Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Samenwerking politie-gerechtsdeurwaarders

PolitiePosted by franky demon Thu, April 09, 2015 11:12:31
Na een evaluatie in 2008 werden geen problemen gesignaleerd in de interventie- en samenwerkingsmodaliteiten tussen de gerechtsdeurwaarders en de politiezones. Er werd wel voorgesteld dat er, naast het regelen van bijzondere situaties, een meer structurele oplossing moest uitgewerkt worden door middel van een wijziging van de reglementering. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot de aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek inzake de betekening van deurwaardersexploten.

In 2010 werd via een wetenschappelijke studie een zo exhaustief mogelijke inventaris opgemaakt van de taken die zijn toevertrouwd aan de politiediensten. Uit de resultaten van deze studie bleek dat enkele zones problemen ervaren inzake hun samenwerking met de gerechtsdeurwaarders, onder andere wat de bijstand betreft. Dat heeft geleid tot een overleg tussen de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders en de diensten van de toenmalige minister, met het oog op de opvolging van het kaderprotocol en het verhelpen van eventuele misbruiken.

Op dit moment loopt opnieuw een kerntakendebat bij de federale politie. De samenwerking tussen de politie en de gerechtsdeurwaarders maakt daar ook deel van uit. Lees meer


  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post130