Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

bezoek minister Binnenlandse Zaken aan het Verenigd Koninkrijk

RadicaliseringPosted by franky demon Tue, March 24, 2015 16:10:51
De minister van Binnenlandse Zaken maakte onlangs een reis naar het Verenigd Koninkrijk om er de aanpak van terrorisme en radicalisering te gaan bekijken. Ik vroeg hem naar zijn bevindingen. Zijn aandacht ging hierbij vooral naar de wijze waarop de counter narrative-strategie in het Verenigd Koninkrijk wordt ingevuld. België neemt de lead in een Europees project inzake counter narrative, met name het SSCAT-project, dat staat voor Syria Strategic Communication Advisory Team. Dit project wordt samen met specialisten uit het Verenigd Koninkrijk opgezet en is er op gericht een generieke strategie inzake contraboodschappen tegen onder meer de extremistische propaganda van IS te ontwikkelen. Die strategie wordt ter beschikking gesteld van alle Europese landen en regio’s. We hebben de know-how verzameld en aan de hand daarvan worden lokale initiatieven ontwikkeld.
De minister gaf nog mee verdere werkbezoeken te plannen om deze projecten van nabij te bekijken. Lees meer

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post116