Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Onderzoekscommissie naar aanslagen 22 maart 2016

AlgemeenPosted by franky demon Thu, June 22, 2017 12:00:40
Naar aanleiding van de aanslagen op 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek, werd een parlementaire onderzoekscommissie opgericht. De commissie onderzocht 3 specifieke luiken. Een eerste ging over de hulpverlening die geboden werd aan de slachtoffers. Het tweede luik behandelde de veiligheidsarchitectuur, dat is de werking van politie- en inlichtingendiensten, gerechtelijke diensten en centrale diensten die de dreigingsrisico's monitoren. Een derde luik behandelde de (de)radicalisering en de fenomenen en mechanismen in onze maatschappij om hierop in te spelen.

De commissie pleit voor meer geld voor de veiligheidsdiensten en wil een sterkere staatsveiligheid en meer federale politiemensen. Er moet ook meer samenwerking en informatie uitwisseling komen tussen de verschillende diensten. Een centrale kruispuntbank veiligheid moet dit oplossen. Daarnaast moeten ook bepaalde zaken in de strafuitvoering strenger. Zo zouden terroristen en geradicaliseerden die voorwaardelijk vrijkomen in principe niet mogen reizen.

Lees hier de perstekst van het rapport over de veiligheidsarchitectuur:


  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post318

Be-Alert

Veiligheid en preventiePosted by franky demon Wed, June 21, 2017 11:05:16

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid burgers kan verwittigen in een noodsituatie via e-mail, sms, telefoon of sociale media. Het doel is om burgers bij een noodsituatie in hun buurt tijdig te verwittigen. Dat is steeds de eerste stap bij crisiscommunicatie.

In geval van nood, zal jouw gemeente, provincie of het Ministerie van Binnenlandse Zaken proberen om je zo snel én duidelijk mogelijk de nodige aanbevelingen te geven. Zo weet je meteen wat te doen om jezelf en anderen in veiligheid te brengen bv. ramen en deuren sluiten bij een brand.

Bij grote noodsituaties, kan het ook belangrijk zijn om je te verwittigen, waar je op dat moment ook bent. Dankzij een unieke technologie in België kan de overheid je een sms sturen als je fysiek aanwezig bent op de plaats van de gebeurtenis. Hiervoor moet je je niet vooraf inschrijven.

Je kan je registreren via http://be-alert.be/nl  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post317

Politieke vernieuwing in de zevende dag

AlgemeenPosted by franky demon Wed, May 31, 2017 16:36:39
Op 28 mei ging ik in de zevende dag in debat omtrent politieke vernieuwing. Thema's zoals decumul en het loon van de kamervoorzitter kwamen onder andere aan bod.

Klik hier om het debat te bekijken  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post316

Meer controles nodig op portiers

KrantenartikelsPosted by franky demon Wed, May 31, 2017 16:24:32
Controle op bewakingsagenten of portiers in het uitgaansmilieu is belangrijk om de illegale portiers eruit te halen. Uit cijfers die ik opvroeg blijkt dat vorig jaar 33% van alle controles in de bewakingssector gebeuren in het uitgaansmilieu. Op 187 controles werden toen 432 PV’s opgesteld en 690 inbreuken vastgesteld. We zitten echter nog niet op het niveau van 6 jaar geleden. Nochtans is er vandaag wel meer personeel beschikbaar om controles uit te voeren dan 6 jaar geleden.

Ik heb erop aangedrongen om meer gerichte, onaangekondigde controles te doen. Daarnaast moeten ook de klanten van discotheken en danscafés voldoende op de hoogte gebracht worden van wat een portier kan en mag ten aanzien van de klanten.

Klik hier om het fragment in VTM Nieuws te bekijken

Lees hier het krantenartikel:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post315

Pleiten voor petitierecht in de Kamer

KrantenartikelsPosted by franky demon Mon, May 22, 2017 08:39:50
Via petities moeten burgers op een toegankelijke wijze onderwerpen op de politieke agenda kunnen zetten, waarna een debat over het thema in het betrokken orgaan moet volgen. Dit noemen we agendarenda. Concreet stel ik voor om het Kamerreglement te wijzigen zodat burgerinitiatieven ondersteund door 50.000 handtekeningen het recht krijgen gehoord te worden in de bevoegde Kamercommissie.

Lees hier het krantenartikel:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post314

In mei legt elke vogel een ei

Digitale nieuwsbrievenPosted by franky demon Wed, May 17, 2017 13:32:27

Klik hier om de nieuwe versie van mijn nieuwsbrief "in mei legt elke vogel een ei" te lezen  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post313

werk maken van politieke vernieuwing

Binnenlandse ZakenPosted by franky demon Fri, May 12, 2017 10:40:03
De werkgroep politieke vernieuwing is volop bezig met het bespreken van de zeven clusters, namelijk transparantie, decumul en onverenigbaarheden, statuut en vergoeding van parlementsleden, deontologie en belangenconflicten, kieswetgeving en burgerparticipatie, werking van het parlement en een thema varia. We zijn vandaag ongeveer halfweg, tegen eind juni zou er een consensustekst moeten klaar zijn. Ik werd over de werkzaamheden in de werkgroep geïnterviewd in Villa Politica.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post312

Eén front vormen om garanties te bekomen voor toekomst Bombardier

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Fri, May 12, 2017 10:33:36

Naar aanleiding van het aangekondigd collectief ontslag bij Bombardier vroeg ik minister Peeters in de plenaire vergadering om samen met zijn collega ministers over alle partijgrenzen heen, met minderheid en meerderheid, en zonder zwarte pieten door te schuiven één front te vormen en engagement te nemen om garanties te krijgen voor het verder openblijven van Bombardier in de toekomst. Ik drong er op aan alles op alles te zetten om de tewerkstelling in Brugge alsnog zo maximaal mogelijk te behouden.

De minister zei dat de regering bekijkt wat ze bijkomend kan doen om het plan B van de vakbonden te ondersteunen, bijvoorbeeld premies geven voor omscholing. Daarnaast plant de regering een nieuw gesprek met bombardier op het hoogste niveau met een betrouwbare gesprekspartner. Minister Peeters verzekerde ook dat het contract met de NMBS grondig wordt nagekeken en de regering er alles aan zal doen om hiervan een punt te maken en de bouw van de M7-treinstellen in Brugge te houden. Ook de mogelijkheden omtrent de bestelling van De Lijn worden verder bekeken, er is nog geen definitieve beslissing omtrent dit order.
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post311
« PreviousNext »