Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

snelle arrestatieteams

PolitiePosted by franky demon Thu, May 28, 2015 17:41:42

De minister van Binnenlandse zaken stelt richtlijnen op voor de oprichting en inzet van snelle arrestatieteams bij de lokale politie. Dit komt er op vraag van de geïntegreerde politie en naar aanleiding van het project van de snelle responsteams in Antwerpen.
Deze richtlijnen hebben als doel om meer eenvormigheid te creëren. Zo worden de richtlijnen opgesteld met het oog op een verhoging van de veiligheid en de competenties van de betrokken politiemedewerkers en het waarborgen van een vlotte samenwerking tussen de verschillende competentie- en bevoegdheidsniveaus.

De ervaringen, expertise en de verbeterpunten van de betrokken federale en lokale korpsen die nu al over dergelijke teams beschikken, worden mee in rekening genomen bij het opstellen van de richtlijnen.

Er wordt dus een kader gecreëerd, maar de keuze om een snel interventieteam op te richten blijft een lokale bevoegdheid. Ik vroeg de minister bij het opstellen van de richtlijnen één terminologie te gebruiken om die gelijk is voor alle zones zodat verwarring voorkomen wordt. Lees meer  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post160