Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Staatsveiligheid - overheveling beschermingsopdrachten

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Fri, April 24, 2015 13:54:25
Het boek ‘De geheimen van de Staatsveiligheid’ bracht heel wat onthullingen over de werking van Staatsveiligheid. Een van de problemen is het tekort aan personeel, waardoor onder andere de bescherming van regeringsleiders en staatshoofden niet altijd naar behoren kan worden uitgevoerd. Deze bevoegdheid wordt echter overgedragen naar de federale politie. Ik vroeg de minister in de plenaire zitting naar een stand van zaken omtrent deze overheveling. Over twee weken zal in de Kamer een wetsontwerp worden ingediend om die bevoegdheid weg te halen bij de Staatsveiligheid en ze over te hevelen naar de federale politie. Daardoor moet een veelvoud aan mensen beschikbaar worden voor de beschermingsopdrachten. Ik drong er op aan deze personeelscapaciteit blijvend in het oog te houden. Door de toename van Europese toppen in Brussel nemen immers ook de beschermingsopdrachten toe. Als land kunnen we het ons niet veroorloven dat de veiligheid van deze regeringsleiders en andere belangrijke personen in het gedrang komt. Klik hier om mijn vraag in de plenaire zitting te bekijken, vanaf 1.09:15  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post139