees hier het krantenartikel:Vooral mannen tussen 31 en 40 jaar GSM'en achter het stuurVeiligheid en preventie

Posted by franky demon Mon, February 26, 2018 10:54:11

Het aantal overtredingen van GSM-gebruik achter het stuur daalde de laatste jaren geleidelijk, dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Opvallend is dat dubbel zoveel mannen als vrouwen een overtreding maakten. Daarbij is de groep tussen 31 tot 40 jaar recordhouder voor wat gsm’en achter het stuur betreft. We zijn verslaafd aan onze smartphone, ook in de wagen.

Een seconde niet opletten in het verkeer omdat we afgeleid zijn door de gsm kan zware gevolgen hebben. Gsm’en achter het stuur is gevaarlijk en dat moeten we met zijn allen dringend afleren. Controles blijven nodig maar het gaat vooral om een mentaliteitsswitch.

Lees hier het persbericht: Klik hier de reportage in VTM NieuwsWachttijd vrijwillige brandweerVragen in plenaire zitting

Posted by franky demon Mon, February 26, 2018 10:41:11

Tijdens de hervorming van de brandweer heb ik gehamerd op de inzet van de vrijwillige brandweerlieden. Er zijn ongeveer 18.000 brandweerlui, 12.000 daarvan zijn vrijwilligers. Ze zijn bijzonder gemotiveerd en een belangrijke aanvulling op de beroepsbrandweer. Het Europees Hof van Justitie besliste nu dat de wachttijd van vrijwilligers ook als arbeidstijd moet gezien worden. De budgettaire gevolgen kunnen bijzonder zwaar zijn waardoor de vrijwillige brandweerlui misschien onbetaalbaar worden en de dienstverlening moeilijker gegarandeerd kan worden.
Ik vroeg de minister om duidelijkheid en zal dit van nabij opvolgen in de commissie binnenland.

Your mobile does not support playing flash video.

Nieuwe camerawet goedgekeurdBinnenlandse Zaken

Posted by franky demon Mon, February 26, 2018 10:32:11

De nieuwe camerawet werd goedgekeurd in de commissie binnenlandse zaken. Door deze nieuwe wet zullen politiemensen bodycams kunnen gebruiken tijdens een patrouille of interventie. Ook de wetgeving voor ANPR camera's voor nummerplaatherkenning werd hierin geregeld.

Door deze nieuwe wet zullen ook de gemeentebesturen meer mogelijkheden krijgen. Voortaan is ook het gebruik van scooters die parkeerovertredingen vaststellen, wettelijk geregeld. Daarnaast zullen agenten van private bewakingsfirma’s in real time beelden mogen bekijken die de politie of gemeente hebben geïnstalleerd voor de ordehandhaving, maar er moet wel altijd politie aanwezig zijn om eventueel in te grijpen.

Bekijk hier de nieuwe wet:

Blog image

Op naar een boeiend 2018Digitale nieuwsbrieven

Posted by franky demon Wed, January 17, 2018 11:48:11

Blog imageMijn nieuwe nieuwsbrief 'op naar een boeiend 208' is er. Klik hier om meer te lezen.


Minder woninginbrakenVeiligheid en preventie

Posted by franky demon Mon, January 08, 2018 17:10:47

In 2016 waren er bijna 11.000 woninginbraken minder dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Ook in West-Vlaanderen daalt het aantal woninginbraken in de meeste gemeenten. In 2016 waren er 13% minder inbraken in onze provincie dan het jaar ervoor. Vooral aan kustgemeenten is een grote daling merkbaar dankzij controles van de politie.Ook het eerste trimester van 2017 zet deze dalende trend verder. Deze daling komt er dankzij preventieve acties van politiezones en alerte burgers.


Het is positief dat het aantal woninginbraken daalt, maar elke inbraak is er één te veel en daarom moeten politiezones verder investeren in preventieve acties. Ik moedig burgers ook aan om verdachte zaken in de buurt te melden bij de politie.

Bekijk hier het fragment in VTM-nieuws

Bekijk hier het fragment in Focus

Lees hier enkele krantenartikels:
Dreigende afbouw spoorwegpolitie in BruggePolitie

Posted by franky demon Fri, December 01, 2017 14:33:15

Ik vernam dat de post van de spoorwegpolitie in Brugge in de toekomst niet meer voltijds bemand zal worden. Dit is nochtans dé post voor West-Vlaanderen. De spoorwegpolitie is uiterst belangrijk als het gaat om veiligheid en overlast in én rond het station. De Brugse post bleek in het verleden altijd zeer nuttig voor de aanpak van fietsdiefstallen, pickpockets, het opsporen van illegalen etc.

Dat zou betekenen dat er geen vaste ploeg meer in Brugge aanwezig zal zijn die onmiddellijk kan tussenkomen in geval van overlast. Hun taken zullen dan grotendeels overgenomen moeten worden door de lokale politie, die zal moeten instaan voor de basispolitiezorg in de stations. De Brugse post niet meer ten volle bemannen toont weinig respect en appreciatie naar onze politiemensen, ik diende hierover een parlementaire vraag in in het federaal parlement.

Klik hier om de reportage in Focus te bekijken

L
ees hier de krantenartikels:Blog image