Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Onmiddellijke inning van drugs op festivals

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Tue, March 10, 2015 14:53:40

In 2013 startte men met een systeem van onmiddellijke minnelijke schikking voor drugbezitters en druggebruikers op festivals. Dit systeem wordt het OMS-FEST genoemd en wordt sinds 2014 enkel toegepast op risicovolle festivals binnen het arrondissement Antwerpen.
De risicofactor van een festival m.b.t. drughandel en druggebruik wordt gemeten aan de hand van een aantal specifieke parameters zoals:
- De grootte van het festival
- Type en doelgroep van het festival
- Aanwezigheid van minderjarigen
- Reeds gekende problematieken uit het verleden
- Capaciteit van bevoegde politiediensten
- Capaciteit van het openbaar ministerie
- Vraag en medewerking van de organisator.
Met het OMS – FEST beleid wil men festivalgangers duidelijk maken dat drugs niet getolereerd worden. Lees hier meer.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post102