Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Maatregelen n.a.v. terreurdreiging

RadicaliseringPosted by franky demon Thu, April 30, 2015 17:06:48
Momenteel wordt in de EU een debat gevoerd om systematische en gerichte controles door te voeren aan de buitengrenzen van de Schengenzone. België is voorstander van strengere controles. Op het Belgische grondgebied worden al de nodige maatregelen genomen in het kader van de terreurdreiging.
Voor de bewaking van de verschillende gebouwen wordt de politie ondersteund door leden van het leger. Hiermee worden de politiediensten al minder belast. De huidige aanpak zal geëvalueerd worden en de opmerkingen die daaruit zullen voortkomen, kunnen gebruikt worden om bepaalde zaken in de toekomst misschien bij te sturen. Lees meer





  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post149