Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Misbruik parkeerkaarten Personen met een handicap

PolitiePosted by franky demon Mon, September 14, 2015 15:22:51

Naar aanleiding van mijn vraag i.v.m. het misbruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap, kreeg ik enkele cijfergegevens. Zo blijkt dat het aantal misbruiken sinds 2010 schommelt rond de 40.000. In 2013 werden er echter 43.124 inbreuken gepleegd. Tijdens het eerste semester van 2014 werden al 21.500 misbruiken vastgesteld.
Hoeveel frauduleuze kaarten gedetecteerd werden kon de minister niet beantwoorden. Staatssecretaris Elke Sleurs, die onder andere bevoegd is voor Gelijke kansen en Personen met een beperking, deelde recent wel mee dat 200.000 kaarten van overleden begunstigden niet werden ingeleverd. Dit betekent echter niet dat al deze kaarten nog in omloop zijn. De staatssecretaris onderzoekt momenteel hoe het systeem van parkeerkaarten voor personen met een handicap kan geoptimaliseerd worden. Ik vind het belangrijk dat er streng opgetreden wordt tegen dergelijk misbruik en zal de vorderingen in dit dossier dan ook verder opvolgen.
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post174