Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Gebruik van slaapmiddelen

VolksgezondheidPosted by franky demon Fri, May 08, 2015 10:18:23
Slaapmiddelen worden steeds meer gebruikt. De afgelopen 5 jaar steeg de gedefinieerde dagelijkse dosis van 484.795.196 naar 490.837.189. Het is dan ook essentieel een gepast gebruik van deze medicijnen aan te moedigen en dergelijke behandelingen te beperken in de tijd. De afgelopen jaren heeft de FOD Volksgezondheid in samenwerking met het RIZIV verschillende acties ondernomen om een goed gebruik van slaapmiddelen aan te moedigen. Er werden jaarlijkse, terugkerende bewustmakingscampagnes (radio- en TV-spot, affiches, folders,...) georganiseerd. Bovendien worden er opleidingen en hulpgidsen voor huisartsen en apothekers aangeboden. Er werd in 2012 ook een platform met multidisciplinaire deskundigen opgericht. Deze verschillende werkgroepen hebben de taak diverse acties voor te stellen met het oog op een correct gebruik van psychofarmaca (inclusief slaapmiddelen). Een rationeel en gepast voorschrijfgedrag van de verschillende soorten psychofarmaca, met kennis van de risico's en bijwerkingen van elk van deze producten en respect voor de adviezen ter zake, is dus van essentieel belang.
Valium wordt soms gebruikt als vervanging van slaapmiddelen omdat men hiermee traag kan afbouwen. Het product is vergelijkbaar met slaapmiddelen en de afbouw ervan is moeilijk en langdurig. Ook de gedefinieerde dagelijkse hoeveelheid van valium steeg de afgelopen 5 jaar van 15.713.535 naar 20.613.287. Lees het volledige antwoord  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post157