Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Riziv - databank

VolksgezondheidPosted by franky demon Fri, March 27, 2015 19:37:04
Het RIZIV beschikt momenteel niet over één databank die alle gegevens betreffende gezondheidszorg omvat. Deze gegevens zijn verspreid over de verzekeringsinstellingen, de zorgverleners en specifieke registers. Voor de sector van de implantaten bestaat bijvoorbeeld wel een registratiesysteem dat toelaat informatie betreffende de plaatsing van heup- en knieprotheses te registreren, teneinde ook een Belgisch register van gewrichtsvervangingen aan te leggen.

Het regeerakkoord bepaalt echter dat in het kader van eHealth een gecentraliseerd gezondheidsinformatiesysteem wordt uitgebouwd dat de hiaten in het kennislandschap zal opvullen. Hiermee zal de communicatie tussen zorgverleners, verzekeringsinstellingen en overheid bevorderd worden en wordt er ook transparante informatie aangeboden aan de patiënt maar ook aan onderzoeksinstellingen, telkens met respect voor de privacy van de patiënt.

gegevens uitwisselen via het intermutualistische agentschap is al mogelijk, maar een rechtstreekse uitwisseling met het RIZIV gebeurt nog maar in beperkte mate.
Lees meer  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post119