Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Verlaging dreigingsniveau

Veiligheid en preventiePosted by franky demon Fri, March 27, 2015 19:42:00
Het OCAD haalt informatie van zeven ondersteunende diensten. Op basis van die informatie wordt een analyse gemaakt. Alle elementen worden meegenomen in de anlayse en aan de hand daarvan werd beslist het dreigingsniveau te verlagen.

Er zijn vier dreigingsniveaus vastgelegd in een KB van 28 november 2006 tot uitvoering van de wet 10 juli 2006:

Niveau 1 is het niveau laag: indien blijkt dat de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse niet bedreigd is.

Niveau 2 is het niveau gemiddeld: indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp van de analyse uitmaakt weinig waarschijnlijk is. Dat is dus niet onbestaande.

Niveau 3 is niveau ernstig: indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, groepering of gebeurtenis die het voorwerp van de analyse uitmaakt mogelijk en waarschijnlijk is. Er is nu een lijst van instellingen, plaatsen en wijken die op niveau 3 staan. Dat wil zeggen dat de dreiging mogelijk en waarschijnlijk is.

Niveau 4 is niveau zeer ernstig: indien blijkt dat de dreiging tegen personen, groeperingen of gebeurtenissen ernstig en zeer nabij is.

Het blijkt niet opportuun om vaste maatregelen te koppelen aan bepaalde dreigingsniveaus. Er kunnen bij een bepaald niveau wel een paar algemene maatregelen genomen worden, maar daarnaast moeten men een hele reeks specifieke maatregelen nemen, afhankelijk van de aard van de dreiging, niet van de ernst van de dreiging.
De variabele meerkosten in het kader van dreigingsniveau 3 worden geschat op 1,5 miljoen euro. De berekeningen voor de precieze meerkost werden nog niet afgerond, zei de minister.

Voor 2015 is in een aanwerving voorzien van ongeveer 600 politiemensen in oktober en december, volgens het budget zoals het nu is. Er wordt nu een budgettaire oefening gemaakt, met ook de capaciteitsvraag op tafel. De onderhandelingen rond politiepensioenen en het kerntakendebat zal ook effect hebben op de capaciteitsvraag. Lees hier het volledige antwoord van de minister  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post120