Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Vreemdelingenproblematiek langs parkings autosnelwegen

Vragen in plenaire zittingPosted by franky demon Fri, June 26, 2015 15:09:18
Heel wat vreemdelingen duiken tijdens de zomermaanden op langs parkings op drukke verkeersknooppunten. Recent doken nog een 40-tal vreemdelingen op op de E40-parking in Jabbeke. Met de huidige immigrantenproblematiek zien buurtbewoners die vlakbij de snelweg wonen, zoals bijvoorbeeld in Jabbeke, een hogere activiteit dan andere jaren met betrekking tot vreemdelingen. Er werden in het verleden reeds infrastructuurwerken uitgevoerd om vreemdelingen te weren van dergelijke parkings, maar dit lost het probleem niet op. Ik vroeg de minister welke bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen zullen worden om deze problematiek aan te pakken.
Uit het antwoord van de minister blijkt dat zeer recent een werkgroep transitmigratie werd opgericht. Deze werkgroep heeft opdracht gegeven aan de federale politie om de problematiek van transitmigratie in kaart te brengen enerzijds, en om politie aan te zetten tot gecontroleerde acties anderzijds. De werkgroep bekijkt ook welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden. Hiervoor zal samengewerkt worden met de deelgebieden.
Ik stelde de minister nog voor om een verbindingscel op te richten waardoor de informatie beter en sneller uitgewisseld kan worden tussen de federale politie en de lokale zones. Dit zou het onderzoek van vreemdelingen die gearresteerd worden versnellen. Klik hier om mijn vraag in de plenaire zitting van 25 juni te bekijken, vanaf 47.34  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post168