Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Samenwerking tussen ziekenhuizen

VolksgezondheidPosted by franky demon Wed, April 22, 2015 09:30:28
Er bestaan regels die van toepassing zijn om, via de gefedereerde overheid, een erkenning te krijgen voor een fusie, een groepering of een associatie van ziekenhuizen. Vrijheid van associatie blijft de regel, binnen het kader dat door de overheid is vastgelegd voor fusies, groeperingen en associaties.

Bij het gebruik van medische apparatuur door verschillende ziekenhuizen is het voornaamste financiële voordeel het feit dat er minder investeringskosten gemaakt moeten worden om een activiteit uit te oefenen. Het gaat hier niet om een financiële incentive van de overheid, maar om een gezonde bedrijfseconomische logica. Er bestaan wel een aantal regels die beslissingen tot associatie kunnen ondersteunen. Zo kunnen de toekenningsregels voor bepaalde apparatuur waarvoor een specifieke erkenning vereist is en waarvan het totale aantal apparaten dat in gebruik kan worden genomen beperkt is, bijvoorbeeld bepaalde incentives bevatten voor een gezamenlijk gebruik door verschillende ziekenhuizen.

Een andere vorm van samenwerking gebeurt door de uitbouw van netwerken. Zo biedt de eHealthBox gedeelde gezondheidsdossiers aan en geeft de zorgverleners de mogelijkheid om op een volledig beveiligde manier elektronisch met elkaar te communiceren. De uitgebouwde infrastructuur moet het mogelijk maken om te evolueren naar meer gestructureerde samenwerkingsvormen, waaronder toepassingen die de samenwerking tussen beroepsbeoefenaars rond de behandeling van specifieke pathologieën formaliseren. Lees hier het volledige antwoord  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post135