Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Veiligheids- en preventieplannen

Veiligheid en preventiePosted by franky demon Tue, March 24, 2015 16:13:16
14 van de 109 steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten voor de periode 2014-2017, hebben daarin het fenomeen gewelddadige radicalisering opgenomen. De 14 steden en gemeenten die ervoor hebben gekozen dat fenomeen op te nemen in hun strategisch plan, werken voornamelijk rond twee strategische doelstellingen, namelijk het bevorderen van een geïntegreerde en integrale aanpak, enerzijds, en het inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving, anderzijds.
De minister geeft aan dat er goede voorbeelden zijn in de praktijk maar dat een conclusie hieromtrent pas getrokken kan worden nadat de gemeenten hun tussentijds evaluatiedossier hebben ingediend.
De gemeenten kunnen autonoom hun prioriteiten vastleggen en motiveren in het kader van hun veiligheidsplan. Jaarlijks kunnen ze een wijzigingsdossier indienen. Na de evaluatie zal een omzendbrief verstuurd worden waarin gewezen zal worden op nieuwe fenomenen die sinds 2013 zijn opgedoken. Lees hier het volledige antwoord.
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post117