Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Meldpunt 'arts in nood'

VolksgezondheidPosted by franky demon Wed, April 22, 2015 13:15:26
Binnen 'Arts in Nood' is het voorzien om éénmaal per jaar een werkoverzicht te presenteren aan de Provinciale Raad. Hierin zal minimaal het aantal contacten, de aard van de contacten en het gevolg dat hieraan is gegeven verwerkt worden. Het verslag heeft de bedoeling om een betere hulpverlening naar en opvang van artsen mogelijk te maken. Voor het proefproject in Oost-Vlaanderen werd nog geen jaarverslag opgemaakt. Gemiddeld is er één telefonische oproep per week op het nummer voor Oost-Vlaanderen en dit voor ongeveer 5.800 ingeschreven artsen. Alle provincies werken op dezelfde manier als Oost-Vlaanderen en het is de bedoeling om 'Arts in Nood’ nog dit jaar operationeel te krijgen in alle provincies van België. Momenteel wordt de volledige opbouw en werking van de organisatie gedragen door de Provinciale Raden van de Orde van geneesheren en de Nationale Raad. Lees meer  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post136