Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Aidsreferentiecentra

VolksgezondheidPosted by franky demon Tue, April 28, 2015 10:37:43
Het laatste rapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid betreffende de "Surveillance van seksueel overdraagbare aandoeningen in de aidsreferentiecentra (ARC)", signaleert 1.227 gediagnosticeerde gevallen van hiv-infecties in 2012. Het aantal gevolgde patiënten in de aidsreferentiecentra die een RIZIV-overeenkomst hebben gesloten zijn het hoogst in de 4 aidsreferentiecentra in Brussel, namelijk 4.818 patiënten. In Charleroi gaat het om 230 patiënten, in Luik 940 patiënten, Antwerpen volgt 2.069 patiënten, Leuven 860 patiënten en in Gent gat het om 1.043 patiënten. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2013 en zijn verzameld aan de hand van data die de referentiecentra om de drie maanden aan het RIZIV moeten bezorgen. Die cijfers weerspiegelen echter niet de opsplitsing per provincie, aangezien de patiënten die in een referentiecentrum worden gevolgd, niet noodzakelijk in de provincie wonen waarin dat centrum is gevestigd.

De overeenkomst met het aidsreferentiecentrum van Brugge voorziet een enveloppe die uitgaat van een tenlasteneming van 280 patiënten op jaarbasis. Wat het aantal tewerkgestelde personen betreft, legt de overeenkomst de aanwezigheid op van minstens 2 geneesheren-specialisten in de inwendige geneeskunde en, voor de centra die kinderen van jonger dan 16 jaar ten laste nemen: 1 geneesheer-specialist in de pediatrie, en voor de centra die zwangere vrouwen ten laste nemen: 1 geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde.

Alle antiretrovirale behandelingen voor een infectie met het human immonudeficiency virus (hiv) worden door de ziekteverzekering tegen 100 %, terugbetaald. In 2012 kregen 9.303 patiënten minstens één terugbetaalde verpakking van een van die geneesmiddelen. In 2013 ging het om 10.354 patiënten. Begin 2014 bedroeg de gemiddelde kostprijs voor het RIZIV voor patiënten met een eerste behandeling per maand 976 euro per patiënt. Voor eerder behandelde patiënten was dat 1.038 euro per patiënt. Wat de begeleiding van een patiënt door een aidsreferentiecentrum betreft, voorziet de nieuwe overeenkomst die op 1 augustus 2014 in werking is getreden in een tegemoetkoming van de verplichte verzekering van 625 euro per jaar en per patiënt. Lees hier het volledige antwoord  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post145