Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Aantal registraties van cyberpesten stijgt

Veiligheid en preventiePosted by franky demon Mon, April 20, 2015 10:51:02
Cyberpesten op zich is geen strafrechtelijke inbreuk en wordt om die reden niet geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de politie. Wel kan er – ter benadering – een telling worden gedaan op basis van geregistreerde feiten van ‘belaging,’ gecombineerd met de modus operandi ‘internet.’ Er moet echter rekening gehouden mee gehouden worden dat de modus geen verplicht in te vullen veld is.

Zo werden in het eerste semester van 2014 915 dergelijke feiten geregistreerd. Globaal gezien werden in 2013 circa 10% meer klachten geregistreerd in vergelijking met 2010.
Er kan ook een tendens vastgesteld qua leeftijd en geslacht. Zo bevinden 28% van de geregistreerde verdachten voor de feiten van belaging zich in de leeftijdscategorie 18 tot en met 29 jaar, 25% is tussen de 30 en de 39 jaar en 14% tussen de 40 en 49 jaar.
Het is frappant dat het slechts in weinig gevallen gaat om minderjarige daders: 4%. We moeten dan wel rekening houden met het feit dat de registratie van jongeren onder de 14 jaar enkel kan op bevel van de onderzoeksrechter. Ook zijn het vooral mannen die van deze feiten verdacht worden: 77% van de geregistreerde verdachten in 2013 was van het mannelijke geslacht. Dit verschilt niet in vergelijking met 2010.

In 2013 werd een sensibiliseringscampagne gelanceerd tegen cyberpesten. Gezien de stijging van aantal registraties drong ik er bij de minister op aan om dergelijke campagnes op regelmatige basis te herhalen. Lees hier het antwoord.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post132