Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Orgaandonoren

VolksgezondheidPosted by franky demon Tue, May 12, 2015 16:35:44
Recent werd in de pers veel aandacht besteed aan een nierpatiënt die via Facebook een 8 tal potentiële donoren had gevonden. De kandidaturen van deze 8 donoren worden in beraad gehouden tot er zicht is op een concreter juridisch-ethisch kader.

Deze problematiek dient echter breder gekaderd te worden. Verschillende andere initiatieven proberen eveneens tegemoet te komen aan een gebrek aan donoren. Zo dragen de Belgische transplantatiecentra bij aan het klinisch wetenschappelijk onderzoek dat als doel heeft om het aantal beschikbare donoren te optimaliseren.

In vergelijking met andere Europese landen, worden in België een hoog aantal overleden hersendode donoren per miljoen inwoners aangeboden ( 25.2 donoren per miljoen inwoners). België staat daardoor aan de top van landen met het hoogste aantal donoren per inwoner. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van de Belgische wetgeving, waar de wet aangeeft dat in principe iedereen donor is bij overlijden, tenzij het individu bij leven verzet heeft aangetekend.

Alvorens over te gaan tot een verdere aanpassing van de wet, is er nog overleg nodig met de Belgische Transplantatie Raad en de Belgische Transplantatie Vereniging aan de hand van de daarvoor aangereikte medische, juridische en ethische adviezen. Lees hier meer  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post158